Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 7. července 2016 - Štrasburk

16. Předání textů přijatých během zasedání
Doslovné záznamy

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.

°
° ° °

Vystoupili: Danuta Jazłowiecka a Nicola Caputo k průběhu poslední rozpravy (předsedající poskytl upřesnění).

Právní upozornění - Ochrana soukromí