Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 7. července 2016 - Štrasburk

15. Uplatňování zákona o minimální mzdě v odvětví dopravy (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Uplatňování zákona o minimální mzdě v odvětví dopravy (2016/2815(RSP))

Violeta Bulc (členka Komise) učinilA prohlášení.

Vystoupili: Janusz Lewandowski za skupinu PPE, Jutta Steinruck za skupinu S&D, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Doru-Claudian Frunzulică, aby zvednutím modré karty položil otázku předcházejícímu řečníkovi, který na ni nedodpověděl, protože předsedající uvedl, že se jej otázka netýká, Martina Dlabajová za skupinu ALDE, Martina Dlabajová, aby odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Danuta Jazłowiecka, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Dariusz Rosati, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Inés Ayala Sender, Richard Sulík, Matthijs van Miltenburg, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Anne Sander, Paloma López Bermejo, Anne Sander, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Richard Sulík, Andrejs Mamikins a Bolesław G. Piecha.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, José Inácio Faria a Julia Pitera.

Vystoupila Elżbieta Katarzyna Łukacijewska k vedení rozpravy (předsedající poskytl upřesnění).

Vystoupila Violeta Bulc.

Rozprava skončila.

Vystoupil José Inácio Faria.

Právní upozornění - Ochrana soukromí