Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 7 lipca 2016 r. - Strasburg

16. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
Pełne sprawozdanie

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.

°
° ° °

Głos zabrali: Danuta Jazłowiecka i Nicola Caputo w sprawie przebiegu ostatniej debaty (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności