Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 7. juli 2016 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Andragender
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 6.Gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (forhandling)
 7.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  7.1.Situationen for personer med albinisme i Afrika, navnlig i Malawi
  7.2.Bahrain
  7.3.Myanmar, navnlig situationen for rohingyaerne
 8.Meddelelse fra formanden
 9.Afstemningstid
  9.1.Situationen for personer med albinisme i Afrika, navnlig i Malawi (afstemning)
  9.2.Bahrain (afstemning)
  9.3.Myanmar, navnlig situationen for rohingyaerne (afstemning)
  9.4.FN's Generalforsamlings 71. samling (afstemning)
  9.5.Gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (afstemning)
  9.6.Indsigelse i henhold til artikel 106: Tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Ikke-toldmæssige hindringer for fødevareeksportører på EU's indre marked (forhandling)
 14.Overførsel af personoplysninger til Kina (forhandling)
 15.Anvendelse af lov om mindsteløn i transportsektoren (forhandling)
 16.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 17.Tidspunkt for næste mødeperiode
 18.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
Protokol (207 kb)  Deltagerliste (61 kb)
 
Protokol (217 kb)  Deltagerliste (23 kb)  Afstemningsresultater (32 kb)  Afstemning ved navneopråb (50 kb)
 
Protokol (264 kb)  Deltagerliste (62 kb)  Afstemningsresultater (414 kb)  Afstemning ved navneopråb (1081 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik