Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 7 юли 2016 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Петиции
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 5.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 6.Прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (разискване)
 7.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  7.1.Положението на лицата, страдащи от албинизъм, в Африка, и по-специално в Малави
  7.2.Бахрейн
  7.3.Мианмар, и по-специално положението на общността рохингия
 8.Съобщение на председателството
 9.Време за гласуване
  9.1.Положението на лицата, страдащи от албинизъм, в Африка, и по-специално в Малави (гласуване)
  9.2.Бахрейн (гласуване)
  9.3.Мианмар, и по-специално положението на общността рохингия (гласуване)
  9.4.Седемдесет и първа сесия на Общото събрание на ООН (гласуване)
  9.5.Прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (гласуване)
  9.6.Възражение съгласно член 106: Разрешени здравни претенции за храни (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Нетарифни бариери за износителите на храни в рамките на вътрешния пазар на ЕС (разискване)
 14.Предаване на лични данни на Китай (разискване)
 15.Прилагане на закона за минималната работна заплата в транспортния сектор (разискване)
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 17.График на следващите заседания
 18.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол (229 kb)  Списък на присъствалите (62 kb)
 
Протокол (248 kb)  Списък на присъствалите (23 kb)  Резултати от различните гласувания (33 kb)  Поименни гласувания (51 kb)
 
Протокол (288 kb)  Списък на присъствалите (70 kb)  Резултати от различните гласувания (623 kb)  Поименни гласувания (1170 kb)
Правна информация - Политика за поверителност