Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 260kWORD 218k
Torstai 7. heinäkuuta 2016 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Vetoomukset
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 5.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 6.Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen täytäntöönpano (keskustelu)
 7.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
7.1.Henkilöiden, joilla on albinismi, tilanne Afrikassa, erityisesti Malawissa
  
7.2.Bahrain
  
7.3.Myanmar, erityisesti rohingyaväestön tilanne
 8.Puhemiehen ilmoitus
 9.Äänestykset
  
9.1.Henkilöiden, joilla on albinismi, tilanne Afrikassa, erityisesti Malawissa (äänestys)
  
9.2.Bahrain (äänestys)
  
9.3.Myanmar, erityisesti rohingyaväestön tilanne (äänestys)
  
9.4.Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunto (äänestys)
  
9.5.Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen täytäntöönpano (äänestys)
  
9.6.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: elintarvikkeita koskevat sallitut terveysväitteet (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Elintarvikkeiden viejien muut kuin tulleihin liittyvät kaupan esteet EU:n sisämarkkinoilla (keskustelu)
 14.Henkilötietojen siirtäminen Kiinaan (keskustelu)
 15.Minimipalkkalain soveltaminen liikennealalla (keskustelu)
 16.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu
 18.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin turvapaikkavirastosta ja asetuksen (EU) N:o 439/2010 kumoamisesta (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

DEVE, AFET, BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AFET, BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

DEVE, ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1030/2002 muuttamisesta (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

PETI, AFET

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Marshallinsaarten tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä unionin puolesta (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kiribatin tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Unionin tilintarkastustuomioistuimen jäsenen vaihtaminen - Portugalin nimittämä ehdokas (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys muuttovirtojen hallintaa pitkällä aikavälillä koskevasta politiikasta (B8-0722/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin toimivallasta sosiaalisten oikeuksien alalla (B8-0727/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys pyynnöstä lisätä tukitoimia matkailun kehittämiselle sekä Euroopan taide- ja kulttuuriperinnön arvon korostamiseksi (B8-0730/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

CULT

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys lapsimorsiamista Turkissa (B8-0740/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys asunnottomuudesta (B8-0741/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys naisten ja miesten välisestä palkkaerosta (B8-0742/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys pyynnöstä toteuttaa jäsenvaltioiden tutkimuksen ja tieteen alan erojen umpeen kuromiseen liittyviä toimia, joilla pyritään uudenaikaistamaan kansallista infrastruktuuria, jotta EU:n kaikissa jäsenvaltioissa saadaan aikaan innovatiivista ja yhdenmukaista kasvua (B8-0743/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien sääntelystä (B8-0744/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys Deutsche Börsen/London Stock Exchangen sulautumisesta (B8-0746/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys kansan demokraattisen puolueen (HDP) kansanedustajien parlamentaarisesta koskemattomuudesta (B8-0747/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys klamydiariskiä koskevan tiedotuskampanjan tarpeesta sekä klamydian diagnosointiin soveltuvista kliinisistä testeistä (B8-0748/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys energiaköyhyyden torjumisesta (B8-0749/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

EMPL

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys munivien kanojen kasvatuksesta (B8-0750/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys innovatiivisten rahoitusmuotojen edistämisestä (B8-0751/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ECON

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys oikeanlaisesta ruokavaliosta Alzheimerin taudin ehkäisemiseksi (B8-0752/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys muovikassien käytön rajoittamisesta Euroopassa (B8-0773/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys paikallisvaltuutettuina toimivien rajatyöntekijöiden asemasta (B8-0774/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFCO

- Louis Aliot, Edouard Ferrand ja Philippe Loiseau. Päätöslauselmaesitys Espanjasta Ranskaan tuotujen pöytäviinien jäljitettävyydestä ja vaatimustenmukaisuudesta sekä niiden aiheuttamasta kilpailun vääristymisestä (B8-0775/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys automatisoidun yksityisliikenteen sääntelyn lisäämistä koskevasta pyynnöstä erityisesti liikenneturvallisuuden ja moottoriajoneuvo-onnettomuuksiin liittyvän vastuun osalta (B8-0776/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Piernicola Pedicini. Päätöslauselmaesitys sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden rikkomisesta Basilicatassa Italiassa (B8-0777/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys eläinten suojelusta ja eläintarhojen moitteettomasta hoidosta (B8-0778/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys Montenegrosta Naton 29. jäsenvaltiona (B8-0779/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys kaukasianjättiputken aiheuttamista vaaroista ja sen leviämisestä Euroopan unionissa (B8-0780/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys eläinten hyvinvoinnista (B8-0781/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys hevosalan verotuksesta (B8-0782/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

CULT

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys komission käynnistämästä Puolan perustuslakiuudistusta koskevasta menettelystä (B8-0783/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys maahanmuuton torjunnasta Mayottella (B8-0784/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

DEVE

- Dominique Bilde ja Steeve Briois. Päätöslauselmaesitys päästöoikeusmarkkinoista (B8-0785/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys sokerin ja etanolin jättämiseksi lopullisesti Mercosurin kanssa käytävien vapaakauppasopimusneuvottelujen ulkopuolelle (B8-0786/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys komission edistämän rahoitusmarkkinoiden avaamisen ja säästötoimien epäonnistumisesta (B8-0787/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys EKP:n käynnistämästä osto-ohjelmasta yrityssektorilla (B8-0788/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys osingonjakojen lisääntymisestä ranskalaisyrityksissä (B8-0789/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys yksityisen sektorin velkaantumisen vähentämisen huolestuttavasta hitaudesta euroalueella (B8-0790/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys asiantuntijaryhmiä koskevien horisontaalisten säännösten uudistamisesta (B8-0791/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFCO

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys Euroopan sosiaalisen mallin säilyttämisestä neuvottelun alla olevien vapaakauppasopimusten yhteydessä (B8-1452/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys pk-yritysten maksuaikojen lyhentämisestä (B8-1453/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

JURI


3. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 215 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

6. heinäkuuta 2016

(*) (nro 0546/2016); (*) (nro 0547/2016); (*) (nro 0548/2016); (*) (nro 0549/2016); (*) (nro 0550/2016); (*) (nro 0551/2016); (*) (nro 0552/2016); Rubén García (nro 0553/2016); (*) (nro 0554/2016); (*) (nro 0555/2016); César Martínez López-Rey (nro 0556/2016); (*) (nro 0557/2016); Reinhold Hellwig (nro 0558/2016); (*) (nro 0559/2016); (*) (nro 0560/2016); Floriana Lipparini (nro 0561/2016); (*) (nro 0562/2016); (*) (nro 0563/2016); Deepak Rajani (nro 0564/2016); (*) (nro 0565/2016); (*) (nro 0566/2016); (*) (nro 0567/2016); (*) (nro 0568/2016); Manuela Giacomini (nro 0569/2016); (*) (nro 0570/2016); (*) (nro 0571/2016); Francesco Zangari (nro 0572/2016); (*) (nro 0573/2016); (*) (nro 0574/2016); (*) (nro 0575/2016); (*) (nro 0576/2016); (*) (nro 0577/2016); (*) (nro 0578/2016); Maria Cipparrone (nro 0579/2016); (*) (nro 0580/2016); (*) (nro 0581/2016); (*) (nro 0582/2016); Konstantinos Giannopoulos (nro 0583/2016); (*) (nro 0584/2016); (*) (nro 0585/2016); (*) (nro 0586/2016); Mario Cavaliere (nro 0587/2016); (*) (nro 0588/2016); (*) (nro 0589/2016); (*) (nro 0590/2016); (*) (nro 0591/2016); Celine Lamy (nro 0592/2016); (*) (nro 0593/2016); (*) (nro 0594/2016); (*) (nro 0597/2016); (*) (nro 0598/2016); (*) (nro 0599/2016); (*) (nro 0600/2016); (*) (nro 0601/2016); (*) (nro 0602/2016); (*) (nro 0603/2016); (*) (nro 0604/2016); (*) (nro 0605/2016); (*) (nro 0606/2016); Jorge Rodríguez Gómez (Unión de Uniones de Castilla-La Mancha) (nro 0607/2016); (*) (nro 0608/2016); (*) (nro 0609/2016); (*) (nro 0610/2016); (*) (nro 0611/2016); (*) (nro 0612/2016); (*) (nro 0613/2016); (*) (nro 0614/2016); (*) (nro 0615/2016); (*) (nro 0616/2016); (*) (nro 0617/2016); (*) (nro 0618/2016); Olga Stinka (nro 0619/2016); (*) (nro 0620/2016); (*) (nro 0621/2016); (*) (nro 0622/2016); (*) (nro 0623/2016); Katarzyna Waciakowska (nro 0624/2016); (*) (nro 0625/2016); (*) (nro 0626/2016); (*) (nro 0627/2016); Verdún Pérez (nro 0628/2016); (*) (nro 0629/2016); (*) (nro 0630/2016); Monica Ravalico (nro 0631/2016); (*) (nro 0632/2016); (*) (nro 0633/2016); (*) (nro 0634/2016); (*) (nro 0635/2016); (*) (nro 0636/2016); F. Javier Boter Sans (nro 0637/2016); (*) (nro 0638/2016); Fabrice Goossens (nro 0639/2016); (*) (nro 0640/2016); (*) (nro 0641/2016); (*) (nro 0642/2016); (*) (nro 0643/2016); Verdún Pérez (nro 0644/2016); Miroslav Jurčo (nro 0645/2016); (*) (nro 0646/2016); (*) (nro 0647/2016); (*) (nro 0648/2016); Miroslav Lidinský (nro 0649/2016); (*) (nro 0650/2016); (*) (nro 0651/2016); Ramón Vázquez Díaz (nro 0652/2016); (*) (nro 0653/2016); Tommy Hildorsson (nro 0654/2016); (*) (nro 0655/2016); (*) (nro 0656/2016); Simon Reinelt (nro 0657/2016); (*) (nro 0658/2016); (*) (nro 0659/2016); Kateřina Koleva (nro 0660/2016); Yochana Darling (nro 0661/2016); Khourshid Rizgar Ali (nro 0662/2016); Alexandros Manolopoulos (nro 0663/2016); (*) (nro 0664/2016); (*) (nro 0665/2016); Ivan Lozo (nro 0666/2016); (*) (nro 0667/2016); (*) (nro 0668/2016); (*) (nro 0669/2016); (*) (nro 0670/2016); (*) (nro 0671/2016); (*) (nro 0672/2016); (*) (nro 0673/2016); Ștefan Valentin Varga (nro 0674/2016); Ștefan Covaci (nro 0675/2016); (*) (nro 0676/2016); (*) (nro 0677/2016); Jan-Erik Hansen (nro 0678/2016); (*) (nro 0679/2016); (*) (nro 0680/2016); (*) (nro 0681/2016); (*) (nro 0682/2016); (*) (nro 0683/2016); (*) (nro 0684/2016); (*) (nro 0685/2016); (*) (nro 0686/2016); Peter Hollatz (nro 0687/2016); (*) (nro 0688/2016); (*) (nro 0689/2016); (*) (nro 0690/2016); (*) (nro 0691/2016); (*) (nro 0692/2016); Jens Genzer (nro 0693/2016); Hans-Christoph Paul (nro 0694/2016); (*) (nro 0695/2016); (*) (nro 0696/2016); (*) (nro 0697/2016); (*) (nro 0698/2016); (*) (nro 0699/2016); Jens Genzer (nro 0700/2016); (*) (nro 0701/2016); Pedro Pozas Terrados (Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España)) (nro 0702/2016); (*) (nro 0703/2016); (*) (nro 0704/2016); Jan Timmer (nro 0705/2016); Agnieszka Gawlik (nro 0706/2016); (*) (nro 0707/2016); (*) (nro 0708/2016); Gaetano Vilno (Associazione D.E.C.I.B.A) (nro 0709/2016); Leandro Martínez-Zurita Julià (nro 0710/2016); (*) (nro 0711/2016); (*) (nro 0712/2016); (*) (nro 0713/2016); Peadar Farrell (nro 0714/2016); (*) (nro 0715/2016); Elisabeth De Wachter (Shakti vzw) (nro 0716/2016); Giancarlo Cavallo (nro 0717/2016); (*) (nro 0718/2016); (*) (nro 0719/2016); (*) (nro 0720/2016); (*) (nro 0721/2016); (*) (nro 0722/2016); Bert Van Vossole (nro 0723/2016); Daniela Massetti (nro 0724/2016).

(*) käsitellään luottamuksellisena

Vetoomukset nro 0595/2016 ja nro 0596/2016 on poistettu luettelosta, sillä vetoomuksen esittäjä peruutti nämä kaksi vetoomustaan sen jälkeen kun ne oli merkitty luetteloon.

Puhemies ilmoitti lähettäneensä työjärjestyksen 215 artiklan 13 kohdan mukaisesti 6. heinäkuuta 2016 asiasta vastaavaan valiokuntaan sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, parlamentille esittämät vetoomukset.


4. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka määräaikaa on muutettu yhdestä kuukaudesta kolmeen kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä niiden teknisten sääntelystandardien osalta, joissa täsmennetään yksityiskohtaiseen kirjanpitoon vähintään sisällytettävät tiedot rahoitussopimuksista ja olosuhteet, joissa kyseinen vaatimus olisi asetettava (C(2016)03356 – 2016/2777(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 7. kesäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Parlamentille toimitettu ehdotus delegoiduksi säädökseksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön virkamatkoihin jäsenvaltioissa sovellettavan maksutaulukon tarkistamisesta (C(2016)04164 - 2016/2830(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 7. heinäkuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: BUDG


5. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission päätös organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) annetun asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisesta viiteasiakirjasta, jossa esitetään ympäristöasioiden hallinnan parhaat toimintatavat, alakohtaiset ympäristönsuojelun tason indikaattorit ja vertailuesimerkkejä huipputason osaamisesta rakennusalalla (D044470/03 - 2016/2823(RPS) - määräaika: 6. lokakuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 9 osalta (D044972/02 - 2016/2822(RPS) - määräaika: 7. lokakuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 liitteiden muuttamisesta (D045062/03 - 2016/2825(RPS) - määräaika: 7. lokakuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI

- Komission direktiivi neuvoston direktiivin 75/324/ETY muuttamisesta aerosolien suurimman sallitun paineen osalta ja sen merkintäsäännösten mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisiksi (D045112/01 - 2016/2821(RPS) - määräaika: 7. lokakuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 808/2004 täytäntöönpanosta (D045481/01 - 2016/2826(RPS) - määräaika: 7. lokakuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen IV muuttamisesta karvonin, diammoniumfosfaatin, Saccharomyces cerevisiae -kannan LAS02 ja heran osalta (D045754/02 - 2016/2828(RPS) - määräaika: 8. syyskuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI


6. Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen täytäntöönpano (keskustelu)

Mietintö vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (vammaisyleissopimus) täytäntöönpanosta kiinnittäen erityistä huomiota vammaisyleissopimuksen komitean päätelmiin [2015/2258(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Helga Stevens esitteli mietinnön.

Rosa Estaràs Ferragut (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Martina Anderson (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Richard Howitt (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Heidi Hautala (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Davor Škrlec (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Silvia Costa (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Heidi Hautala (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Rosa Estaràs Ferragut (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ádám Kósa PPE-ryhmän puolesta, Vilija Blinkevičiūtė S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Czesław Hoc ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tatjana Ždanoka Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ádám Kósa, sitoutumaton Lampros Fountoulis, David Casa, Marita Ulvskog, Notis Marias, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Mireille D'Ornano, Marek Plura, Valdemar Tomaševski, Beatriz Becerra Basterrechea, Marina Albiol Guzmán, Sofia Ribeiro, Kateřina Konečná ja Michaela Šojdrová.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Therese Comodini Cachia, Nicola Caputo, Heinz K. Becker, Seán Kelly, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Epitideios ja Danuta Jazłowiecka.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Helga Stevens käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2016, kohta 9.5.


7. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 6.7.2016, kohta 2).


7.1. Henkilöiden, joilla on albinismi, tilanne Afrikassa, erityisesti Malawissa

Päätöslauselmaesitykset B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016 ja B8-0911/2016 (2016/2807(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Ignazio Corrao, Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Hilde Vautmans ja Lola Sánchez Caldentey esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta, Diane James EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Caputo ja Georgios Epitideios.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly ja Notis Marias.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2016, kohta 9.1.


7.2. Bahrain

Päätöslauselmaesitykset B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016 ja B8-0909/2016 (2016/2808(RSP))

Mark Demesmaeker, Michel Reimon, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Pier Antonio Panzeri, Marietje Schaake ja Marie-Christine Vergiat esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta, Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Julie Ward ja Laima Liucija Andrikienė.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ana Gomes, Notis Marias ja Nicola Caputo.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2016, kohta 9.2.


7.3. Myanmar, erityisesti rohingyaväestön tilanne

Päätöslauselmaesitykset B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016 ja B8-0917/2016 (2016/2809(RSP))

Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Urmas Paet ja Marie-Christine Vergiat esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Pavel Svoboda PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, António Marinho e Pinto ALDE-ryhmän puolesta ja Marc Tarabella.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil ja Eduard Kukan.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2016, kohta 9.3.


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

8. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies päätti määrätä Janusz Korwin-Mikkelle työjärjestyksen 166 artiklan mukaisen seuraamuksen hänen esitettyään 7. kesäkuuta 2016 pidetyssä istunnossa afrikkalaisista muuttajista huomautuksia, joita ei voida hyväksyä. Seuraamus koostuu ensinnäkin päivärahan pidättämisestä kymmenen päivän ajaksi ja toiseksi kiellosta osallistua mihinkään parlamentin toimintaan parlamentin tai minkä tahansa sen elimen, valiokunnan tai valtuuskunnan viiden peräkkäisen kokous- tai istuntopäivän ajan 12. syyskuuta 2016 alkaen. Päätöksestä ilmoitettiin eilen asianomaiselle henkilölle.

Puhemies ilmoitti lisäksi saaneensa tiedon, jonka mukaan Janusz Korwin-Mikke olisi tänä aamuna pitänyt toisen puheenvuoron, joka olisi mahdollisesti sisältänyt huomautuksia, joita ei voida hyväksyä.


9. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


9.1. Henkilöiden, joilla on albinismi, tilanne Afrikassa, erityisesti Malawissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016 (2016/2807(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0897/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Brian Hayes, Deirdre Clune ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki ja Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta

—   Hilde Vautmans, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl, Angelika Mlinar ja Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta

—   Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini ja Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0314)


9.2. Bahrain (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016 (2016/2808(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0900/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes ja Deirdre Clune PPE-ryhmän puolesta

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki ja Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ja Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes ja Maria Heubuch Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0315)

(Päätöslauselmaesitys B8-0909/2016 raukesi.)


9.3. Myanmar, erityisesti rohingyaväestön tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016 (2016/2809(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0910/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Brian Hayes ja Deirdre Clune PPE-ryhmän puolesta

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli ja Claudia Țapardel S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Arne Gericke ja Notis Marias ECR-ryhmän puolesta

—   Urmas Paet, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl ja Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou ja Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes ja Maria Heubuch Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0316)

Puheenvuorot:

Bruno Gollnisch Janusz Korwin-Mikkelle määrätystä seuraamuksesta (istunnon pöytäkirja 7.7.2016, kohta 8).


9.4. Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunto (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunnosta [2016/2020(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0317)


9.5. Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (vammaisyleissopimus) täytäntöönpanosta kiinnittäen erityistä huomiota vammaisyleissopimuksen komitean päätelmiin [2015/2258(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Helga Stevens (A8-0203/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0318)


9.6. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: elintarvikkeita koskevat sallitut terveysväitteet (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0842/2016 (2016/2708(RPS))

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0319)


10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Andrey Kovatchev - A8-0146/2016
Paloma López Bermejo, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Jean-Luc Mélenchon, Krisztina Morvai

Mietintö Helga Stevens - A8-0203/2016
Ádám Kósa, Krisztina Morvai, Cécile Kashetu Kyenge, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Stanislav Polčák

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: elintarvikkeita koskevat sallitut terveysväitteet - 2016/2708(RPS) - B8-0842/2016
Nicola Caputo, Catherine Stihler, Krisztina Morvai, Seán Kelly


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.00 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


13. Elintarvikkeiden viejien muut kuin tulleihin liittyvät kaupan esteet EU:n sisämarkkinoilla (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000073/2016) Czesław Adam Siekierski AGRI-valiokunnan puolesta komissiolle: Elintarvikkeiden viejien muut kuin tulleihin liittyvät kaupan esteet EU:n sisämarkkinoilla (2016/2681(RSP)) (B8-0707/2016)

Czesław Adam Siekierski esitteli kysymyksen.

Violeta Bulc (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Albert Deß PPE-ryhmän puolesta, Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta, Beata Gosiewska ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jordi Sebastià Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, Clara Eugenia Aguilera García, Bronis Ropė, Daniel Buda ja Nicola Caputo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, ja Jozo Radoš.

Violeta Bulc käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Henkilötietojen siirtäminen Kiinaan (keskustelu)

Komission julkilausuma: Henkilötietojen siirtäminen Kiinaan (2016/2762(RSP))

Violeta Bulc (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Axel Voss PPE-ryhmän puolesta, Andrejs Mamikins S&D-ryhmän puolesta, Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta, Tomáš Zdechovský ja Seán Kelly.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Angel Dzhambazki ja Ivan Jakovčić.

Violeta Bulc käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Minimipalkkalain soveltaminen liikennealalla (keskustelu)

Komission julkilausuma: Minimipalkkalain soveltaminen liikennealalla (2016/2815(RSP))

Violeta Bulc (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Ivan Jakovčić, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Doru-Claudian Frunzulică, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Kosma Złotowski ei vastaa, koska puhemies katsoo, että kysymys ei ole osoitettu viimeksi mainitulle, Martina Dlabajová ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Danuta Jazłowiecka, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Dariusz Rosati, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Inés Ayala Sender, Richard Sulík, Matthijs van Miltenburg, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Anne Sander, Paloma López Bermejo, Anne Sander, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Richard Sulík, Andrejs Mamikins ja Bolesław G. Piecha.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, José Inácio Faria ja Julia Pitera.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska käytti puheenvuoron keskustelun johtamisesta (puhemies täsmensi asiaa).

Violeta Bulc käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

José Inácio Faria käytti puheenvuoron.


16. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.

°
° ° °

Puheenvuorot: Danuta Jazłowiecka ja Nicola Caputo käyttivät puheenvuoron viimeksi käydyn keskustelun kulusta (puhemies täsmensi asiaa).


17. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 12. syyskuuta 2016 - 15. syyskuuta 2016.


18. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik, Wikström

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö