Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 7 lipca 2016 r. - Strasburg

15. Stosowanie prawodawstwa dotyczącego płacy minimalnej w sektorze transportu (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Stosowanie prawodawstwa dotyczącego płacy minimalnej w sektorze transportu (2016/2815(RSP))

Violeta Bulc (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski w imieniu grupy PPE, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, która nie zgodziła się pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Doru-Claudian Frunzulică, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki temu ostatniemu, który nie odpowiedział, gdyż Przewodniczący uznał, że nie jest to pytanie do Kosmy Złotowskiego, Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Danutę Jazłowiecką, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia, Dariusz Rosati, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Różę Gräfin von Thun und Hohenstein, Inés Ayala Sender, Richard Sulík, Matthijs van Miltenburg, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anne Sander, Paloma López Bermejo, Anne Sander, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Richarda Sulíka, Andrejs Mamikins i Bolesław G. Piecha.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, José Inácio Faria i Julia Pitera.

Głos zabrała Elżbieta Katarzyna Łukacijewska w sprawie prowadzenia debaty (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Głos zabrała Violeta Bulc.

Debata została zamknięta.

Głos zabrał José Inácio Faria.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności