Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 7 юли 2016 г. - Страсбург

16. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
Пълни стенографски протоколи

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.

°
° ° °

Изказаха се: Danuta Jazłowiecka и Nicola Caputo относно начина на протичане на последния дебат (председателят направи уточнения).

Правна информация - Политика за поверителност