Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000073/2016

Ingediende teksten :

O-000073/2016 (B8-0707/2016)

Debatten :

PV 07/07/2016 - 13
CRE 07/07/2016 - 13

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 7 juli 2016 - Straatsburg

13. Non-tarifaire belemmeringen voor voedselexporteurs op de interne markt van de EU (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000073/2016) van Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Het bestaan van non-tarifaire belemmeringen voor voedselexporteurs op de interne markt van de EU (2016/2681(RSP)) (B8-0707/2016)

Czesław Adam Siekierski licht de vraag toe.

Violeta Bulc (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Albert Deß, namens de PPE-Fractie, Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, Beata Gosiewska, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, Jordi Sebastià, namens de Verts/ALE-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, Clara Eugenia Aguilera García, Bronis Ropė, Daniel Buda en Nicola Caputo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, en Jozo Radoš.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid