Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 7. heinäkuuta 2016 - Strasbourg

16. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
Sanatarkat istuntoselostukset

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.

°
° ° °

Puheenvuorot: Danuta Jazłowiecka ja Nicola Caputo käyttivät puheenvuoron viimeksi käydyn keskustelun kulusta (puhemies täsmensi asiaa).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö