Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2681(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000073/2016

Ingivna texter :

O-000073/2016 (B8-0707/2016)

Debatter :

PV 07/07/2016 - 13
CRE 07/07/2016 - 13

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 7 juli 2016 - Strasbourg

13. Icke-tariffära hinder för livsmedelsexportörer på EU:s inre marknad (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000073/2016) från Czesław Adam Siekierski, för utskottet AGRI, till kommissionen: Icke-tariffära hinder för livsmedelsexportörer på EU:s inre marknad (2016/2681(RSP)) (B8-0707/2016)

Czesław Adam Siekierski utvecklade frågan.

Violeta Bulc (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Albert Deß för PPE-gruppen, Marc Tarabella för S&D-gruppen, Beata Gosiewska för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Jordi Sebastià för Verts/ALE-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, Clara Eugenia Aguilera García, Bronis Ropė, Daniel Buda och Nicola Caputo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, och Jozo Radoš.

Talare: Violeta Bulc.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy