Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 7 juli 2016 - Straatsburg

9. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


9.1. Situatie van personen met albinisme in Afrika, met name in Malawi (stemming)

9.2. Bahrein (stemming)

9.3. Myanmar, met name de situatie van de Rohingyabevolking (stemming)

9.4. 71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (stemming)

9.5. Tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (stemming)

9.6. Bezwaar op grond van artikel 106: toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid