Rodyklė 
Protokolas
PDF 262kWORD 241k
Ketvirtadienis, 2016 m. liepos 7 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Peticijos
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 5.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 6.Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas (diskusijos)
 7. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
7.1.Albinizmu sergančių asmenų padėtis Afrikoje, ypač Malavyje
  
7.2.Bahreinas
  
7.3.Mianmaras, ypač rohinjų padėtis
 8.Pirmininko pranešimas
 9.Balsuoti skirtas laikas
  
9.1.Albinizmu sergančių asmenų padėtis Afrikoje, ypač Malavyje (balsavimas)
  
9.2.Bahreinas (balsavimas)
  
9.3.Mianmaras, ypač rohinjų padėtis (balsavimas)
  
9.4.Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-oji sesija (balsavimas)
  
9.5.Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas (balsavimas)
  
9.6.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidžiami vartoti teiginiai apie maisto produktų sveikumą (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Netarifinės prekybos kliūtys maisto produktų eksportuotojams ES vidaus rinkoje (diskusijos)
 14.Asmens duomenų perdavimas į Kiniją (diskusijos)
 15.Teisės aktų dėl minimalus darbo užmokesčio taikymas transporto sektoriuje (diskusijos)
 16.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 17.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 18.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

DEVE, AFET, BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo toliau teikti makrofinansinę pagalbą Jordanijos Hašimitų Karalystei (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AFET, BUDG

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

DEVE, ENVI

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas 2002m. birželio 13d. Reglamentas (EB) Nr. 1030/2002, nustatantis vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

PETI, AFET

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maršalo Salų Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Sąjungos vardu (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kiribačio Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Audito Rūmų nario pakeitimas kitu - PT kandidatas (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

2) Parlamento narių: pasiūlymai dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ilgalaikės migracijos srautų valdymo politikos (B8-0722/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos kompetencijos socialinės teisės srityje (B8-0727/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo imtis daugiau veiksmų, siekiant remti turizmo plėtrą ir ES meno bei kultūros paveldo panaudojimą (B8-0730/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

CULT

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mažamečių nuotakų Turkijoje (B8-0740/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl benamystės (B8-0741/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumo (B8-0742/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo imtis veiksmų siekiant sumažinti valstybėse narėse esamą atotrūkį mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje vykdant nacionalinių infrastruktūrų modernizavimą, kad būtų užtikrintas inovacinis ir vienodas ekonomikos augimas visose ES valstybėse narėse (B8-0743/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisės aktų dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu (B8-0744/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl biržų „Deutsche Börse“ ir „London Stock Exchange“ susijungimo (B8-0746/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Tautų demokratinei partijai (HDP) priklausančių parlamento narių imuniteto (B8-0747/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtinybės rengti informavimo kampanijas apie chlamidijų keliamą riziką ir apie klinikinius tyrimus, naudojamus joms nustatyti (B8-0748/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su energijos nepritekliumi (B8-0749/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

EMPL

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vištų dedeklių auginimo (B8-0750/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl inovatyvių finansavimo būdų skatinimo (B8-0751/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tinkamo maitinimosi režimo, skirto Alzheimerio ligos prevencijai (B8-0752/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl plastikinių maišelių naudojimo Europoje sumažinimo (B8-0773/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tarpvalstybinių darbuotojų, kurie yra į vietos valdžią išrinkti atstovai, statuso (B8-0774/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFCO

- Louis Aliot, Edouard Ferrand ir Philippe Loiseau. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl stalo vynų importo iš Ispanijos į Prancūziją atsekamumo, atitikties ir konkurencijos iškraipymo (B8-0775/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo labiau reglamentuoti privataus automatizuoto transporto sritį, ypač atkreipiant dėmesį į kelių eismo saugos ir atsakomybės įvykus eismo įvykiui problemą (B8-0776/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Piernicola Pedicini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žodžio ir informacijos laisvės pažeidimo Bazilikatos regione (B8-0777/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gyvūnų apsaugos ir tinkamo zoologijos sodų tvarkymo (B8-0778/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Juodkalnijos tapimo 29-ąja NATO nare (B8-0779/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Mantegacio barščio keliamų pavojų ir paplitimo Europos Sąjungoje (B8-0780/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gyvūnų gerovės (B8-0781/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žirginio sporto mokesčio (B8-0782/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

CULT

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komisijos pradėtos procedūros dėl konstitucinės reformos Lenkijoje (B8-0783/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su imigracija Majote (B8-0784/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

DEVE

- Dominique Bilde ir Steeve Briois. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl taršos leidimų rinkos (B8-0785/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl galutinio atsisakymo svarstyti cukraus ir etanolio klausimą per derybas dėl laisvosios prekybos susitarimo su MERCOSUR (B8-0786/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Komisijos skatinamų finansinio atvirumo ir griežtų taupymo priemonių nesėkmės (B8-0787/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ECB pradėtos bendrovių sektoriaus pirkimo programos (B8-0788/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padidėjusių Prancūzijos bendrovių mokamų dividendų (B8-0789/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl susirūpinimą keliančio lėtumo naikinant privačiojo sektoriaus skolą euro zonoje (B8-0790/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ekspertų grupėms taikomų horizontaliųjų taisyklių reformos (B8-0791/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

AFCO

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos socialinio modelio išsaugojimo vykdant derybas dėl laisvosios prekybos susitarimų (B8-1452/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl skubesnių mokėjimų MVĮ (B8-1453/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

JURI


3. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 6 dalį peticijos, kurios buvo įtrauktos į registrą toliau nurodytomis datomis, perduotos atsakingam komitetui:

2016 m. liepos 6 d.

(*) (Nr. 0546/2016); (*) (Nr. 0547/2016); (*) (Nr. 0548/2016); (*) (Nr. 0549/2016); (*) (Nr. 0550/2016); (*) (Nr. 0551/2016); (*) (Nr. 0552/2016); Rubén García (Nr. 0553/2016); (*) (Nr. 0554/2016); (*) (Nr. 0555/2016); César Martínez López-Rey (Nr. 0556/2016); (*) (Nr. 0557/2016); Reinhold Hellwig (Nr. 0558/2016); (*) (Nr. 0559/2016); (*) (Nr. 0560/2016); Floriana Lipparini (Nr. 0561/2016); (*) (Nr. 0562/2016); (*) (Nr. 0563/2016); Deepak Rajani (Nr. 0564/2016); (*) (Nr. 0565/2016); (*) (Nr. 0566/2016); (*) (Nr. 0567/2016); (*) (Nr. 0568/2016); Manuela Giacomini (Nr. 0569/2016); (*) (Nr. 0570/2016); (*) (Nr. 0571/2016); Francesco Zangari (Nr. 0572/2016); (*) (Nr. 0573/2016); (*) (Nr. 0574/2016); (*) (Nr. 0575/2016); (*) (Nr. 0576/2016); (*) (Nr. 0577/2016); (*) (Nr. 0578/2016); Maria Cipparrone (Nr. 0579/2016); (*) (Nr. 0580/2016); (*) (Nr. 0581/2016); (*) (Nr. 0582/2016); Konstantinos Giannopoulos (Nr. 0583/2016); (*) (Nr. 0584/2016); (*) (Nr. 0585/2016); (*) (Nr. 0586/2016); Mario Cavaliere (Nr. 0587/2016); (*) (Nr. 0588/2016); (*) (Nr. 0589/2016); (*) (Nr. 0590/2016); (*) (Nr. 0591/2016); Celine Lamy (Nr. 0592/2016); (*) (Nr. 0593/2016); (*) (Nr. 0594/2016); (*) (Nr. 0597/2016); (*) (Nr. 0598/2016); (*) (Nr. 0599/2016); (*) (Nr. 0600/2016); (*) (Nr. 0601/2016); (*) (Nr. 0602/2016); (*) (Nr. 0603/2016); (*) (Nr. 0604/2016); (*) (Nr. 0605/2016); (*) (Nr. 0606/2016); Jorge Rodríguez Gómez (Unión de Uniones de Castilla-La Mancha) (Nr. 0607/2016); (*) (Nr. 0608/2016); (*) (Nr. 0609/2016); (*) (Nr. 0610/2016); (*) (Nr. 0611/2016); (*) (Nr. 0612/2016); (*) (Nr. 0613/2016); (*) (Nr. 0614/2016); (*) (Nr. 0615/2016); (*) (Nr. 0616/2016); (*) (Nr. 0617/2016); (*) (Nr. 0618/2016); Olga Stinka (Nr. 0619/2016); (*) (Nr. 0620/2016); (*) (Nr. 0621/2016); (*) (Nr. 0622/2016); (*) (Nr. 0623/2016); Katarzyna Waciakowska (Nr. 0624/2016); (*) (Nr. 0625/2016); (*) (Nr. 0626/2016); (*) (Nr. 0627/2016); Verdún Pérez (Nr. 0628/2016); (*) (Nr. 0629/2016); (*) (Nr. 0630/2016); Monica Ravalico (Nr. 0631/2016); (*) (Nr. 0632/2016); (*) (Nr. 0633/2016); (*) (Nr. 0634/2016); (*) (Nr. 0635/2016); (*) (Nr. 0636/2016); F. Javier Boter Sans (Nr. 0637/2016); (*) (Nr. 0638/2016); Fabrice Goossens (Nr. 0639/2016); (*) (Nr. 0640/2016); (*) (Nr. 0641/2016); (*) (Nr. 0642/2016); (*) (Nr. 0643/2016); Verdún Pérez (Nr. 0644/2016); Miroslav Jurčo (Nr. 0645/2016); (*) (Nr. 0646/2016); (*) (Nr. 0647/2016); (*) (Nr. 0648/2016); Miroslav Lidinský (Nr. 0649/2016); (*) (Nr. 0650/2016); (*) (Nr. 0651/2016); Ramón Vázquez Díaz (Nr. 0652/2016); (*) (Nr. 0653/2016); Tommy Hildorsson (Nr. 0654/2016); (*) (Nr. 0655/2016); (*) (Nr. 0656/2016); Simon Reinelt (Nr. 0657/2016); (*) (Nr. 0658/2016); (*) (Nr. 0659/2016); Kateřina Koleva (Nr. 0660/2016); Yochana Darling (Nr. 0661/2016); Khourshid Rizgar Ali (Nr. 0662/2016); Alexandros Manolopoulos (Nr. 0663/2016); (*) (Nr. 0664/2016); (*) (Nr. 0665/2016); Ivan Lozo (Nr. 0666/2016); (*) (Nr. 0667/2016); (*) (Nr. 0668/2016); (*) (Nr. 0669/2016); (*) (Nr. 0670/2016); (*) (Nr. 0671/2016); (*) (Nr. 0672/2016); (*) (Nr. 0673/2016); Ștefan Valentin Varga (Nr. 0674/2016); Ștefan Covaci (Nr. 0675/2016); (*) (Nr. 0676/2016); (*) (Nr. 0677/2016); Jan-Erik Hansen (Nr. 0678/2016); (*) (Nr. 0679/2016); (*) (Nr. 0680/2016); (*) (Nr. 0681/2016); (*) (Nr. 0682/2016); (*) (Nr. 0683/2016); (*) (Nr. 0684/2016); (*) (Nr. 0685/2016); (*) (Nr. 0686/2016); Peter Hollatz (Nr. 0687/2016); (*) (Nr. 0688/2016); (*) (Nr. 0689/2016); (*) (Nr. 0690/2016); (*) (Nr. 0691/2016); (*) (Nr. 0692/2016); Jens Genzer (Nr. 0693/2016); Hans-Christoph Paul (Nr. 0694/2016); (*) (Nr. 0695/2016); (*) (Nr. 0696/2016); (*) (Nr. 0697/2016); (*) (Nr. 0698/2016); (*) (Nr. 0699/2016); Jens Genzer (Nr. 0700/2016); (*) (Nr. 0701/2016); Pedro Pozas Terrados (Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España)) (Nr. 0702/2016); (*) (Nr. 0703/2016); (*) (Nr. 0704/2016); Jan Timmer (Nr. 0705/2016); Agnieszka Gawlik (Nr. 0706/2016); (*) (Nr. 0707/2016); (*) (Nr. 0708/2016); Gaetano Vilno (Associazione D.E.C.I.B.A) (Nr. 0709/2016); Martínez-Zurita Julià (Nr. 0710/2016); (*) (Nr. 0711/2016); (*) (Nr. 0712/2016); (*) (Nr. 0713/2016); Peadar Farrell (Nr. 0714/2016); (*) (Nr. 0715/2016); Elisabeth De Wachter (Shakti vzw) (Nr. 0716/2016); Giancarlo Cavallo (Nr. 0717/2016); (*) (Nr. 0718/2016); (*) (Nr. 0719/2016); (*) (Nr. 0720/2016); (*) (Nr. 0721/2016); (*) (Nr. 0722/2016); Bert Van Vossole (Nr. 0723/2016); Daniela Massetti (Nr. 0724/2016).

(*) Pavardė neskelbiama

Peticijos Nr. 0595/2016 ir Nr. 0596/2016 buvo atsiimtos, kadangi šių dviejų peticijų pateikėjas jas atsiėmė po to, kai jos buvo įtrauktos į registrą.

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 13 dalį jis 2016 m. liepos 6 d. atsakingam komitetui perdavė Europos Parlamento gautas peticijas, pateiktas fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai ir negyvena jokioje valstybėje narėje ar neturi ten registruotos buveinės.


4. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Deleguotojo akto, kuriam kompetentingo komiteto prašymu nuo __[A219237]__ mėn. iki __[A219238]__ mėnesių buvo pratęstas terminas, projektas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema, papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinama būtiniausia finansinių sutarčių informacija, kuri turėtų būti pateikiama išsamiuose dokumentuose, ir aplinkybės, kuriomis reikalavimas turėtų būti taikomas (C(2016)03356 – 2016/2777(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, 2016 m. birželio 7 d., atsakingo komiteto prašymu
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų komandiruotėms į valstybes nares taikomos skalės peržiūros (C(2016)04164 – 2016/2830(DEA))Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, 2016 m. liepos 7 d.,
Perduota atsakingam komitetui: JURI

Nuomonė: BUDG


5. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos sprendimas dėl statybos sektoriui skirto geriausios aplinkosaugos vadybos praktikos, sektoriaus aplinkosauginio veiksmingumo rodiklių ir pažangos kriterijų informacinio dokumento, parengto pagal Reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo (D044470/03 - 2016/2823(RPS) - terminas: 2016 m. spalio 6 d. )
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 9-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (D044972/02 - 2016/2822(RPS) - terminas: 2016 m. spalio 7 d.)
perduota atsakingam komitetui: ECON (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo priedai (D045062/03 - 2016/2825(RPS) - terminas: 2016 m. spalio 7 d.)
perduota atsakingam komitetui: REGI

- Komisijos direktyva, kuria dėl didžiausio leidžiamojo aerozolių balionėlių slėgio ir dėl ženklinimo nuostatų suderinimo su Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo nuostatomis iš dalies keičiama Tarybos direktyva 75/324/EEB (D045112/01 - 2016/2821(RPS) - terminas: 2016 m. Spalio 7 d. )
perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos (D045481/01 - 2016/2826(RPS) - terminas: 2016 m. spalio 7 d.)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- KOMISIJOS REGLAMENTAS, kuriuo dėl karvono, diamofoso, mielių Saccharomyces cerevisiae padermės LAS02 ir išrūgų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 IV priedas - terminas: 2016 m. rugsėjo 8 d. )
perduota atsakingam komitetui: ENVI


6. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo, ypač atsižvelgiant į JT Neįgaliųjų teisių konvencijos komiteto baigiamąsias pastabas [2015/2258(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Helga Stevens pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Rosa Estaràs Ferragut (PETI komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Kalbėjo: Martina Anderson (LIBE komiteto nuomonės referentė), Richard Howitt (AFET komiteto nuomonės referentas), Heidi Hautala (DEVE komiteto nuomonės referentė), Davor Škrlec (TRAN komiteto nuomonės referentas), Silvia Costa (CULT komiteto nuomonės referentė), Heidi Hautala (JURI komiteto nuomonės referentė), Rosa Estaràs Ferragut (FEMM komiteto nuomonės referentė) Ádám Kósa PPE frakcijos vardu, Vilija Blinkevičiūtė S&D frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Czesław Hoc ECR frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu, Tatjana Ždanoka Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu, Joelle Melin ENF frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ádám Kósa), Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, David Casa, Marita Ulvskog, Notis Marias, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Mireille D'Ornano, Marek Plura, Valdemar Tomaševski, Beatriz Becerra Basterrechea, Marina Albiol Guzmán, Sofia Ribeiro, Kateřina Konečná ir Michaela Šojdrová.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Therese Comodini Cachia, Nicola Caputo, Heinz K. Becker, Seán Kelly, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Epitideios ir Danuta Jazłowiecka.

Kalbėjo Marianne Thyssen.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Helga Stevens.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 07 07 protokolo 9.5 punktas.


7.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2016 07 06 protokolo 2 punktas)


7.1. Albinizmu sergančių asmenų padėtis Afrikoje, ypač Malavyje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016 ir B8-0911/2016 (2016/2807(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Ignazio Corrao, Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Hilde Vautmans ir Lola Sánchez Caldentey pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Cécile Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu, Diane James EFDD frakcijos vardu, Janusz Korwin-Mikke, nepriklausomas Parlamento narys, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Caputo ir Georgios Epitideios.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly ir Notis Marias.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 07 07 protokolo 9.1 punktas.


7.2. Bahreinas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016 ir B8-0909/2016 (2016/2808(RSP))

Mark Demesmaeker, Michel Reimon, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Pier Antonio Panzeri, Marietje Schaake ir Marie-Christine Vergiat pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu, Richard Howitt S&D frakcijos vardu, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu, Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, Seán Kelly, Julie Ward ir Laima Liucija Andrikienė.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ana Gomes, Notis Marias ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 07 07 protokolo 9.2 punktas.


7.3. Mianmaras, ypač rohinjų padėtis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016 ir B8-0917/2016 (2016/2809(RSP))

Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Urmas Paet ir Marie-Christine Vergiat pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Pavel Svoboda PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, António Marinho e Pinto ALDE frakcijos vardu, ir Marc Tarabella.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil ir Eduard Kukan.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 07 07 protokolo 9.3 punktas.


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

8. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 166 straipsniu, Janusz Korwin-Mikke skyrė nuobaudą dėl 2016 m. birželio 7 d. posėdyje išsakytų nepriimtinų pastabų migrantų iš Afrikos atžvilgiu. Šią nuobaudą sudaro: pirma, teisės gauti dienpinigių išmoką atėmimas dešimčiai dienų; antra, uždraudimas dalyvauti visoje arba tam tikroje Parlamento veikloje penkerias iš eilės dienas Parlamento arba bet kurio iš jo valdymo organų, komitetų ar delegacijų posėdžiuose, pradedant nuo 2016 m. rugsėjo 12 dienos. Sprendimas vakar buvo perduotas suinteresuotajam asmeniui.

Pirmininkas taip pat pranešė apie kitą kalbą, kurią pasakė Janusz Korwin-Mikke šį rytą ir kurioje galėjo būti nepriimtinų pastabų.


9. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


9.1. Albinizmu sergančių asmenų padėtis Afrikoje, ypač Malavyje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016 (2016/2807(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0897/2016

(keičia B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Brian Hayes, Deirdre Clune ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato ir Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki ir Arne Gericke ECR frakcijos vardu;

—   Hilde Vautmans, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl, Angelika Mlinar ir Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu;

—   Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec ir Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini ir Laura Agea EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0314)


9.2. Bahreinas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016 (2016/2808(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0900/2016

(keičia B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes ir Deirdre Clune PPE frakcijos vardu;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato ir Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki ir Arne Gericke ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ir Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes ir Maria Heubuch Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0315)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0909/2016 anuliuotas.)


9.3. Mianmaras, ypač rohinjų padėtis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016 (2016/2809(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0910/2016

(keičia B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Brian Hayes ir Deirdre Clune PPE frakcijos vardu;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli ir Claudia Țapardel S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Arne Gericke ir Notis Marias ECR frakcijos vardu;

—   Urmas Paet, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl ir Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou ir Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes ir Maria Heubuch Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0316)

Kalbėjo:

Bruno Gollnisch dėl sankcijų, pritaikytų Janusz Korwin-Mikke (2016 07 07 protokolo 8 punktas).


9.4. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-oji sesija (balsavimas)

Pranešimas su pasiūlymu dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos [2016/2020(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0317)


9.5. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo, ypač atsižvelgiant į JT Neįgaliųjų teisių konvencijos komiteto baigiamąsias pastabas [2015/2258(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Helga Stevens (A8-0203/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0318)


9.6. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidžiami vartoti teiginiai apie maisto produktų sveikumą (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0842/2016 (2016/2708(RPS))

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0319)


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Andrey Kovatchev - A8-0146/2016
Paloma López Bermejo, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Jean-Luc Mélenchon, Krisztina Morvai

Pranešimas: Helga Stevens - A8-0203/2016
Ádám Kósa, Krisztina Morvai, Cécile Kashetu Kyenge, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Stanislav Polčák

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidžiami vartoti teiginiai apie maisto produktų sveikumą - 2016/2708(RPS) - B8-0842/2016
Nicola Caputo, Catherine Stihler, Krisztina Morvai, Seán Kelly


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.00 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13. Netarifinės prekybos kliūtys maisto produktų eksportuotojams ES vidaus rinkoje (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000073/2016), kurį pateikė Czesław Adam Siekierski AGRI komiteto vardu Komisijai: Netarifinės prekybos kliūtys maisto produktų eksportuotojams ES vidaus rinkoje (2016/2681(RSP)) (B8-0707/2016)

Czesław Adam Siekierski pristatė klausimą.

Violeta Bulc (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Albert Deß PPE frakcijos vardu, Marc Tarabella S&D frakcijos vardu, Beata Gosiewska ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Stefan Eck GUE/NGL frakcijos vardu, Jordi Sebastià Verts/ALE frakcijos vardu, David Coburn EFDD frakcijos vardu, Krisztina Morvai, nepriklausoma Parlamento narė (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Andreas Schwab, Clara Eugenia Aguilera García, Bronis Ropė, Daniel Buda ir Nicola Caputo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), ir Jozo Radoš.

Kalbėjo Violeta Bulc.

Diskusijos baigtos.


14. Asmens duomenų perdavimas į Kiniją (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Asmens duomenų perdavimas į Kiniją. (2016/2762(RSP))

Violeta Bulc (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Axel Voss PPE frakcijos vardu, Andrejs Mamikins S&D frakcijos vardu, Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu, Tomáš Zdechovský ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Angel Dzhambazki ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Violeta Bulc.

Diskusijos baigtos.


15. Teisės aktų dėl minimalus darbo užmokesčio taikymas transporto sektoriuje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Teisės aktų dėl minimalus darbo užmokesčio taikymas transporto sektoriuje (2016/2815(RSP))

Violeta Bulc (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Janusz Lewandowski PPE frakcijos vardu, Jutta Steinruck S&D frakcijos vardu, ji neatsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Doru-Claudian Frunzulică (jis pateikė mėlynosios kortelės klausimą pastarajam, bet jis neatsakė į klausimą, nes Pirmininkas nusprendė, kad klausimas nebuvo adresuotas Kosma Złotowski), Martina Dlabajová ALDE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Danuta Jazłowiecka), Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu ( ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Dariusz Rosati (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Róża Gräfin von Thun und Hohenstein), Inés Ayala Sender, Richard Sulík, Matthijs van Miltenburg, (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Anne Sander), Paloma López Bermejo, Anne Sander (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Richard Sulík), Andrejs Mamikins ir Bolesław G. Piecha.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, José Inácio Faria ir Julia Pitera.

Kalbėjo Elżbieta Katarzyna Łukacijewska dėl diskusijų eigos (pirmininkas pateikė paaiškinimus).

Kalbėjo Violeta Bulc.

Diskusijos baigtos.

Kalbėjo José Inácio Faria.


16. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.

°
° ° °

Kalbėjo: Danuta Jazłowiecka ir Nicola Caputo dėl vykusių diskusijų eigos (pirmininkas pateikė paaiškinimus).


17. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2016 m. rugsėjo 12 d.2016 m. rugsėjo 15 d..


18. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 16.45 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik, Wikström

Teisinė informacija - Privatumo politika