Indeks 
Protokol
PDF 264kWORD 217k
Torsdag den 7. juli 2016 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Andragender
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 6.Gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (forhandling)
 7.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
7.1.Situationen for personer med albinisme i Afrika, navnlig i Malawi
  
7.2.Bahrain
  
7.3.Myanmar, navnlig situationen for rohingyaerne
 8.Meddelelse fra formanden
 9.Afstemningstid
  
9.1.Situationen for personer med albinisme i Afrika, navnlig i Malawi (afstemning)
  
9.2.Bahrain (afstemning)
  
9.3.Myanmar, navnlig situationen for rohingyaerne (afstemning)
  
9.4.FN's Generalforsamlings 71. samling (afstemning)
  
9.5.Gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (afstemning)
  
9.6.Indsigelse i henhold til artikel 106: Tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Ikke-toldmæssige hindringer for fødevareeksportører på EU's indre marked (forhandling)
 14.Overførsel af personoplysninger til Kina (forhandling)
 15.Anvendelse af lov om mindsteløn i transportsektoren (forhandling)
 16.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 17.Tidspunkt for næste mødeperiode
 18.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Asylagentur og om ophævelse af forordning (EU) nr. 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

DEVE, AFET, BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET, BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-landene på den anden side (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

DEVE, ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

PETI, AFET

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Marshalløerne om visumfritagelse for kortvarige ophold (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kiribati om visumfritagelse for kortvarige ophold (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Udskiftning af et medlem af Den Europæiske Revisionsret - PT kandidat (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Dominique Martin. Forslag til beslutning til fordel for en langsigtet politik for håndtering af migrationsstrømme (B8-0722/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om EU's kompetence på det socialretlige område (B8-0727/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om anmodningen om større støtteforanstaltninger til udvikling af turisme og valorisering af Europas kunstneriske og kulturelle arv (B8-0730/2016)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

CULT

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om barnebrude i Tyrkiet (B8-0740/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om hjemløses vilkår (B8-0741/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om lønforskellen mellem kvinder og mænd (B8-0742/2016)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om anmodningen om tiltag med henblik på at mindske det aktuelle svælg mellem medlemsstaterne med hensyn til forskning og udvikling ved hjælp af foranstaltninger til modernisering af den nationale infrastruktur med sigte på at opnå en innovativ og ensartet vækst i alle EU-lande (B8-0743/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om reglerne for materialer bestemt til kontakt med fødevarer (B8-0744/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om fusionen mellem Deutsche Börse og London Stock Exchange (B8-0746/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om den parlamentariske immunitet for HDP-medlemmer af det tyrkiske parlament (B8-0747/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om behovet for oplysningskampagner om risikoen for klamydia og eksistensen af kliniske undersøgelser til diagnosticering (B8-0748/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om kampen mod energifattigdom (B8-0749/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

EMPL

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om opdræt af æglæggende høns (B8-0750/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om fremme af innovative finansieringsformer (B8-0751/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om en korrekt kost for at forebygge Alzheimers sygdom (B8-0752/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om begrænsning af brugen af plastikposer i EU (B8-0773/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om situationen for grænsearbejdere, der er lokalpolitikere (B8-0774/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFCO

- Louis Aliot, Edouard Ferrand og Philippe Loiseau. Forslag til beslutning om sporbarhed, oprindelsesoverensstemmelse og konkurrenceforvridning i forbindelse med importen af bordvine fra Spanien til Frankrig (B8-0775/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om anmodningen om øget regulering af den automatiserede privattransport med særligt henblik på trafiksikkerhedsproblemet og ansvaret i forbindelse med bilulykker (B8-0776/2016)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Piernicola Pedicini. Forslag til beslutning om krænkelse af ytrings- og informationsfriheden i Basilicata (B8-0777/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om dyrebeskyttelse og korrekt drift af zoologiske haver (B8-0778/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om Montenegro som NATO's 29. medlem (B8-0779/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om farerne ved og udbredelsen af kæmpebjørneklo i EU (B8-0780/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om dyrevelfærd (B8-0781/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om den franske skat på aktiviteter i tilknytning til heste (B8-0782/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

CULT

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om den sag, som Kommissionen har indledt, vedrørende forfatningsreformen i Polen (B8-0783/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om bekæmpelse af indvandring på Mayotte (B8-0784/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

DEVE

- Dominique Bilde og Steeve Briois. Forslag til beslutning om markedet for emissionstilladelser (B8-0785/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om endegyldig udelukkelse af sukker og ethanol fra forhandlingerne om en frihandelsaftale med Mercosur (B8-0786/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om Kommissionens fejlslagne politikker om finansiel åbenhed og økonomiske stramninger (B8-0787/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om ECB's program til opkøb af virksomhedsobligationer (B8-0788/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om stigningen i franske virksomheders udlodning af udbytte (B8-0789/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om den bekymrende langsomme proces med at nedbringe den private gæld i euroområdet (B8-0790/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om reform af de horisontale regler for "ekspertgrupper" (B8-0791/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFCO

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om bevarelse af den europæiske sociale model inden for rammerne af de igangværende frihandelsaftaleforhandlinger (B8-1452/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om forkortelse af betalingsfristerne for SMV'er (B8-1453/2016)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

JURI


3. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 6. juli 2016

(*) (nr. 0546/2016); (*) (nr. 0547/2016); (*) (nr. 0548/2016); (*) (nr. 0549/2016); (*) (nr. 0550/2016); (*) (nr. 0551/2016); (*) (nr. 0552/2016); Rubén García (nr. 0553/2016); (*) (nr. 0554/2016); (*) (nr. 0555/2016); César Martínez López-Rey (nr. 0556/2016); (*) (nr. 0557/2016); Reinhold Hellwig (nr. 0558/2016); (*) (nr. 0559/2016); (*) (nr. 0560/2016); Floriana Lipparini (nr. 0561/2016); (*) (nr. 0562/2016); (*) (nr. 0563/2016); Deepak Rajani (nr. 0564/2016); (*) (nr. 0565/2016); (*) (nr. 0566/2016); (*) (nr. 0567/2016); (*) (nr. 0568/2016); Manuela Giacomini (nr. 0569/2016); (*) (nr. 0570/2016); (*) (nr. 0571/2016); Francesco Zangari (nr. 0572/2016); (*) (nr. 0573/2016); (*) (nr. 0574/2016); (*) (nr. 0575/2016); (*) (nr. 0576/2016); (*) (nr. 0577/2016); (*) (nr. 0578/2016); Maria Cipparrone (nr. 0579/2016); (*) (nr. 0580/2016); (*) (nr. 0581/2016); (*) (nr. 0582/2016); Konstantinos Giannopoulos (nr. 0583/2016); (*) (nr. 0584/2016); (*) (nr. 0585/2016); (*) (nr. 0586/2016); Mario Cavaliere (nr. 0587/2016); (*) (nr. 0588/2016); (*) (nr. 0589/2016); (*) (nr. 0590/2016); (*) (nr. 0591/2016); Celine Lamy (nr. 0592/2016); (*) (nr. 0593/2016); (*) (nr. 0594/2016); (*) (nr. 0597/2016); (*) (nr. 0598/2016); (*) (nr. 0599/2016); (*) (nr. 0600/2016); (*) (nr. 0601/2016); (*) (nr. 0602/2016); (*) (nr. 0603/2016); (*) (nr. 0604/2016); (*) (nr. 0605/2016); (*) (nr. 0606/2016); Jorge Rodríguez Gómez (Unión de Uniones de Castilla-La Mancha) (nr. 0607/2016); (*) (nr. 0608/2016); (*) (nr. 0609/2016); (*) (nr. 0610/2016); (*) (nr. 0611/2016); (*) (nr. 0612/2016); (*) (nr. 0613/2016); (*) (nr. 0614/2016); (*) (nr. 0615/2016); (*) (nr. 0616/2016); (*) (nr. 0617/2016); (*) (nr. 0618/2016); Olga Stinka (nr. 0619/2016); (*) (nr. 0620/2016); (*) (nr. 0621/2016); (*) (nr. 0622/2016); (*) (nr. 0623/2016); Katarzyna Waciakowska (nr. 0624/2016); (*) (nr. 0625/2016); (*) (nr. 0626/2016); (*) (nr. 0627/2016); Verdún Pérez (nr. 0628/2016); (*) (nr. 0629/2016); (*) (nr. 0630/2016); Monica Ravalico (nr. 0631/2016); (*) (nr. 0632/2016); (*) (nr. 0633/2016); (*) (nr. 0634/2016); (*) (nr. 0635/2016); (*) (nr. 0636/2016); F. Javier Boter Sans (nr. 0637/2016); (*) (nr. 0638/2016); Fabrice Goossens (nr. 0639/2016); (*) (nr. 0640/2016); (*) (nr. 0641/2016); (*) (nr. 0642/2016); (*) (nr. 0643/2016); Verdún Pérez (nr. 0644/2016); Miroslav Jurčo (nr. 0645/2016); (*) (nr. 0646/2016); (*) (nr. 0647/2016); (*) (nr. 0648/2016); Miroslav Lidinský (nr. 0649/2016); (*) (nr. 0650/2016); (*) (nr. 0651/2016); Ramón Vázquez Díaz (nr. 0652/2016); (*) (nr. 0653/2016); Tommy Hildorsson (nr. 0654/2016); (*) (nr. 0655/2016); (*) (nr. 0656/2016); Simon Reinelt (nr. 0657/2016); (*) (nr. 0658/2016); (*) (nr. 0659/2016); Kateřina Koleva (nr. 0660/2016); Yochana Darling (nr. 0661/2016); Khourshid Rizgar Ali (nr. 0662/2016); Alexandros Manolopoulos (nr. 0663/2016); (*) (nr. 0664/2016); (*) (nr. 0665/2016); Ivan Lozo (nr. 0666/2016); (*) (nr. 0667/2016); (*) (nr. 0668/2016); (*) (nr. 0669/2016); (*) (nr. 0670/2016); (*) (nr. 0671/2016); (*) (nr. 0672/2016); (*) (nr. 0673/2016); Ștefan Valentin Varga (nr. 0674/2016); Ștefan Covaci (nr. 0675/2016); (*) (nr. 0676/2016); (*) (nr. 0677/2016); Jan-Erik Hansen (nr. 0678/2016); (*) (nr. 0679/2016); (*) (nr. 0680/2016); (*) (nr. 0681/2016); (*) (nr. 0682/2016); (*) (nr. 0683/2016); (*) (nr. 0684/2016); (*) (nr. 0685/2016); (*) (nr. 0686/2016); Peter Hollatz (nr. 0687/2016); (*) (nr. 0688/2016); (*) (nr. 0689/2016); (*) (nr. 0690/2016); (*) (nr. 0691/2016); (*) (nr. 0692/2016); Jens Genzer (nr. 0693/2016); Hans-Christoph Paul (nr. 0694/2016); (*) (nr. 0695/2016); (*) (nr. 0696/2016); (*) (nr. 0697/2016); (*) (nr. 0698/2016); (*) (nr. 0699/2016); Jens Genzer (nr. 0700/2016); (*) (nr. 0701/2016); Pedro Pozas Terrados (Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España)) (nr. 0702/2016); (*) (nr. 0703/2016); (*) (nr. 0704/2016); Jan Timmer (nr. 0705/2016); Agnieszka Gawlik (nr. 0706/2016); (*) (nr. 0707/2016); (*) (nr. 0708/2016); Gaetano Vilno (Associazione D.E.C.I.B.A) (nr. 0709/2016); Leandro Martínez-Zurita Julià (nr. 0710/2016); (*) (nr. 0711/2016); (*) (nr. 0712/2016); (*) (nr. 0713/2016); Peadar Farrell (nr. 0714/2016); (*) (nr. 0715/2016); Elisabeth De Wachter (Shakti vzw) (nr. 0716/2016); Giancarlo Cavallo (nr. 0717/2016); (*) (nr. 0718/2016); (*) (nr. 0719/2016); (*) (nr. 0720/2016); (*) (nr. 0721/2016); (*) (nr. 0722/2016); Bert Van Vossole (nr. 0723/2016); Daniela Massetti (nr. 0724/2016).

(*) Nom confidentiel

Andragende nr. 0595/2016 og nr. 0596/2016 var blevet slettet fra registeret, idet andrageren havde trukket disse to andragender tilbage, efter de var blevet registreret.

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 215, stk. 13, den 6. juli 2016 til det kompetente udvalg havde fremsendt andragender, som Europa-Parlamentet havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat.


4. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegeret retsakt, for hvilken fristen var blevet ændret fra 1 til 3 måneder på det kompetente udvalgs anmodning:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer et minimumssæt af oplysninger om finansielle kontrakter, der bør være omfattet af de detaljerede registre, og de omstændigheder, hvorunder dette krav bør gælde (C(2016)03356 – 2016/2777(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder at regne fra datoen for modtagelsen den 7. juni 2016 efter anmodning fra det kompetente udvalg.
Henvist til kor. udv.: ECON

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegeret retsakt:

- Kommissionens delegerede forordning om revision af tabellen for Den Europæiske Unions tjenestemænds og øvrige ansattes tjenesterejser i medlemsstaterne (C(2016)04164 – 2016/2830(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder at regne fra datoen for modtagelsen den 7. juli 2016
Henvist til kor. udv.: JURI

Rådg.udv.: BUDG


5. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens afgørelse om referencedokumentet om bedste praksis for miljøledelse, sektorspecifikke miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet for bygge- og anlægssektoren, jf. forordning (EF) nr. 1221/2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (D044470/03 - 2016/2823(RPS) - frist: 6. oktober 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 9 (D044972/02 - 2016/2822(RPS) - frist: 7. oktober 2016)
henvist til kor. udv.: ECON (forretningsordenens artikel 54)
rådg.udv.: JURI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (D045062/03 - 2016/2825(RPS) - frist: 7. oktober 2016)
henvist til kor. udv.: REGI

- Kommissionens direktiv om ændring af Rådets direktiv 75/324/EØF for så vidt angår det tilladte maksimaltryk i aerosoler og med henblik på at tilpasse dets bestemmelser om etikettering til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (D045112/01 - 2016/2821(RPS) - frist: 7. oktober 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 54)
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet (D045481/01 - 2016/2826(RPS) - frist: 7. oktober 2016)
henvist til kor. udv.: ITRE

Kommissionens forordning om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår carvon, diammoniumfosfat, Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 og valle (D045754/02 - 2016/2828(RPS) - frist: 8. september 2016)

henvist til kor. udv.: ENVI


6. Gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (forhandling)

Betænkning om gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap med særligt henblik på de afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap [2015/2258(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Helga Stevens forelagde betænkningen.

Indlæg af Rosa Estaràs Ferragut (ordfører for udtalelse fra PETI).

Indlæg af Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: Martina Anderson (ordfører for udtalelse fra LIBE), Richard Howitt (ordfører for udtalelse fra AFET), Heidi Hautala (ordfører for udtalelse fra DEVE), Davor Škrlec (ordfører for udtalelse fra TRAN), Silvia Costa (ordfører for udtalelse fra CULT), Heidi Hautala (ordfører for udtalelse fra JURI), Rosa Estaràs Ferragut (ordfører for udtalelse fra FEMM) Ádám Kósa for PPE-Gruppen, Vilija Blinkevičiūtė for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Czesław Hoc for ECR-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Kostadinka Kuneva for GUE/NGL-Gruppen, Tatjana Ždanoka for Verts/ALE-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ádám Kósa, Lampros Fountoulis, løsgænger, David Casa, Marita Ulvskog, Notis Marias, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Mireille D'Ornano, Marek Plura, Valdemar Tomaševski, Beatriz Becerra Basterrechea, Marina Albiol Guzmán, Sofia Ribeiro, Kateřina Konečná og Michaela Šojdrová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Therese Comodini Cachia, Nicola Caputo, Heinz K. Becker, Seán Kelly, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Epitideios og Danuta Jazłowiecka.

Indlæg af Marianne Thyssen.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Indlæg af Helga Stevens.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.5 i protokollen af 7.7.2016.


7. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 6.7.2016).


7.1. Situationen for personer med albinisme i Afrika, navnlig i Malawi

Forslag til beslutning B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016 og B8-0911/2016 (2016/2807(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Ignazio Corrao, Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Hilde Vautmans og Lola Sánchez Caldentey forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Cécile Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, Diane James for EFDD-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Caputo og Georgios Epitideios.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly og Notis Marias.

Indlæg af Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.1 i protokollen af 7.7.2016.


7.2. Bahrain

Forslag til beslutning B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016 og B8-0909/2016 (2016/2808(RSP))

Mark Demesmaeker, Michel Reimon, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Pier Antonio Panzeri, Marietje Schaake og Marie-Christine Vergiat forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Jiří Pospíšil for PPE-Gruppen, Richard Howitt for S&D-Gruppen, Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, Seán Kelly, Julie Ward og Laima Liucija Andrikienė.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ana Gomes, Notis Marias og Nicola Caputo.

Indlæg af Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.2 i protokollen af 7.7.2016.


7.3. Myanmar, navnlig situationen for rohingyaerne

Forslag til beslutning B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016 og B8-0917/2016 (2016/2809(RSP))

Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Urmas Paet og Marie-Christine Vergiat forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Pavel Svoboda for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, António Marinho e Pinto for ALDE-Gruppen, og Marc Tarabella.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil og Eduard Kukan.

Indlæg af Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.3 i protokollen af 7.7.2016.


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

8. Meddelelse fra formanden

Formanden havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 166 besluttet at pålægge Janusz Korwin-Mikke en sanktion på grund af hans uacceptable bemærkninger om afrikanske migranter under mødet den 7. juni 2016. Sanktionen omfatter for det første fratagelse af retten til dagpenge i ti dage og, for det andet, midlertidig udelukkelse fra deltagelse i alle aktiviteter i Parlamentet og dets organer i en periode på fem fortløbende mødedage i Parlamentet eller i et af dets organer, udvalg eller delegationer, med virkning fra den 12. september 2016. Medlemmet var blevet orienteret om beslutningen.

Formanden meddelte, at han endvidere var blevet gjort opmærksom på et andet indlæg af Janusz Korwin-Mikke i morges, som kunne indeholde uacceptable ytringer.


9. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


9.1. Situationen for personer med albinisme i Afrika, navnlig i Malawi (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016 (2016/2807(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0897/2016

(erstatter B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Brian Hayes, Deirdre Clune og Inese Vaidere for PPE-Gruppen

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato og Damiano Zoffoli for S&D-Gruppen

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki og Arne Gericke for ECR-Gruppen

—   Hilde Vautmans, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl, Angelika Mlinar og Dita Charanzová for ALDE-Gruppen

—   Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos og Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec og Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini og Laura Agea for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2016)0314)


9.2. Bahrain (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016 (2016/2808(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0900/2016

(erstatter B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes og Deirdre Clune for PPE-Gruppen

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato og Damiano Zoffoli for S&D-Gruppen

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki og Arne Gericke for ECR-Gruppen

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen og Dita Charanzová for ALDE-Gruppen

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes og Maria Heubuch for Verts/ALE-Gruppen

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo og Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2016)0315)

(Forslag til beslutning B8-0909/2016 bortfaldt).


9.3. Myanmar, navnlig situationen for rohingyaerne (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016 (2016/2809(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0910/2016

(erstatter B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Brian Hayes og Deirdre Clune for PPE-Gruppen

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli og Claudia Țapardel for S&D-Gruppen

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Arne Gericke og Notis Marias for ECR-Gruppen

—   Urmas Paet, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl og Dita Charanzová for ALDE-Gruppen

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou og Josu Juaristi Abaunz for GUE/NGL-Gruppen

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes og Maria Heubuch for Verts/ALE-Gruppen

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo og Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2016)0316)

Indlæg

Bruno Gollnisch, om den sanktion, der var blevet pålagt Janusz Korwin-Mikke (punkt 8 i protokollen af 7.7.2016).


9.4. FN's Generalforsamlings 71. samling (afstemning)

Betænkning med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om FN's Generalforsamlings 71. samling [2016/2020(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0317)


9.5. Gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (afstemning)

Betænkning om gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap med særligt henblik på de afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap [2015/2258(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Helga Stevens (A8-0203/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0318)


9.6. Indsigelse i henhold til artikel 106: Tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0842/2016 (2016/2708(RPS))

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0319)


10. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Andrey Kovatchev - A8-0146/2016
Paloma López Bermejo, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Jean-Luc Mélenchon, Krisztina Morvai

Betænkning: Helga Stevens - A8-0203/2016
Ádám Kósa, Krisztina Morvai, Cécile Kashetu Kyenge, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Stanislav Polčák

Indsigelse i henhold til artikel 106: Tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer - 2016/2708(RPS) - B8-0842/2016
Nicola Caputo, Catherine Stihler, Krisztina Morvai, Seán Kelly


11. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.00 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. Ikke-toldmæssige hindringer for fødevareeksportører på EU's indre marked (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000073/2016) af Czesław Adam Siekierski, for AGRI, til Kommissionen: eksistensen af ikketoldmæssige hindringer for fødevareeksportører på EU's indre marked (2016/2681(RSP)) (B8-0707/2016)

Czesław Adam Siekierski begrundede spørgsmålet.

Violeta Bulc (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Albert Deß for PPE-Gruppen, Marc Tarabella for S&D-Gruppen, Beata Gosiewska for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, Jordi Sebastià for Verts/ALE-Gruppen, David Coburn for EFDD-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, Clara Eugenia Aguilera García, Bronis Ropė, Daniel Buda og Nicola Caputo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, og Jozo Radoš.

Indlæg af Violeta Bulc.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Overførsel af personoplysninger til Kina (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Overførsel af personoplysninger til Kina (2016/2762(RSP))

Violeta Bulc (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Axel Voss for PPE-Gruppen, Andrejs Mamikins for S&D-Gruppen, Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen, Tomáš Zdechovský og Seán Kelly.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Angel Dzhambazki og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Violeta Bulc.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. Anvendelse af lov om mindsteløn i transportsektoren (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Anvendelse af lov om mindsteløn i transportsektoren (2016/2815(RSP))

Violeta Bulc (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Janusz Lewandowski for PPE-Gruppen, Jutta Steinruck for S&D-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Doru-Claudian Frunzulică, for at stille et blåt kort-spørgsmål til sidstnævnte, der ikke besvarede spørgsmålet, idet formanden ikke mente, at spørgsmålet var henvendt til Kosma Złotowski, Martina Dlabajová for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Danuta Jazłowiecka, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Dariusz Rosati, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Inés Ayala Sender, Richard Sulík, Matthijs van Miltenburg, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Anne Sander, Paloma López Bermejo, Anne Sander, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Richard Sulík, Andrejs Mamikins og Bolesław G. Piecha.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, José Inácio Faria og Julia Pitera.

Indlæg af Elżbieta Katarzyna Łukacijewska om afvikling af forhandlingen (formanden præciserede bestemmelserne).

Indlæg af Violeta Bulc.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Indlæg af José Inácio Faria.


16. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.

°
° ° °

Talere: Danuta Jazłowiecka og Nicola Caputo om afviklingen af den seneste forhandling (formanden præciserede bestemmelserne).


17. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 12. september 2016 - 15. september 2016.


18. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 16.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik, Wikström

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik