Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 7 juli 2016 - Strasbourg

14. Överföring av personuppgifter till Kina (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Överföring av personuppgifter till Kina (2016/2762(RSP))

Violeta Bulc (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Axel Voss för PPE-gruppen, Andrejs Mamikins för S&D-gruppen, Beatrix von Storch för EFDD-gruppen, Tomáš Zdechovský och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Angel Dzhambazki och Ivan Jakovčić.

Talare: Violeta Bulc.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy