Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 7 juli 2016 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Framställningar
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 6.Genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (debatt)
 7.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  7.1.Situationen för personer med albinism i Afrika, särskilt i Malawi
  7.2.Bahrain
  7.3.Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket
 8.Meddelande från talmannen
 9.Omröstning
  9.1.Situationen för personer med albinism i Afrika, särskilt i Malawi (omröstning)
  9.2.Bahrain (omröstning)
  9.3.Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket (omröstning)
  9.4.FN:s generalförsamlings 71:a session (omröstning)
  9.5.Genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (omröstning)
  9.6.Invändning enligt artikel 106: Godkända hälsopåståenden om livsmedel (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Icke-tariffära hinder för livsmedelsexportörer på EU:s inre marknad (debatt)
 14.Överföring av personuppgifter till Kina (debatt)
 15.Tillämpningen av lagen om minimilön i transportsektorn (debatt)
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (209 kb) Närvarolista (61 kb)    Omröstningar med namnupprop (995 kb) 
 
Protokoll (217 kb) Närvarolista (23 kb) Omröstningsresultat (30 kb) Omröstningar med namnupprop (50 kb) 
 
Protokoll (262 kb) Närvarolista (62 kb) Omröstningsresultat (408 kb) Omröstningar med namnupprop (1081 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy