Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 7. juuli 2016 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Petitsioonid
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 6.ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine (arutelu)
 7.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  7.1.Albinismiga isikute olukord Aafrikas, eelkõige Malawis
  7.2.Bahrein
  7.3.Myanmar/Birma, eelkõige rohingjade olukord
 8.Presidentuuri teadaanne
 9.Hääletused
  9.1.Albinismiga isikute olukord Aafrikas, eelkõige Malawis (hääletus)
  9.2.Bahrein (hääletus)
  9.3.Myanmar/Birma, eelkõige rohingjade olukord (hääletus)
  9.4.ÜRO Peaassamblee 71. istungjärk (hääletus)
  9.5.ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine (hääletus)
  9.6.Vastuväide rakendusaktile: tervisealased väited, mida on lubatud esitada toidu kohta (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Mittetariifsed tõkked toiduainete ekspordile ELi siseturul (arutelu)
 14.Isikuandmete edastamine Hiinasse (arutelu)
 15.Miinimumpalga seaduse rakendamine transpordisektoris (arutelu)
 16.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 17.Järgmiste istungite ajakava
 18.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (206 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (995 kb) 
 
Protokoll (216 kb) Kohalolijate nimekiri (23 kb) Hääletustulemused (32 kb) Nimelise hääletuse tulemused (50 kb) 
 
Protokoll (258 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) Hääletustulemused (414 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1002 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika