Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 7. juli 2016 - Strasbourg

15. Anvendelse af lov om mindsteløn i transportsektoren (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra Kommissionen: Anvendelse af lov om mindsteløn i transportsektoren (2016/2815(RSP))

Violeta Bulc (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Janusz Lewandowski for PPE-Gruppen, Jutta Steinruck for S&D-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Doru-Claudian Frunzulică, for at stille et blåt kort-spørgsmål til sidstnævnte, der ikke besvarede spørgsmålet, idet formanden ikke mente, at spørgsmålet var henvendt til Kosma Złotowski, Martina Dlabajová for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Danuta Jazłowiecka, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Dariusz Rosati, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Inés Ayala Sender, Richard Sulík, Matthijs van Miltenburg, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Anne Sander, Paloma López Bermejo, Anne Sander, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Richard Sulík, Andrejs Mamikins og Bolesław G. Piecha.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, José Inácio Faria og Julia Pitera.

Indlæg af Elżbieta Katarzyna Łukacijewska om afvikling af forhandlingen (formanden præciserede bestemmelserne).

Indlæg af Violeta Bulc.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Indlæg af José Inácio Faria.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik