Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 7. júla 2016 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Petície
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 6.Vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (rozprava)
 7.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  7.1.Situácia osôb s albinizmom v Afrike, najmä v Malawi
  7.2.Bahrajn
  7.3.Mjanmarsko, najmä situácia Rohingyov
 8.Oznámenie predsedníctva
 9.Hlasovanie
  9.1.Situácia osôb s albinizmom v Afrike, najmä v Malawi (hlasovanie)
  9.2.Bahrajn (hlasovanie)
  9.3.Mjanmarsko, najmä situácia Rohingyov (hlasovanie)
  9.4.71. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN (hlasovanie)
  9.5.Vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (hlasovanie)
  9.6.Námietka podľa článku 106: povolené zdravotné tvrdenia o potravinách (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Necolné prekážky obchodu pre vývozcov potravín na vnútornom trhu EÚ (rozprava)
 14.Prenos osobných údajov do Číny (rozprava)
 15.Uplatňovanie zákona o minimálnej mzde v sektore dopravy (rozprava)
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní
 18.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (207 kb)  Prezenčná listina (61 kb)
 
Zápisnica (241 kb)  Prezenčná listina (23 kb)  Výsledky hlasovaní (31 kb)  Hlasovania podľa mien (50 kb)
 
Zápisnica (265 kb)  Prezenčná listina (63 kb)  Výsledky hlasovaní (639 kb)  Hlasovania podľa mien (1146 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia