Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. liepos 7 d. - Strasbūras

15. Teisės aktų dėl minimalus darbo užmokesčio taikymas transporto sektoriuje (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Teisės aktų dėl minimalus darbo užmokesčio taikymas transporto sektoriuje (2016/2815(RSP))

Violeta Bulc (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Janusz Lewandowski PPE frakcijos vardu, Jutta Steinruck S&D frakcijos vardu, ji neatsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Doru-Claudian Frunzulică (jis pateikė mėlynosios kortelės klausimą pastarajam, bet jis neatsakė į klausimą, nes Pirmininkas nusprendė, kad klausimas nebuvo adresuotas Kosma Złotowski), Martina Dlabajová ALDE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Danuta Jazłowiecka), Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu ( ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Dariusz Rosati (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Róża Gräfin von Thun und Hohenstein), Inés Ayala Sender, Richard Sulík, Matthijs van Miltenburg, (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Anne Sander), Paloma López Bermejo, Anne Sander (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Richard Sulík), Andrejs Mamikins ir Bolesław G. Piecha.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, José Inácio Faria ir Julia Pitera.

Kalbėjo Elżbieta Katarzyna Łukacijewska dėl diskusijų eigos (pirmininkas pateikė paaiškinimus).

Kalbėjo Violeta Bulc.

Diskusijos baigtos.

Kalbėjo José Inácio Faria.

Teisinė informacija - Privatumo politika