Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Αναφορές
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 5.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 6.Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (συζήτηση)
 7.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
7.1.Κατάσταση των ατόμων με αλφισμό στην Αφρική, ιδίως στο Μαλάουι
  
7.2.Μπαχρέιν
  
7.3.Μιανμάρ, ιδιαίτερα η κατάσταση των Rohingyas
 8.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  
9.1.Κατάσταση των ατόμων με αλφισμό στην Αφρική, ιδίως στο Μαλάουι (ψηφοφορία)
  
9.2.Μπαχρέιν (ψηφοφορία)
  
9.3.Μιανμάρ, ιδιαίτερα η κατάσταση των Rohingyas (ψηφοφορία)
  
9.4.71η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ψηφοφορία)
  
9.5.Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ψηφοφορία)
  
9.6.Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: επιτρεπόμενoι ισχυρισμοί υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Μη δασμολογικοί φραγμοί για τους εξαγωγείς τροφίμων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ (συζήτηση)
 14.Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στην Κίνα (συζήτηση)
 15.Εφαρμογή του νόμου για τον κατώτατο μισθό στον τομέα των μεταφορών (συζήτηση)
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 17.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 18.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (231 kb) Κατάσταση παρόντων (62 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (995 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (255 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (38 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (50 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (284 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (638 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1076 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου