Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 7 juli 2016 - Strasbourg

16. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
Fullständigt förhandlingsreferat

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.

°
° ° °

Talare: Danuta Jazłowiecka och Nicola Caputo som ställde en ordningsfråga angående den sista debatten (talmannen lämnade upplysningar).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy