Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 7 juli 2016 - Straatsburg

9.6. Bezwaar op grond van artikel 106: toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0842/2016 (2016/2708(RPS))

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0319)

Juridische mededeling - Privacybeleid