Seznam 
Zápis
PDF 261kWORD 239k
Čtvrtek, 7. července 2016 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Petice
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 5.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 6.Provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (rozprava)
 7.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
7.1.Situace osob s albinismem v Africe, zejména v Malawi
  
7.2.Bahrajn
  
7.3.Myanmar, a zejména situace Rohingyů
 8.Sdělení předsednictví
 9.Hlasování
  
9.1.Situace osob s albinismem v Africe, zejména v Malawi (hlasování)
  
9.2.Bahrajn (hlasování)
  
9.3.Myanmar, a zejména situace Rohingyů (hlasování)
  
9.4.71. zasedání Valného shromáždění OSN (hlasování)
  
9.5.Provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (hlasování)
  
9.6.Námitka k prováděcímu aktu: schválená zdravotnická tvrzení při označování potravin (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Existence necelních překážek pro vývozce potravin na vnitřním trhu EU (rozprava)
 14.Předávání osobních údajů Číně (rozprava)
 15.Uplatňování zákona o minimální mzdě v odvětví dopravy (rozprava)
 16.Předání textů přijatých během zasedání
 17.Termíny příštích zasedání
 18.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro azyl a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET, BUDG

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Jordánskému hášimovskému království (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé jménem Evropské unie (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, ENVI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

PETI, AFET

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Marshallovy ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty jménem Unie (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Kiribati o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Nahrazení člena Evropského účetního dvora – portugalský kandidát (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Dominique Martin. Návrh usnesení zasazujícího se o vypracování dlouhodobé politiky řízení migračních toků (B8-0722/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Dominique Martin. Návrh usnesení o pravomocích Evropské unie v oblasti sociálního práva (B8-0727/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o žádosti o posílení opatření na podporu rozvoje cestovního ruchu a zviditelňování evropského uměleckého a kulturního dědictví (B8-0730/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o dětských nevěstách v Turecku (B8-0740/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o situaci bezdomovců (B8-0741/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o rozdílech v odměňování žen a mužů (B8-0742/2016)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o žádosti týkající se zásahů na omezení stávajících rozdílů, které v členských státech panují v oblasti výzkumu a vývoje, prostřednictvím modernizace vnitrostátní infrastruktury s cílem dosáhnout inovačního a rovnoměrného rozvoje ve všech členských státech EU (B8-0743/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o právních předpisech týkajících se materiálů určených pro styk s potravinami (B8-0744/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o fúzi Deutsche Börse/London Stock Exchange (B8-0746/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o parlamentní imunitě poslanců Demokratické strany lidu (HDP) (B8-0747/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o nutnosti kampaní informujících o rizicích chlamydiové infekce a existenci klinických vyšetření pro její diagnózu (B8-0748/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o boji proti energetické chudobě (B8-0749/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

EMPL

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o chovu nosnic (B8-0750/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o podpoře inovativních forem financování (B8-0751/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o správné dietě k prevenci Alzheimerovy nemoci (B8-0752/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o omezení plastových nákupních tašek v Evropě (B8-0773/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o statusu příhraničních pracovníků volených do funkcí místních zástupců (B8-0774/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFCO

- Louis Aliot, Edouard Ferrand a Philippe Loiseau. Návrh usnesení o dohledatelnosti, souladu a porušování pravidel hospodářské soutěže ve věci dovozu španělských stolních vín do Francie (B8-0775/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o požadavku na přísnější regulaci v oblasti automatizované soukromé dopravy se zvláštním odkazem na problém bezpečnosti silničního provozu a odpovědnosti v případě dopravních nehod (B8-0776/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Piernicola Pedicini. Návrh usnesení o porušení svobody projevu a informací v regionu Basilicata (B8-0777/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o ochraně zvířat a správném řízení zoologických zahrad (B8-0778/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o Černé Hoře jakožto 29. členu organizace NATO (B8-0779/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nebezpečí spojeném s rozšířením bolševníku velkolepého v Evropské unii (B8-0780/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o dobrých životních podmínkách zvířat (B8-0781/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o zdanění jezdectví (B8-0782/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o postupu, který Komise zahájila v souvislosti s ústavní reformou v Polsku (B8-0783/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o boji proti přistěhovalectví na Mayotte (B8-0784/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE

- Dominique Bilde a Steeve Briois. Návrh usnesení o trhu s emisními povolenkami (B8-0785/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o trvalém vyloučení cukru a ethanolu z oblasti působnosti vyjednávání o dohodě o volném obchodu s Mercosurem (B8-0786/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o neúspěchu politiky finanční otevřenosti a úsporných opatření podporované Evropskou komisí (B8-0787/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o programu odkupů dluhopisů firem, který zahájila ECB (B8-0788/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o růstu dividend vyplácených francouzskými podniky (B8-0789/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o znepokojivě pomalém snižování zadluženosti soukromého sektoru v eurozóně (B8-0790/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o změně horizontálních pravidel, kterými se řídí „skupiny odborníků“ (B8-0791/2016)

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFCO

- Dominique Martin. Návrh usnesení o zachování evropského sociálního modelu v rámci projednávaných dohod o volném obchodu (B8-1452/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Dominique Martin. Návrh usnesení o zkrácení lhůt pro platby malým a středním podnikům (B8-1453/2016)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

JURI


3. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 6 jednacího řádu.

Dne 6. července 2016

(*) (č. 0546/2016); (*) (č. 0547/2016); (*) (č. 0548/2016); (*) (č. 0549/2016); (*) (č. 0550/2016); (*) (č. 0551/2016); (*) (č. 0552/2016); Rubén García (č. 0553/2016); (*) (č. 0554/2016); (*) (č. 0555/2016); César Martínez López-Rey (č. 0556/2016); (*) (č. 0557/2016); Reinhold Hellwig (č. 0558/2016); (*) (č. 0559/2016); (*) (č. 0560/2016); Floriana Lipparini (č. 0561/2016); (*) (č. 0562/2016); (*) (č. 0563/2016); Deepak Rajani (č. 0564/2016); (*) (č. 0565/2016); (*) (č. 0566/2016); (*) (č. 0567/2016); (*) (č. 0568/2016); Manuela Giacomini (č. 0569/2016); (*) (č. 0570/2016); (*) (č. 0571/2016); Francesco Zangari (č. 0572/2016); (*) (č. 0573/2016); (*) (č. 0574/2016); (*) (č. 0575/2016); (*) (č. 0576/2016); (*) (č. 0577/2016); (*) (č. 0578/2016); Maria Cipparrone (č. 0579/2016); (*) (č. 0580/2016); (*) (č. 0581/2016); (*) (č. 0582/2016); Konstantinos Giannopoulos (č. 0583/2016); (*) (č. 0584/2016); (*) (č. 0585/2016); (*) (č. 0586/2016); Mario Cavaliere (č. 0587/2016); (*) (č. 0588/2016); (*) (č. 0589/2016); (*) (č. 0590/2016); (*) (č. 0591/2016); Celine Lamy (č. 0592/2016); (*) (č. 0593/2016); (*) (č. 0594/2016); (*) (č. 0597/2016); (*) (č. 0598/2016); (*) (č. 0599/2016); (*) (č. 0600/2016); (*) (č. 0601/2016); (*) (č. 0602/2016); (*) (č. 0603/2016); (*) (č. 0604/2016); (*) (č. 0605/2016); (*) (č. 0606/2016); Jorge Rodríguez Gómez (Unión de Uniones de Castilla-La Mancha) (č. 0607/2016); (*) (č. 0608/2016); (*) (č. 0609/2016); (*) (č. 0610/2016); (*) (č. 0611/2016); (*) (č. 0612/2016); (*) (č. 0613/2016); (*) (č. 0614/2016); (*) (č. 0615/2016); (*) (č. 0616/2016); (*) (č. 0617/2016); (*) (č. 0618/2016); Olga Stinka (č. 0619/2016); (*) (č. 0620/2016); (*) (č. 0621/2016); (*) (č. 0622/2016); (*) (č. 0623/2016); Katarzyna Waciakowska (č. 0624/2016); (*) (č. 0625/2016); (*) (č. 0626/2016); (*) (č. 0627/2016); Verdún Pérez (č. 0628/2016); (*) (č. 0629/2016); (*) (č. 0630/2016); Monica Ravalico (č. 0631/2016); (*) (č. 0632/2016); (*) (č. 0633/2016); (*) (č. 0634/2016); (*) (č. 0635/2016); (*) (č. 0636/2016); F. Javier Boter Sans (č. 0637/2016); (*) (č. 0638/2016); Fabrice Goossens (č. 0639/2016); (*) (č. 0640/2016); (*) (č. 0641/2016); (*) (č. 0642/2016); (*) (č. 0643/2016); Verdún Pérez (č. 0644/2016); Miroslav Jurčo (č. 0645/2016); (*) (č. 0646/2016); (*) (č. 0647/2016); (*) (č. 0648/2016); Miroslav Lidinský (č. 0649/2016); (*) (č. 0650/2016); (*) (č. 0651/2016); Ramón Vázquez Díaz (č. 0652/2016); (*) (č. 0653/2016); Tommy Hildorsson (č. 0654/2016); (*) (č. 0655/2016); (*) (č. 0656/2016); Simon Reinelt (č. 0657/2016); (*) (č. 0658/2016); (*) (č. 0659/2016); Kateřina Koleva (č. 0660/2016); Yochana Darling (č. 0661/2016); Khourshid Rizgar Ali (č. 0662/2016); Alexandros Manolopoulos (č. 0663/2016); (*) (č. 0664/2016); (*) (č. 0665/2016); Ivan Lozo (č. 0666/2016); (*) (č. 0667/2016); (*) (č. 0668/2016); (*) (č. 0669/2016); (*) (č. 0670/2016); (*) (č. 0671/2016); (*) (č. 0672/2016); (*) (č. 0673/2016); Ștefan Valentin Varga (č. 0674/2016); Ștefan Covaci (č. 0675/2016); (*) (č. 0676/2016); (*) (č. 0677/2016); Jan-Erik Hansen (č. 0678/2016); (*) (č. 0679/2016); (*) (č. 0680/2016); (*) (č. 0681/2016); (*) (č. 0682/2016); (*) (č. 0683/2016); (*) (č. 0684/2016); (*) (č. 0685/2016); (*) (č. 0686/2016); Peter Hollatz (č. 0687/2016); (*) (č. 0688/2016); (*) (č. 0689/2016); (*) (č. 0690/2016); (*) (č. 0691/2016); (*) (č. 0692/2016); Jens Genzer (č. 0693/2016); Hans-Christoph Paul (č. 0694/2016); (*) (č. 0695/2016); (*) (č. 0696/2016); (*) (č. 0697/2016); (*) (č. 0698/2016); (*) (č. 0699/2016); Jens Genzer (č. 0700/2016); (*) (č. 0701/2016); Pedro Pozas Terrados (Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España)) (č. 0702/2016); (*) (č. 0703/2016); (*) (č. 0704/2016); Jan Timmer (č. 0705/2016); Agnieszka Gawlik (č. 0706/2016); (*) (č. 0707/2016); (*) (č. 0708/2016); Gaetano Vilno (Associazione D.E.C.I.B.A) (č. 0709/2016); Leandro Martínez-Zurita Julià (č. 0710/2016); (*) (č. 0711/2016); (*) (č. 0712/2016); (*) (č. 0713/2016); Peadar Farrell (č. 0714/2016); (*) (č. 0715/2016); Elisabeth De Wachter (Shakti vzw) (č. 0716/2016); Giancarlo Cavallo (č. 0717/2016); (*) (č. 0718/2016); (*) (č. 0719/2016); (*) (č. 0720/2016); (*) (č. 0721/2016); (*) (č. 0722/2016); Bert Van Vossole (č. 0723/2016); Daniela Massetti (č. 0724/2016).

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

Petice č. 0595/2016 a č. 0596/2016 byly staženy z rejstříku poté, co je po jejich zapsání do rejstříku stáhl jejich autor.

Předseda oznámil, že v souladu s ustanoveními čl. 215 odst. 13 jednacího řádu zaslal dne 6. července 2016 příslušnému výboru petice obdržené Evropským parlamentem předložené fyzickými nebo právnickými osobami, které nejsou občany Evropské unie ani nemají bydliště nebo sídlo v členském státě.


4. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u nehož byla na žádost příslušného výboru prodloužena lhůta z 1 na 3 měsíce.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, pokud jde o regulační technické normy, které specifikují minimální soubor informací o finančních smlouvách, které by měly být obsaženy v podrobných záznamech, a okolnosti, za kterých by měl být požadavek uložen (C(2016)03356 – 2016/2777(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 7. června 2016, na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

Návrh aktu v přenesené pravomoci, který byl předán Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o přezkumu sazeb denních příspěvků při služebních cestách úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do členských států (C(2016)04164 - 2016/2830(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 7. července 2016
předáno příslušnému výboru: JURI
stanovisko: BUDG


5. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Rozhodnutí Komise o referenčním dokumentu o osvědčených postupech pro environmentální řízení, odvětvových indikátorech vlivu činnosti organizace na životní prostředí a srovnávacích kritériích pro odvětví stavebnictví podle nařízení (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (D044470/03 - 2016/2823(RPS) - lhůta: 6. října 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 9 (D044972/02 - 2016/2822(RPS) - lhůta: 7. října 2016)
předáno příslušnému výboru: ECON (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: JURI (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (D045062/03 - 2016/2825(RPS) - lhůta: 7. října 2016)
předáno příslušnému výboru: REGI

- Směrnice Komise, kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS, pokud jde o maximální povolený tlak aerosolových rozprašovačů, a o přizpůsobení jejích ustanovení o označování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (D045112/01 - 2016/2821(RPS) - lhůta: 7. října 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Návrh nařízení Komise, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (D045481/01 - 2016/2826(RPS) - lhůta: 7. října 2016)
předáno příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o karvon, hydrogenfosforečnan amonný, Saccharomyces cerevisiae kmen LAS02 a syrovátku (D045754/02 - 2016/2828(RPS) - lhůta: 8. září 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI


6. Provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (rozprava)

Zpráva o provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem k závěrečným připomínkám výboru OSN pro tuto úmluvu [2015/2258(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Helga Stevens uvedla zprávu.

Vystoupila Rosa Estaràs Ferragut (navrhovatelka výboru PETI).

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: Martina Anderson (navrhovatelka výboru LIBE), Richard Howitt (navrhovatel výboru AFET), Heidi Hautala (navrhovatelka výboru DEVE), Davor Škrlec (navrhovatel výboru TRAN), Silvia Costa (navrhovatelka výboru CULT), Heidi Hautala (navrhovatelka výboru JURI), Rosa Estaràs Ferragut (navrhovatelka výboru FEMM), Ádám Kósa za skupinu PPE, Vilija Blinkevičiūtė za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Czesław Hoc za skupinu ECR, Marian Harkin za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL, Tatjana Ždanoka za skupinu Verts/ALE, Laura Agea za skupinu EFDD, Joëlle Mélin za skupinu ENF, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ádám Kósa, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, David Casa, Marita Ulvskog, Notis Marias, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Mireille D'Ornano, Marek Plura, Valdemar Tomaševski, Beatriz Becerra Basterrechea, Marina Albiol Guzmán, Sofia Ribeiro, Kateřina Konečná a Michaela Šojdrová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Therese Comodini Cachia, Nicola Caputo, Heinz K. Becker, Seán Kelly, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Epitideios a Danuta Jazłowiecka.

Vystoupila Marianne Thyssen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupila Helga Stevens.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.5 zápisu ze dne 7.7.2016.


7. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 6.7.2016.)


7.1. Situace osob s albinismem v Africe, zejména v Malawi

Návrhy usnesení B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016 a B8-0911/2016 (2016/2807(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Ignazio Corrao, Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Hilde Vautmans a Lola Sánchez Caldentey uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D, Diane James za skupinu EFDD, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Caputo a Georgios Epitideios.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly a Notis Marias.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.1 zápisu ze dne 7.7.2016.


7.2. Bahrajn

Návrhy usnesení B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016 a B8-0909/2016 (2016/2808(RSP))

Mark Demesmaeker, Michel Reimon, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Pier Antonio Panzeri, Marietje Schaake a Marie-Christine Vergiat uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Jiří Pospíšil za skupinu PPE, Richard Howitt za skupinu S&D, Ivo Vajgl za skupinu ALDE, Edouard Ferrand za skupinu ENF, Seán Kelly, Julie Ward a Laima Liucija Andrikienė.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ana Gomes, Notis Marias a Nicola Caputo.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.2 zápisu ze dne 7.7.2016.


7.3. Myanmar, a zejména situace Rohingyů

Návrhy usnesení B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016 a B8-0917/2016 (2016/2809(RSP))

Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Urmas Paet a Marie-Christine Vergiat uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Pavel Svoboda za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, António Marinho e Pinto za skupinu ALDE, a Marc Tarabella.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil a Eduard Kukan.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.3 zápisu ze dne 7.7.2016.


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

8. Sdělení předsednictví

Předseda Parlamentu se v souladu s článkem 166 jednacího řádu rozhodl uložit sankci Januszovi Korwinovi-Mikkemu v návaznosti na nepřípustné poznámky, které na adresu migrantů z Afriky pronesl na denním zasedání dne 7. června 2016. Sankce má podobu jednak ztráty nároku na denní příspěvek na dobu deseti dnů a rovněž vyloučení z účasti na veškerých činnostech Parlamentu a jeho orgánů po dobu pěti po sobě následujících dnů, kdy se konají schůze Parlamentu nebo kteréhokoli z jeho orgánů, výborů nebo delegací, a to počínaje 12. zářím 2016. Rozhodnutí bylo oznámeno dotčenému poslanci.

Předseda oznámil, že byl rovněž informován o dalším vystoupení, které dnes dopoledne pronesl Janusz Korwin-Mikke a které by mohlo rovněž obsahovat nepřípustné výroky.


9. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


9.1. Situace osob s albinismem v Africe, zejména v Malawi (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016 (2016/2807(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0897/2016

(nahrazující B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Brian Hayes, Deirdre Clune a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki a Arne Gericke za skupinu ECR;

—   Hilde Vautmans, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl, Angelika Mlinar a Dita Charanzová za skupinu ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini a Laura Agea za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0314)


9.2. Bahrajn (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016 (2016/2808(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0900/2016

(nahrazující B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes a Deirdre Clune za skupinu PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki a Arne Gericke za skupinu ECR;

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Dita Charanzová za skupinu ALDE;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes a Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0315)

(Návrh usnesení B8-0909/2016 se nebere v potaz.)


9.3. Myanmar, a zejména situace Rohingyů (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016 (2016/2809(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0910/2016

(nahrazující B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Brian Hayes a Deirdre Clune za skupinu PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli a Claudia Țapardel za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Arne Gericke a Notis Marias za skupinu ECR;

—   Urmas Paet, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl a Dita Charanzová za skupinu ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou a Josu Juaristi Abaunz za skupinu GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes a Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0316)

Vystoupení

Bruno Gollnisch k sankci, která byla uložena Januszovi Korwinovi-Mikkemu (bod 8 zápisu ze dne 7.7.2016).


9.4. 71. zasedání Valného shromáždění OSN (hlasování)

Zpráva s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k 71. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů [2016/2020(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0317)


9.5. Provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (hlasování)

Zpráva o provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem k závěrečným připomínkám výboru OSN pro tuto úmluvu [2015/2258(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Helga Stevens (A8-0203/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0318)


9.6. Námitka k prováděcímu aktu: schválená zdravotnická tvrzení při označování potravin (hlasování)

Návrh usnesení B8-0842/2016 (2016/2708(RPS))

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0319)


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Andrey Kovatchev - A8-0146/2016
Paloma López Bermejo, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Jean-Luc Mélenchon, Krisztina Morvai

zpráva Helga Stevens - A8-0203/2016
Ádám Kósa, Krisztina Morvai, Cécile Kashetu Kyenge, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Stanislav Polčák

Námitka k prováděcímu aktu: schválená zdravotnická tvrzení při označování potravin - 2016/2708(RPS) - B8-0842/2016
Nicola Caputo, Catherine Stihler, Krisztina Morvai, Seán Kelly.


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:00, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

12. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


13. Existence necelních překážek pro vývozce potravin na vnitřním trhu EU (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000073/2016), kterou pokládá Czesław Adam Siekierski za výbor AGRI Komisi: Existence necelních překážek pro vývozce potravin na vnitřním trhu EU (2016/2681(RSP)) (B8-0707/2016)

Czesław Adam Siekierski rozvinul otázku.

Violeta Bulc (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Albert Deß za skupinu PPE, Marc Tarabella za skupinu S&D, Beata Gosiewska za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Stefan Eck za skupinu GUE/NGL, Jordi Sebastià za skupinu Verts/ALE, David Coburn za skupinu EFDD, Krisztina Morvai – nezařazená poslankyně, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, Clara Eugenia Aguilera García, Bronis Ropė, Daniel Buda a Nicola Caputo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, a Jozo Radoš.

Vystoupila Violeta Bulc.

Rozprava skončila.


14. Předávání osobních údajů Číně (rozprava)

Prohlášení Komise: Předávání osobních údajů Číně (2016/2762(RSP))

Violeta Bulc (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Axel Voss za skupinu PPE, Andrejs Mamikins za skupinu S&D, Beatrix von Storch za skupinu EFDD, Tomáš Zdechovský a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Angel Dzhambazki a Ivan Jakovčić.

Vystoupila Violeta Bulc.

Rozprava skončila.


15. Uplatňování zákona o minimální mzdě v odvětví dopravy (rozprava)

Prohlášení Komise: Uplatňování zákona o minimální mzdě v odvětví dopravy (2016/2815(RSP))

Violeta Bulc (členka Komise) učinilA prohlášení.

Vystoupili: Janusz Lewandowski za skupinu PPE, Jutta Steinruck za skupinu S&D, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Doru-Claudian Frunzulică, aby zvednutím modré karty položil otázku předcházejícímu řečníkovi, který na ni nedodpověděl, protože předsedající uvedl, že se jej otázka netýká, Martina Dlabajová za skupinu ALDE, Martina Dlabajová, aby odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Danuta Jazłowiecka, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Dariusz Rosati, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Inés Ayala Sender, Richard Sulík, Matthijs van Miltenburg, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Anne Sander, Paloma López Bermejo, Anne Sander, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Richard Sulík, Andrejs Mamikins a Bolesław G. Piecha.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, José Inácio Faria a Julia Pitera.

Vystoupila Elżbieta Katarzyna Łukacijewska k vedení rozpravy (předsedající poskytl upřesnění).

Vystoupila Violeta Bulc.

Rozprava skončila.

Vystoupil José Inácio Faria.


16. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.

°
° ° °

Vystoupili: Danuta Jazłowiecka a Nicola Caputo k průběhu poslední rozpravy (předsedající poskytl upřesnění).


17. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 12. do 15. září 2016.


18. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo v 16:45.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik, Wikström

Právní upozornění - Ochrana soukromí