Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 7 juli 2016 - Strasbourg

15. Tillämpningen av lagen om minimilön i transportsektorn (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Tillämpningen av lagen om minimilön i transportsektorn (2016/2815(RSP))

Violeta Bulc (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Janusz Lewandowski för PPE-gruppen, Jutta Steinruck för S&D-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Doru-Claudian Frunzulică, som ställde en fråga ("blått kort") till Kosma Złotowski som inte besvarade frågan eftersom talmannen ansåg att frågan inte riktade sig till Kosma Złotowski, Martina Dlabajová för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Danuta Jazłowiecka, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Dariusz Rosati, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Inés Ayala Sender, Richard Sulík, Matthijs van Miltenburg, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Anne Sander, Paloma López Bermejo, Anne Sander, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Richard Sulík, Andrejs Mamikins och Bolesław G. Piecha.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, José Inácio Faria och Julia Pitera.

Talare: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska som ställde en ordningsfråga (talmannen lämnade upplysningar).

Talare: Violeta Bulc.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Talare: José Inácio Faria.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy