Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 7 juli 2016 - Strasbourg

9. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


9.1. Situationen för personer med albinism i Afrika, särskilt i Malawi (omröstning)

9.2. Bahrain (omröstning)

9.3. Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket (omröstning)

9.4. FN:s generalförsamlings 71:a session (omröstning)

9.5. Genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (omröstning)

9.6. Invändning enligt artikel 106: Godkända hälsopåståenden om livsmedel (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy