Index 
Jegyzőkönyv
PDF 269kWORD 240k
2016. július 7., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Petíciók
 4.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 5.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 6.A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (CRPD) végrehajtása (vita)
 7.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  7.1.Az albínó személyek helyzete Afrikában és különösen Malawiban
  7.2.Bahrein
  7.3.Mianmar és különösen a rohingyák helyzete
 8.Az elnök közleménye
 9.Szavazások órája
  9.1.Az albínó személyek helyzete Afrikában és különösen Malawiban (szavazás)
  9.2.Bahrein (szavazás)
  9.3.Mianmar és különösen a rohingyák helyzete (szavazás)
  9.4.Az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 71. ülésszaka (szavazás)
  9.5.A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (CRPD) végrehajtása (szavazás)
  9.6.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.Az uniós belső piacon fennálló, az élelmiszer-exportőröket érintő nem vámjellegű kereskedelmi akadályok (vita)
 14.Személyes adatok átadása Kínának (vita)
 15.A minimálbérre vonatkozó szabályok alkalmazása a szállítási ágazatban (vita)
 16.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 17.A következő ülések időpontja
 18.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről és a 439/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

DEVE, AFET, BUDG

- Javaslat a Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AFET, BUDG

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a SADC-GPM-államok közötti gazdasági partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

DEVE, ENVI

- Javaslat a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

PETI, AFET

- Javaslat az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Javaslat az Európai Unió és a Kiribati Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Az Európai Számvevőszék egy tagjának pótlása – PT jelölt (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE))

utalva

illetékes :

CONT

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a migrációs áramlások hosszú távú kezelésére irányuló politika támogatásáról (B8-0722/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány az Európai Unió szociális jogokkal kapcsolatos hatásköréről (B8-0727/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a turizmus fejlesztése, valamint az európai művészeti és kulturális örökség értékelése érdekében nyújtandó nagyobb mértékű támogatás iránti igényről (B8-0730/2016)

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

CULT

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a gyermeklányok férjhez adásáról Törökországban (B8-0740/2016)

utalva

illetékes :

AFET

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány hajléktalanok körülményeiről (B8-0741/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a férfiak és nők közötti bérszakadékról (B8-0742/2016)

utalva

illetékes :

FEMM

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az innovatív és egységes növekedés valamennyi uniós tagállamban való megvalósítása érdekében a tagállamok között a kutatás és fejlesztés terén meglévő eltérések nemzeti infrastruktúrák modernizálása révén történő csökkentését célzó fellépésekre irányuló kérésről (B8-0743/2016)

utalva

illetékes :

ITRE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok szabályozásáról (B8-0744/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány a Deutsche Börse és a London Stock Exchange összeolvadásáról (B8-0746/2016)

utalva

illetékes :

ECON

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány a HDP képviselőinek parlamenti mentelmi jogáról (B8-0747/2016)

utalva

illetékes :

AFET

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a chlamydia-fertőzés kockázatával és a diagnosztizálására szolgáló klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos tájékoztató kampány szükségességéről (B8-0748/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az energiaszegénység elleni fellépésről (B8-0749/2016)

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

EMPL

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a tojótyúkok tenyésztéséről (B8-0750/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az innovatív finanszírozási formák támogatásáról (B8-0751/2016)

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

ECON

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány az Alzheimer-kór megelőzését szolgáló egészséges táplálkozásról (B8-0752/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a műanyag zacskók mennyiségének csökkentéséről Európában (B8-0773/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a határ menti munkavállalók választott helyi képviselőinek jogállásáról (B8-0774/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFCO

- Louis Aliot, Edouard Ferrand és Philippe Loiseau. Állásfoglalási indítvány a spanyol asztali borok behozatalának nyomonkövethetőségéről, megfelelőségéről és versenytorzító hatásáról Franciaországban (B8-0775/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a vezető nélküli személygépjárművekre vonatkozó szigorúbb szabályozás szükségességéről, különös tekintettel a közúti biztonság és a közúti balesetek esetén fennálló felelősség kérdésére (B8-0776/2016)

utalva

illetékes :

TRAN

- Piernicola Pedicini. Állásfoglalási indítvány a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának megsértéséről Basilicatában (B8-0777/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az állatok védelméről és az állatkertek helyes üzemeltetéséről (B8-0778/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány Montenegróról mint a NATO 29. tagjáról (B8-0779/2016)

utalva

illetékes :

AFET

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a kaukázusi medvetalp veszélyeiről és az Európai Unióban való elterjedéséről (B8-0780/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány az állatjólétről (B8-0781/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány a lovaglással kapcsolatos tevékenységek adóztatásáról (B8-0782/2016)

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

CULT

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a lengyelországi alkotmányos reform tárgyában indított bizottsági eljárásról (B8-0783/2016)

utalva

illetékes :

AFCO

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a mayotte-i bevándorlás ellen folytatott küzdelemről (B8-0784/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

DEVE

- Dominique Bilde és Steeve Briois. Állásfoglalási indítvány a szennyezési jogok piacáról (B8-0785/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser és Mylène Troszczynski. Állásfoglalási indítvány a cukor és az etanol végleges kizárásáról a Déli Közös Piaccal (Mercosur) kötendő szabadkereskedelmi megállapodás keretében folytatott tárgyalások témaköréből (B8-0786/2016)

utalva

illetékes :

INTA

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az Európai Bizottság által támogatott pénzügyi liberalizációs és megszorító politikák kudarcáról (B8-0787/2016)

utalva

illetékes :

ECON

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az EKB által a vállalati szektorban indított felvásárlási programról (B8-0788/2016)

utalva

illetékes :

ECON

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a francia vállalkozások által fizetett osztalékok növekedéséről (B8-0789/2016)

utalva

illetékes :

ECON

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a magánszférabeli adósságcsökkentés aggasztóan lassú tempójáról az euróövezetben (B8-0790/2016)

utalva

illetékes :

ECON

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a „szakértői csoportokra” vonatkozó horizontális szabályok reformjáról (B8-0791/2016)

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFCO

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány az európai szociális modell megőrzéséről a jelenleg tárgyalt szabadkereskedelmi megállapodások keretében (B8-1452/2016)

utalva

illetékes :

INTA

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a kkv-k kifizetési határidőinek csökkentéséről (B8-1453/2016)

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

JURI


3. Petíciók

A következő, az alábbi időpontban nyilvántartásba vett petíciókat az eljárási szabályzat 215. cikke (6) bekezdésének megfelelően továbbították az illetékes bizottságnak:

2016. július 6.

(*) (0546/2016. sz.); (*) (0547/2016. sz.); (*) (0548/2016. sz.); (*) (0549/2016. sz.); (*) (0550/2016. sz.); (*) (0551/2016. sz.); (*) (0552/2016. sz.); Ruben Garcia (0553/2016. sz.); (*) (0554/2016. sz.); (*) (0555/2016. sz.); Cesar Martinez Lopez-rey (0556/2016. sz.); (*) (0557/2016. sz.); Reinhold Hellwig (0558/2016. sz.); (*) (0559/2016. sz.); (*) (0560/2016. sz.); Floriana Lipparini (0561/2016. sz.); (*) (0562/2016. sz.); (*) (0563/2016. sz.); Deepak Rajani (0564/2016. sz.); (*) (0565/2016. sz.); (*) (0566/2016. sz.); (*) (0567/2016. sz.); (*) (0568/2016. sz.); Manuela Giacomini (0569/2016. sz.); (*) (0570/2016. sz.); (*) (0571/2016. sz.); Francesco Zangari (0572/2016. sz.); (*) (0573/2016. sz.); (*) (0574/2016. sz.); (*) (0575/2016. sz.); (*) (0576/2016. sz.); (*) (0577/2016. sz.); (*) (0578/2016. sz.); Maria Cipparrone (0579/2016. sz.); (*) (0580/2016. sz.); (*) (0581/2016. sz.); (*) (0582/2016. sz.); Konstantinos Giannopoulos (0583/2016. sz.); (*) (0584/2016. sz.); (*) (0585/2016. sz.); (*) (0586/2016. sz.); Mario Cavaliere (0587/2016. sz.); (*) (0588/2016. sz.); (*) (0589/2016. sz.); (*) (0590/2016. sz.); (*) (0591/2016. sz.); Celine Lamy (0592/2016. sz.); (*) (0593/2016. sz.); (*) (0594/2016. sz.); (*) (0597/2016. sz.); (*) (0598/2016. sz.); (*) (0599/2016. sz.); (*) (0600/2016. sz.); (*) (0601/2016. sz.); (*) (0602/2016. sz.); (*) (0603/2016. sz.); (*) (0604/2016. sz.); (*) (0605/2016. sz.); (*) (0606/2016. sz.); Jorge Rodriguez Gomez (Unión des Uniones de Castilla-La Mancha) (0607/2016. sz.); (*) (0608/2016. sz.); (*) (0609/2016. sz.); (*) (0610/2016. sz.); (*) (0611/2016. sz.); (*) (0612/2016. sz.); (*) (0613/2016. sz.); (*) (0614/2016. sz.); (*) (0615/2016. sz.); (*) (0616/2016. sz.); (*) (0617/2016. sz.); (*) (0618/2016. sz.); Olga Stinka (0619/2016. sz.); (*) (0620/2016. sz.); (*) (0621/2016. sz.); (*) (0622/2016. sz.); (*) (0623/2016. sz.); Katarzyna Waciakowska (0624/2016. sz.); (*) (0625/2016. sz.); (*) (0626/2016. sz.); (*) (0627/2016. sz.); Francisco Verdun Perez (0628/2016. sz.); (*) (0629/2016. sz.); (*) (0630/2016. sz.); Monica Ravalico (0631/2016. sz.); (*) (0632/2016. sz.); (*) (0633/2016. sz.); (*) (0634/2016. sz.); (*) (0635/2016. sz.); (*) (0636/2016. sz.); F. Javier Boter Sans (0637/2016. sz.); (*) (0638/2016. sz.); Fabrice Goossens (0639/2016. sz.); (*) (0640/2016. sz.); (*) (0641/2016. sz.); (*) (0642/2016. sz.); (*) (0643/2016. sz.); Francisco Verdun Perez (0644/2016. sz.); Miroslav Jurco (0645/2016. sz.); (*) (0646/2016. sz.); (*) (0647/2016. sz.); (*) (0648/2016. sz.); Miroslav Lidinský (0649/2016. sz.); (*) (0650/2016. sz.); (*) (0651/2016. sz.); Ramon Vazquez Diaz (0652/2016. sz.); (*) (0653/2016. sz.); Tommy Hildorsson (0654/2016. sz.); (*) (0655/2016. sz.); (*) (0656/2016. sz.); Simon Reinelt (0657/2016. sz.); (*) (0658/2016. sz.); (*) (0659/2016. sz.); Katerina Koleva (0660/2016. sz.); Yochana Darling (0661/2016. sz.); Khourshid Rizgar Ali (0662/2016. sz.); Alexandros Manolopoulos (0663/2016. sz.); (*) (0664/2016. sz.); (*) (0665/2016. sz.); Ivan Lozo (0666/2016. sz.); (*) (0667/2016. sz.); (*) (0668/2016. sz.); (*) (0669/2016. sz.); (*) (0670/2016. sz.); (*) (0671/2016. sz.); (*) (0672/2016. sz.); (*) (0673/2016. sz.); Stefan Valentin Varga (0674/2016. sz.); Stefan Covaci (0675/2016. sz.); (*) (0676/2016. sz.); (*) (0677/2016. sz.); Jan-Erik Hansen (0678/2016. sz.); (*) (0679/2016. sz.); (*) (0680/2016. sz.); (*) (0681/2016. sz.); (*) (0682/2016. sz.); (*) (0683/2016. sz.); (*) (0684/2016. sz.); (*) (0685/2016. sz.); (*) (0686/2016. sz.); Peter Hollatz (0687/2016. sz.); (*) (0688/2016. sz.); (*) (0689/2016. sz.); (*) (0690/2016. sz.); (*) (0691/2016. sz.); (*) (0692/2016. sz.); Jens Genzer (0693/2016. sz.); Hans-Christoph Paul (0694/2016. sz.); (*) (0695/2016. sz.); (*) (0696/2016. sz.); (*) (0697/2016. sz.); (*) (0698/2016. sz.); (*) (0699/2016. sz.); Jens Genzer (0700/2016. sz.); (*) (0701/2016. sz.); Pedro Pozas Terrados (Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España)) (0702/2016. sz.); (*) (0703/2016. sz.); (*) (0704/2016. sz.); Jan Timmer (0705/2016. sz.); Agnieszka Gawlik (0706/2016. sz.); (*) (0707/2016. sz.); (*) (0708/2016. sz.); Gaetano Vilno (Associazione D.E.C.I.B.A) (0709/2016. sz.); Leandro Martinez-Zurita Julià (0710/2016. sz.); (*) (0711/2016. sz.); (*) (0712/2016. sz.); (*) (0713/2016. sz.); Peadar Farrell (0714/2016. sz.); (*) (0715/2016. sz.); Elisabeth De Wachter (Shakti vzw) (0716/2016. sz.); Giancarlo Cavallo (0717/2016. sz.); (*) (0718/2016. sz.); (*) (0719/2016. sz.); (*) (0720/2016. sz.); (*) (0721/2016. sz.); (*) (0722/2016. sz.); Bert Van Vossole (0723/2016. sz.); Daniela Massetti (0724/2016. sz.).

(*) Bizalmas név.

Az 0595/2016. és 0596/2016. sz. petíciót törölték a nyilvántartásból, mivel a petíció benyújtója a nyilvántartásba vételt követően mindkettőt visszavonta.

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 215. cikkének (13) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2016. július 6-án/én továbbította az illetékes bizottságnak azokat a petíciókat, amelyeket olyan természetes, illetve jogi személyek nyújtottak be az Európai Parlamentnek, akik nem az Európai Unió polgárai, és a tagállamok területén lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel sem rendelkeznek.


4. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, melynek határidejét az illetékes bizottság kérésére 1 hónapról 3 hónapra módosították:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról szóló 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzügyi szerződésekre vonatkozóan a részletes nyilvántartásban szerepeltetendő minimális információk és a követelmény előírását szükségessé tevő körülmények részletes meghatározására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)03356 – 2016/2777(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap a 2016. június 7-i kézhezvételtől számítva, az illetékes bizottság kérésére.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

A Parlamenthez eljuttatott felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete:

- A Bizottság felhatalmatáson alapuló rendelete az Európai Unió tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak a tagállamokba irányuló kiküldetéseire vonatkozó díjtáblázat felülvizsgálatáról (C(2016)04164 – 2016/2830(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap a 2016. július 7-i kézhezvételtől számítva

Utalva az illetékes bizottsághoz: JURI

Vélemény: BUDG


5. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság határozata a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről szóló 1221/2009/EK rendelet értelmében az építőipari ágazatban alkalmazandó bevált környezetvédelmi vezetési gyakorlatokat, ágazati környezeti teljesítménymutatókat és kiválósági referenciakövetelményeket megállapító referenciadokumentumról (D044470/03 - 2016/2823(RPS) - határidő: 2016. október 6.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 9 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról (D044972/02 - 2016/2822(RPS) - határidő: 2016. október 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról (D045062/03 - 2016/2825(RPS) - határidő: 2016. október 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: REGI

- A Bizottság irányelve a 75/324/EGK tanácsi irányelvnek az aeroszoladagolók megengedett nyomásának felső határértéke tekintetében és címkézési rendelkezéseinek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (D045112/01 - 2016/2821(RPS) - határidő: 2016. október 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (D045481/01 - 2016/2826(RPS) - határidő: 2016. október 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének a karvon, a diammónium-foszfát, a Saccharomyces cerevisiae LAS02 törzse és a tejsavó tekintetében történő módosításáról (D045754/02 - 2016/2828(RPS) - határidő: 2016. szeptember 8.)

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI


6. A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (CRPD) végrehajtása (vita)

Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (CRPD) végrehajtásáról, különös tekintettel az ENSZ CRPD bizottságának záró észrevételeire [2015/2258(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Helga Stevens előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Rosa Estaràs Ferragut (a PETI bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

Felszólal: Martina Anderson (a LIBE bizottság véleményének előadója), Richard Howitt (az AFET bizottság véleményének előadója), Heidi Hautala (a DEVE bizottság véleményének előadója), Davor Škrlec (a TRAN bizottság véleményének előadója), Silvia Costa (a CULT bizottság véleményének előadója), Heidi Hautala (a JURI bizottság véleményének előadója), Rosa Estaràs Ferragut (a FEMM bizottság véleményének előadója) Ádám Kósa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Vilija Blinkevičiūtė, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Czesław Hoc, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Kostadinka Kuneva, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tatjana Ždanoka, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ádám Kósa, Lampros Fountoulis, független, David Casa, Marita Ulvskog, Notis Marias, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Mireille D'Ornano, Marek Plura, Valdemar Tomaševski, Beatriz Becerra Basterrechea, Marina Albiol Guzmán, Sofia Ribeiro, Kateřina Konečná és Michaela Šojdrová.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Therese Comodini Cachia, Nicola Caputo, Heinz K. Becker, Seán Kelly, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Epitideios és Danuta Jazłowiecka.

Felszólal: Marianne Thyssen.

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

Felszólal: Helga Stevens.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.7.7-i jegyzőkönyv, 9.5. pont .


7. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2016.7.6-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


7.1. Az albínó személyek helyzete Afrikában és különösen Malawiban

Állásfoglalási indítványok B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016 és B8-0911/2016 (2016/2807(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Ignazio Corrao, Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Hilde Vautmans és Lola Sánchez Caldentey előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Cécile Kashetu Kyenge, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Diane James, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Caputo és Georgios Epitideios.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly és Notis Marias.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.7.7-i jegyzőkönyv, 9.1. pont .


7.2. Bahrein

Állásfoglalási indítványok B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016 és B8-0909/2016 (2016/2808(RSP))

Mark Demesmaeker, Michel Reimon, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Pier Antonio Panzeri, Marietje Schaake és Marie-Christine Vergiat előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Jiří Pospíšil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Richard Howitt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Seán Kelly, Julie Ward és Laima Liucija Andrikienė.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ana Gomes, Notis Marias és Nicola Caputo.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.7.7-i jegyzőkönyv, 9.2. pont .


7.3. Mianmar és különösen a rohingyák helyzete

Állásfoglalási indítványok B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016 és B8-0917/2016 (2016/2809(RSP))

Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Urmas Paet és Marie-Christine Vergiat előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Pavel Svoboda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, António Marinho e Pinto, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Marc Tarabella.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil és Eduard Kukan.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.7.7-i jegyzőkönyv, 9.3. pont .


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

8. Az elnök közleménye

Az eljárási szabályzat 166. cikkének megfelelően az elnök úgy határozott, hogy szankciót állapít meg Janusz Korwin-Mikke ellen, amiért az a 2016. június 7-i ülésen elfogadhatatlan megjegyzéseket tett az afrikai menekültekre vonatkozóan. A szankció első lépésben 10 nap időtartamra a napidíj megvonása, másodikként pedig a Parlament és szervei összes tevékenységében való részvételének felfüggesztése egymást követő 5 napig terjedő időszakra, amikor a Parlament vagy bármely szerve, bizottsága vagy küldöttsége ülésezik, 2016. szeptember 12-től kezdődően. A határozatról tegnap értesítették az érdekelt felet.

Az elnök bejelenti, hogy tájékoztatták őt Janusz Korwin-Mikke egy másik felszólalásáról ma reggel, amely valószínűleg szintén elfogadhatatlan megjegyzéseket tartalmazott.


9. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


9.1. Az albínó személyek helyzete Afrikában és különösen Malawiban (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016 (2016/2807(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0897/2016

(amely a B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Brian Hayes, Deirdre Clune és Inese Vaidere, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato és Damiano Zoffoli, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki és Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

—   Hilde Vautmans, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl, Angelika Mlinar és Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos és Stelios Kouloglou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec és Bronis Ropė, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini és Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2016)0314)


9.2. Bahrein (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016 (2016/2808(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0900/2016

(amely a B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes és Deirdre Clune, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato és Damiano Zoffoli, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki és Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen és Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes és Maria Heubuch, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2016)0315)

(A B8-0909/2016 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


9.3. Mianmar és különösen a rohingyák helyzete (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016 (2016/2809(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0910/2016

(amely a B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Brian Hayes és Deirdre Clune, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli és Claudia Țapardel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Arne Gericke és Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

—   Urmas Paet, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl és Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou és Josu Juaristi Abaunz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes és Maria Heubuch, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2016)0316)

Felszólalások

Bruno Gollnisch, sur la sanction imposée à Janusz Korwin-Mikke (2016.7.7-i jegyzőkönyv, 8. pont ).


9.4. Az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 71. ülésszaka (szavazás)

Jelentés az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 71. ülésszaka kapcsán megfogalmazott európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslattal [2016/2020(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0317)


9.5. A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (CRPD) végrehajtása (szavazás)

Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (CRPD) végrehajtásáról, különös tekintettel az ENSZ CRPD bizottságának záró észrevételeire [2015/2258(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Helga Stevens (A8-0203/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0318)


9.6. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0842/2016 (2016/2708(RPS))

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0319)


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Andrey Kovatchev -jelentés - A8-0146/2016
Paloma López Bermejo, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Jean-Luc Mélenchon, Krisztina Morvai

Helga Stevens -jelentés - A8-0203/2016
Ádám Kósa, Krisztina Morvai, Cécile Kashetu Kyenge, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Stanislav Polčák

Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások - 2016/2708(RPS) - B8-0842/2016
Nicola Caputo, Catherine Stihler, Krisztina Morvai, Seán Kelly


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.00-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


13. Az uniós belső piacon fennálló, az élelmiszer-exportőröket érintő nem vámjellegű kereskedelmi akadályok (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000073/2016) felteszi: Czesław Adam Siekierski, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az uniós belső piacon fennálló, az élelmiszer-exportőröket érintő nem vámjellegű kereskedelmi akadályok (2016/2681(RSP)) (B8-0707/2016)

Czesław Adam Siekierski kifejti a kérdést.

Violeta Bulc (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Albert Deß, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marc Tarabella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Beata Gosiewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Stefan Eck, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jordi Sebastià, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, David Coburn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Krisztina Morvai, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, Clara Eugenia Aguilera García, Bronis Ropė, Daniel Buda és Nicola Caputo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, és Jozo Radoš.

Felszólal: Violeta Bulc.

A vitát berekesztik.


14. Személyes adatok átadása Kínának (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Személyes adatok átadása Kínának (2016/2762(RSP))

Violeta Bulc (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Axel Voss, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Andrejs Mamikins, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Beatrix von Storch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Tomáš Zdechovský és Seán Kelly.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Angel Dzhambazki és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Violeta Bulc.

A vitát berekesztik.


15. A minimálbérre vonatkozó szabályok alkalmazása a szállítási ágazatban (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A minimálbérre vonatkozó szabályok alkalmazása a szállítási ágazatban (2016/2815(RSP))

Violeta Bulc (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Janusz Lewandowski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jutta Steinruck, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja Ivan Jakovcič kékkártyás kérdését, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Doru-Claudian Frunzulică, aki kékkártyás kérdést intéz ez utóbbi képviselőhöz, aki nem válaszol, mivel az elnök szerint a kérdés nem Kosma Złotowskinak szól, Martina Dlabajová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Danuta Jazłowiecka, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Dariusz Rosati, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Inés Ayala Sender, Richard Sulík, Matthijs van Miltenburg, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Anne Sander, Paloma López Bermejo, Anne Sander, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Richard Sulík, Andrejs Mamikins és Bolesław G. Piecha.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, José Inácio Faria és Julia Pitera.

Felszólal: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a vita lefolytatásáról (Az elnök magyarázattal szolgál).

Felszólal: Violeta Bulc.

A vitát berekesztik.

Felszólal: José Inácio Faria.


16. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.

°
° ° °

Felszólal: Danuta Jazłowiecka és Nicola Caputo a legutóbbi vita lefolyásáról (Az elnök magyarázattal szolgál).


17. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2016. szeptember 122016. szeptember 15.


18. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 16.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik, Wikström

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat