Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 7 juli 2016 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Verzoekschriften
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 5.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 6.Tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (debat)
 7.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
7.1.Situatie van personen met albinisme in Afrika, met name in Malawi
  
7.2.Bahrein
  
7.3.Myanmar, met name de situatie van de Rohingyabevolking
 8.Mededeling van de Voorzitter
 9.Stemmingen
  
9.1.Situatie van personen met albinisme in Afrika, met name in Malawi (stemming)
  
9.2.Bahrein (stemming)
  
9.3.Myanmar, met name de situatie van de Rohingyabevolking (stemming)
  
9.4.71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (stemming)
  
9.5.Tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (stemming)
  
9.6.Bezwaar op grond van artikel 106: toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Non-tarifaire belemmeringen voor voedselexporteurs op de interne markt van de EU (debat)
 14.Overdracht van persoonsgegevens aan China (debat)
 15.Toepassing van de wet op het minimumloon in de vervoersector (debat)
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 17.Rooster van de volgende vergaderingen
 18.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (208 kb) Presentielijst (61 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (995 kb) 
 
Notulen (218 kb) Presentielijst (23 kb) Stemmingsuitslagen (30 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (50 kb) 
 
Notulen (265 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (412 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1078 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid