Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 7. heinäkuuta 2016 - Strasbourg

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

8. Puhemiehen ilmoitus
CRE

Puhemies päätti määrätä Janusz Korwin-Mikkelle työjärjestyksen 166 artiklan mukaisen seuraamuksen hänen esitettyään 7. kesäkuuta 2016 pidetyssä istunnossa afrikkalaisista muuttajista huomautuksia, joita ei voida hyväksyä. Seuraamus koostuu ensinnäkin päivärahan pidättämisestä kymmenen päivän ajaksi ja toiseksi kiellosta osallistua mihinkään parlamentin toimintaan parlamentin tai minkä tahansa sen elimen, valiokunnan tai valtuuskunnan viiden peräkkäisen kokous- tai istuntopäivän ajan 12. syyskuuta 2016 alkaen. Päätöksestä ilmoitettiin eilen asianomaiselle henkilölle.

Puhemies ilmoitti lisäksi saaneensa tiedon, jonka mukaan Janusz Korwin-Mikke olisi tänä aamuna pitänyt toisen puheenvuoron, joka olisi mahdollisesti sisältänyt huomautuksia, joita ei voida hyväksyä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö