Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 7. heinäkuuta 2016 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Vetoomukset
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 5.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 6.Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen täytäntöönpano (keskustelu)
 7.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  7.1.Henkilöiden, joilla on albinismi, tilanne Afrikassa, erityisesti Malawissa
  7.2.Bahrain
  7.3.Myanmar, erityisesti rohingyaväestön tilanne
 8.Puhemiehen ilmoitus
 9.Äänestykset
  9.1.Henkilöiden, joilla on albinismi, tilanne Afrikassa, erityisesti Malawissa (äänestys)
  9.2.Bahrain (äänestys)
  9.3.Myanmar, erityisesti rohingyaväestön tilanne (äänestys)
  9.4.Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunto (äänestys)
  9.5.Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen täytäntöönpano (äänestys)
  9.6.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: elintarvikkeita koskevat sallitut terveysväitteet (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Elintarvikkeiden viejien muut kuin tulleihin liittyvät kaupan esteet EU:n sisämarkkinoilla (keskustelu)
 14.Henkilötietojen siirtäminen Kiinaan (keskustelu)
 15.Minimipalkkalain soveltaminen liikennealalla (keskustelu)
 16.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu
 18.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (211 kb) Läsnäololista (61 kb)    Nimenhuutoäänestykset (995 kb) 
 
Pöytäkirja (218 kb) Läsnäololista (23 kb) Äänestysten tulokset (31 kb) Nimenhuutoäänestykset (51 kb) 
 
Pöytäkirja (260 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (416 kb) Nimenhuutoäänestykset (1079 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö