Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 7. juli 2016 - Strasbourg

16. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
Fuldstændigt forhandlingsreferat

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.

°
° ° °

Talere: Danuta Jazłowiecka og Nicola Caputo om afviklingen af den seneste forhandling (formanden præciserede bestemmelserne).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik