Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 7. heinäkuuta 2016 - Strasbourg

15. Minimipalkkalain soveltaminen liikennealalla (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Minimipalkkalain soveltaminen liikennealalla (2016/2815(RSP))

Violeta Bulc (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Ivan Jakovčić, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Doru-Claudian Frunzulică, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Kosma Złotowski ei vastaa, koska puhemies katsoo, että kysymys ei ole osoitettu viimeksi mainitulle, Martina Dlabajová ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Danuta Jazłowiecka, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Dariusz Rosati, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Inés Ayala Sender, Richard Sulík, Matthijs van Miltenburg, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Anne Sander, Paloma López Bermejo, Anne Sander, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Richard Sulík, Andrejs Mamikins ja Bolesław G. Piecha.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, José Inácio Faria ja Julia Pitera.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska käytti puheenvuoron keskustelun johtamisesta (puhemies täsmensi asiaa).

Violeta Bulc käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

José Inácio Faria käytti puheenvuoron.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö