Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 7 juli 2016 - Strasbourg

9.6. Invändning enligt artikel 106: Godkända hälsopåståenden om livsmedel (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0842/2016 (2016/2708(RPS))

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0319)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy