Indiċi 
Minuti
PDF 272kWORD 244k
Il-Ħamis, 7 ta' Lulju 2016 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Petizzjonijiet
 4.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 6.Implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità (dibattitu)
 7.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
7.1.Sitwazzjoni tal-persuni li jbatu minn albiniżmu fl-Afrika, b'mod partikolari fil-Malawi
  
7.2.Bahrain
  
7.3.Myanmar, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tar-Rohingya
 8.Avviż mill-Presidenza
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  
9.1.Sitwazzjoni tal-persuni li jbatu minn albiniżmu fl-Afrika, b'mod partikolari fil-Malawi (votazzjoni)
  
9.2.Bahrain (votazzjoni)
  
9.3.Myanmar, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tar-Rohingya (votazzjoni)
  
9.4.Il-71 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU (votazzjoni)
  
9.5.Implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità (votazzjoni)
  
9.6.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: indikazzjonijiet permessi dwar is-saħħa li jsiru fuq l-ikel (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.L-eżistenza ta' ostakli nontariffarji għall-esportaturi tal-ikel fis-suq intern tal-UE (dibattitu)
 14.Trasferiment ta' data personali liċ-Ċina (dibattitu)
 15.Applikazzjoni tal-liġi dwar il-paga minima fis-settur tat-trasport (dibattitu)
 16.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 17.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 18.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-ażil u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD))

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

DEVE, AFET, BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprevedi assistenza makrofinanzjarja lir-Renju Ħaxemita tal-Ġordan (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD))

irriferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

AFET, BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-Istati EPA SADC, min-naħa l-oħra (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE))

irriferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

DEVE, ENVI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1030/2002 tat-13 ta' Ġunju 2002 li jippreskrivi format uniformi għall-permessi ta' residenza għaċ-ċittadini ta' pajjiż terz (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD))

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

PETI, AFET

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Gżejjer Marshall dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE))

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

AFET

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Kiribati dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perijodu qasir (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE))

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

AFET

- Sostituzzjoni ta' membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri - kandidat PT (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE))

irriferut

responsabbli:

CONT

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni favur politika ta' ġestjoni fit-tul tal-flussi migratorji (B8-0722/2016)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tad-dritt soċjali (B8-0727/2016)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għal aktar azzjonijiet ta' appoġġ għall-iżvilupp tat-turiżmu u l-valorizzazzjoni tal-patrimonju artistiku u kulturali Ewropew (B8-0730/2016)

irriferut

responsabbli:

TRAN

opinjoni:

CULT

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għarajjes bniet fit-Turkija (B8-0740/2016)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonijiet tal-persuni migħajr dar (B8-0741/2016)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-differenza bejn il-pagi tan-nisa u tal-irġiel (B8-0742/2016)

irriferut

responsabbli:

FEMM

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar talba għal azzjoni biex jitnaqqas id-distakk eżistenti fl-Istati Membri dwar ir-riċerka u l-iżvilupp permezz tal-modernizzazzjoni tal-infrastrutturi nazzjonali bl-għan li jintlaħaq tkabbir innovattiv u uniformi fl-Istati Membri kollha tal-UE (B8-0743/2016)

irriferut

responsabbli:

ITRE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-regolamentazzjoni tal-materjali maħsuba biex jiġu f'kuntatt mal-ikel (B8-0744/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

ITRE

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-fużjoni bejn id-Deutsche Börse u l-London Stock Exchange (B8-0746/2016)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-immunità parlamentari tad-deputati tal-Partit Demokratiku tal-Popli (B8-0747/2016)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħtieġa għal kampanji ta' informazzjoni dwar ir-riskji tal-klamidja u l-eżistenza ta' testijiet kliniċi utli għad-dijanjosi tagħha (B8-0748/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-faqar enerġetiku (B8-0749/2016)

irriferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

EMPL

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-trobbija tat-tiġieġ tal-bajd (B8-0750/2016)

irriferut

responsabbli:

AGRI

opinjoni:

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni ta' forom innovattivi ta' finanzjament (B8-0751/2016)

irriferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

ECON

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar dieta tajba għall-prevenzjoni tal-marda ta' Alzheimer (B8-0752/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tnaqqis tal-basktijiet tal-plastik fl-Ewropa (B8-0773/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istatut tar-rappreżentanti lokali eletti li jkunu wkoll ħaddiema transfruntieri (B8-0774/2016)

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

AFCO

- Louis Aliot, Edouard Ferrand u Philippe Loiseau. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-traċċabbiltà, il-konformità u d-distorsjoni tal-kompetizzjoni fl-importazzjonijiet tal-inbejjed tal-mejda minn Spanja lejn Franza (B8-0775/2016)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-talba għal aktar regolamentazzjoni fil-qasam tat-trasport privat awtomatizzat, b'referenza speċifika għall-problema tas-sikurezza fit-toroq u r-responsabbiltà f'każ ta' inċidenti tat-traffiku (B8-0776/2016)

irriferut

responsabbli:

TRAN

- Piernicola Pedicini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ksur tal-libertà ta' espressjoni u ta' informazzjoni fil-Bażilikata (B8-0777/2016)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tal-annimali u l-ġestjoni tajba tal-ġonna żooloġiċi (B8-0778/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Montenegro bħala d-29 membru tan-NATO (B8-0779/2016)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-perikli u t-tixrid fl-Unjoni Ewropea tal-ispeċi Heracleum mantegazzianum (B8-0780/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-benessri tal-annimali (B8-0781/2016)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-taxxa ekwestri (B8-0782/2016)

irriferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

CULT

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-proċedura miftuħa mill-Kummissjoni dwar ir-riforma kostituzzjonali fil-Polonja (B8-0783/2016)

irriferut

responsabbli:

AFCO

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-immigrazzjoni f'Mayotte (B8-0784/2016)

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

DEVE

- Dominique Bilde u Steeve Briois. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-suq tad-drittijiet tat-tniġġis (B8-0785/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex ikunu esklużi definittivament iz-zokkor u l-etanol mill-ambitu tan-negozjati fil-qafas tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles mal-Mercosur (B8-0786/2016)

irriferut

responsabbli:

INTA

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-falliment tal-politiki ta' ftuħ finanzjarju u ta' awsterità promossi mill-Kummissjoni Ewropea (B8-0787/2016)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-programm ta' xiri lura fis-settur tal-intrapriżi varat mill-BĊE (B8-0788/2016)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żieda fid-distribuzzjoni ta' dividendi mill-kumpaniji Franċiżi (B8-0789/2016)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tnaqqis kajman inkwetanti tad-dejn privat fiż-żona tal-euro (B8-0790/2016)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riforma tar-regoli orizzontali li jirregolaw il-"gruppi ta' esperti" (B8-0791/2016)

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

AFCO

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-preservazzjoni tal-mudell soċjali Ewropew fl-ambitu tal-ftehimiet ta' kummerċ ħieles li qed jiġu negozjati (B8-1452/2016)

irriferut

responsabbli:

INTA

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tnaqqis tal-iskadenzi għal ħlas għall-SMEs (B8-1453/2016)

irriferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

JURI


3. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li kienu tniżżlu fir-reġistru fid-dati li jidhru hawn taħt, ġew mgħoddija lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 215(6) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 6 ta' Lulju 2016

(*) (nru 0546/2016); (*) (nru 0547/2016); (*) (nru 0548/2016); (*) (nru 0549/2016); (*) (nru 0550/2016); (*) (nru 0551/2016); (*) (nru 0552/2016); Rubén García (nru 0553/2016); (*) (nru 0554/2016); (*) (nru 0555/2016); César Martínez López-Rey (nru 0556/2016); (*) (nru 0557/2016); Reinhold Hellwig (nru 0558/2016); (*) (nru 0559/2016); (*) (nru 0560/2016); Floriana Lipparini (nru 0561/2016); (*) (nru 0562/2016); (*) (nru 0563/2016); Deepak Rajani (nru 0564/2016); (*) (nru 0565/2016); (*) (nru 0566/2016); (*) (nru 0567/2016); (*) (nru 0568/2016); Manuela Giacomini (nru 0569/2016); (*) (nru 0570/2016); (*) (nru 0571/2016); Francesco Zangari (nru 0572/2016); (*) (nru 0573/2016); (*) (nru 0574/2016); (*) (nru 0575/2016); (*) (nru 0576/2016); (*) (nru 0577/2016); (*) (nru 0578/2016); Maria Cipparrone (nru 0579/2016); (*) (nru 0580/2016); (*) (nru 0581/2016); (*) (nru 0582/2016); Konstantinos Giannopoulos (nru 0583/2016); (*) (nru 0584/2016); (*) (nru 0585/2016); (*) (nru 0586/2016); Mario Cavaliere (nru 0587/2016); (*) (nru 0588/2016); (*) (nru 0589/2016); (*) (nru 0590/2016); (*) (nru 0591/2016); Celine Lamy (nru 0592/2016); (*) (nru 0593/2016); (*) (nru 0594/2016); (*) (nru 0597/2016); (*) (nru 0598/2016); (*) (nru 0599/2016); (*) (nru 0600/2016); (*) (nru 0601/2016); (*) (nru 0602/2016); (*) (nru 0603/2016); (*) (nru 0604/2016); (*) (nru 0605/2016); (*) (nru 0606/2016); Jorge Rodríguez Gómez (Unión de Uniones de Castilla-La Mancha) (nru 0607/2016); (*) (nru 0608/2016); (*) (nru 0609/2016); (*) (nru 0610/2016); (*) (nru 0611/2016); (*) (nru 0612/2016); (*) (nru 0613/2016); (*) (nru 0614/2016); (*) (nru 0615/2016); (*) (nru 0616/2016); (*) (nru 0617/2016); (*) (nru 0618/2016); Olga Stinka (nru 0619/2016); (*) (nru 0620/2016); (*) (nru 0621/2016); (*) (nru 0622/2016); (*) (nru 0623/2016); Katarzyna Waciakowska (nru 0624/2016); (*) (nru 0625/2016); (*) (nru 0626/2016); (*) (nru 0627/2016); Verdún Pérez (nru 0628/2016); (*) (nru 0629/2016); (*) (nru 0630/2016); Monica Ravalico (nru 0631/2016); (*) (nru 0632/2016); (*) (nru 0633/2016); (*) (nru 0634/2016); (*) (nru 0635/2016); (*) (nru 0636/2016); F. Javier Boter Sans (nru 0637/2016); (*) (nru 0638/2016); Fabrice Goossens (nru 0639/2016); (*) (nru 0640/2016); (*) (nru 0641/2016); (*) (nru 0642/2016); (*) (nru 0643/2016); Verdún Pérez (nru 0644/2016); Miroslav Jurčo (nru 0645/2016); (*) (nru 0646/2016); (*) (nru 0647/2016); (*) (nru 0648/2016); Miroslav Lidinský (nru 0649/2016); (*) (nru 0650/2016); (*) (nru 0651/2016); Ramón Vázquez Díaz (nru 0652/2016); (*) (nru 0653/2016); Tommy Hildorsson (nru 0654/2016); (*) (nru 0655/2016); (*) (nru 0656/2016); Simon Reinelt (nru 0657/2016); (*) (nru 0658/2016); (*) (nru 0659/2016); Kateřina Koleva (nru 0660/2016); Yochana Darling (nru 0661/2016); Khourshid Rizgar Ali (nru 0662/2016); Alexandros Manolopoulos (nru 0663/2016); (*) (nru 0664/2016); (*) (nru 0665/2016); Ivan Lozo (nru 0666/2016); (*) (nru 0667/2016); (*) (nru 0668/2016); (*) (nru 0669/2016); (*) (nru 0670/2016); (*) (nru 0671/2016); (*) (nru 0672/2016); (*) (nru 0673/2016); Ștefan Valentin Varga (nru 0674/2016); Ștefan Covaci (nru 0675/2016); (*) (nru 0676/2016); (*) (nru 0677/2016); Jan-Erik Hansen (nru 0678/2016); (*) (nru 0679/2016); (*) (nru 0680/2016); (*) (nru 0681/2016); (*) (nru 0682/2016); (*) (nru 0683/2016); (*) (nru 0684/2016); (*) (nru 0685/2016); (*) (nru 0686/2016); Peter Hollatz (nru 0687/2016); (*) (nru 0688/2016); (*) (nru 0689/2016); (*) (nru 0690/2016); (*) (nru 0691/2016); (*) (nru 0692/2016); Jens Genzer (nru 0693/2016); Hans-Christoph Paul (nru 0694/2016); (*) (nru 0695/2016); (*) (nru 0696/2016); (*) (nru 0697/2016); (*) (nru 0698/2016); (*) (nru 0699/2016); Jens Genzer (nru 0700/2016); (*) (nru 0701/2016); Pedro Pozas Terrados (Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España)) (nru 0702/2016); (*) (nru 0703/2016); (*) (nru 0704/2016); Jan Timmer (nru 0705/2016); Agnieszka Gawlik (nru 0706/2016); (*) (nru 0707/2016); (*) (nru 0708/2016); Gaetano Vilno (Associazione D.E.C.I.B.A) (nru 0709/2016); Leandro Martínez-Zurita Julià (nru 0710/2016); (*) (nru 0711/2016); (*) (nru 0712/2016); (*) (nru 0713/2016); Peadar Farrell (nru 0714/2016); (*) (nru 0715/2016); Elisabeth De Wachter (Shakti vzw) (nru 0716/2016); Giancarlo Cavallo (nru 0717/2016); (*) (nru 0718/2016); (*) (nru 0719/2016); (*) (nru 0720/2016); (*) (nru 0721/2016); (*) (nru 0722/2016); Bert Van Vossole (nru 0723/2016); Daniela Massetti (nru 0724/2016).

(*) Isem kunfidenzjali

Il-petizzjonijiet 0595/2016 u 0596/2016 ġew irtirati mir-reġistru wara li l-petizzjonant irtira ż-żewġ petizzjonijiet wara li tniżżlu fir-reġistru.

Il-President ħabbar li fid-data 6 ta' Lulju 2016, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 215(13) tar-Regoli ta' Proċedura, irrefera lill-kumitat responsabbli l-petizzjonijiet mibgħuta minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi li la jkunu ċittadini tal-Unjoni Ewropea u lanqas ikunu residenti fi Stat Membru, u lanqas ma jkollhom l-uffiċċju reġistrat fi Stat Membru.


4. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

Abbozz ta' att delegat li t-terminu tiegħu ġie modifikat minn xahar għal 3 xhur fuq talba tal-kumitat responsabbli:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti tal-investiment, rigward standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw sett minimu ta' informazzjoni dwar kuntratti finanzjarji li għandha tkun fir-rekords dettaljati u ċ-ċirkustanzi li fihom ir-rekwiżit għandu jkun impost (C(2016)03356 – 2016/2777(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-7 ta' Ġunju 2016 fuq talba tal-kumitat responsabbli.
Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

Abbozz ta' att delegat mibgħut lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar ir-rieżami tal-iskala għal missjonijiet minn uffiċjali u aġenti oħra tal-Unjoni Ewropea fl-Istati Membri (C(2016)04164 - 2016/2830(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-7 ta' Lulju 2016
Irriferut lill-kumitat responsabbli: JURI
Irriferut għall-opinjoni: BUDG


5. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar id-dokument ta' referenza għall-aqwa prattiki ta' ġestjoni ambjentali, l-indikaturi ta' prestazzjoni ambjentali settorjali u l-parametri referenzjarji ta' eċċellenza għas-settur tal-Kostruzzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta' organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta' ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) (D044470/03 - 2016/2823(RPS) - skadenza: 6 ta' Ottubru 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 9 (D044972/02 - 2016/2822(RPS) - skadenza: 7 ta' Ottubru 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-annessi tar-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) (D045062/03 - 2016/2825(RPS) - skadenza: 7 ta' Ottubru 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: REGI

- Direttiva tal-Kummissjoni li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 75/324/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mal-aerosol dispensers biex id-dispożizzjonijiet tagħha dwar l-ittikkettar jiġu adattati għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (D045112/01 - 2016/2821(RPS) - skadenza: 7 ta' Ottubru 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Abbozz ta' Regolament tal-Kummissjoni li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 808/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistiċi tal-Komunità dwar is-soċjetà tal-informazzjoni (D045481/01 - 2016/2826(RPS) - skadenza: 7 ta' Ottubru 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-karvon, tal-fosfat tad-diammonju, tas-Saccharomyces cerevisiae tar-razza LAS02 u tax-xorrox (D045754/02 - 2016/2828(RPS) - skadenza: 8 ta' Settembru 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI


6. Implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità b'riferiment partikolari għall-Osservazzjonijiet Konklużivi tal-Kumitat tan-NU dwar is-CRPD [2015/2258(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Helga Stevens ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Rosa Estaràs Ferragut (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PETI).

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Martina Anderson (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Richard Howitt (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Heidi Hautala (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Davor Škrlec (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Silvia Costa (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Heidi Hautala (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Rosa Estaràs Ferragut (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM) Ádám Kósa f'isem il-Grupp PPE, Vilija Blinkevičiūtė f'isem il-Grupp S&D, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Czesław Hoc f'isem il-Grupp ECR, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Kostadinka Kuneva f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tatjana Ždanoka f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Agea f'isem il-Grupp EFDD, Joëlle Mélin f'isem il-Grupp ENF, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ádám Kósa, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, David Casa, Marita Ulvskog, Notis Marias, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Mireille D'Ornano, Marek Plura, Valdemar Tomaševski, Beatriz Becerra Basterrechea, Marina Albiol Guzmán, Sofia Ribeiro, Kateřina Konečná u Michaela Šojdrová.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Therese Comodini Cachia, Nicola Caputo, Heinz K. Becker, Seán Kelly, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Epitideios u Danuta Jazłowiecka.

Intervent ta': Marianne Thyssen.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

Intervent ta': Helga Stevens.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.5 tal-Minuti ta' 7.7.2016.


7. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal-Minuti ta' 6.7.2016.)


7.1. Sitwazzjoni tal-persuni li jbatu minn albiniżmu fl-Afrika, b'mod partikolari fil-Malawi

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016 u B8-0911/2016 (2016/2807(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Ignazio Corrao, Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Hilde Vautmans u Lola Sánchez Caldentey ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Cécile Kashetu Kyenge f'isem il-Grupp S&D, Diane James f'isem il-Grupp EFDD, Janusz Korwin-Mikke Membru mhux affiljat, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Caputo u Georgios Epitideios.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly u Notis Marias.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.1 tal-Minuti ta' 7.7.2016.


7.2. Bahrain

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016 u B8-0909/2016 (2016/2808(RSP))

Mark Demesmaeker, Michel Reimon, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Pier Antonio Panzeri, Marietje Schaake u Marie-Christine Vergiat ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Jiří Pospíšil f'isem il-Grupp PPE, Richard Howitt f'isem il-Grupp S&D, Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE, Edouard Ferrand f'isem il-Grupp ENF, Seán Kelly, Julie Ward u Laima Liucija Andrikienė.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ana Gomes, Notis Marias u Nicola Caputo.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.2 tal-Minuti ta' 7.7.2016.


7.3. Myanmar, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tar-Rohingya

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016 u B8-0917/2016 (2016/2809(RSP))

Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Urmas Paet u Marie-Christine Vergiat ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Pavel Svoboda f'isem il-Grupp PPE, Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, António Marinho e Pinto f'isem il-Grupp ALDE, u Marc Tarabella.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil u Eduard Kukan.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.3 tal-Minuti ta' 7.7.2016.


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

8. Avviż mill-Presidenza

Bi qbil mal-Artikolu 166 tar-Regolament, il-President iddeċieda li jimponi piena fuq Janusz Korwin-Mikke minħabba l-kummenti inaċċettabbli tiegħu dwar il-migranti Afrikani waqt is-seduta tas-7 ta' Ġunju 2016. Il-piena tikkonsisti, l-ewwel, fit-telf tal-allowance ta' sussistenza għal għaxart ijiem u, it-tieni, sospensjoni mill-parteċipazzjoni fl-attivitajiet kollha tal-Parlament u l-organi tiegħu għal ħamest ijiem konsekuttivi li fihom jiltaqa' l-Parlament jew kwalunkwe wieħed mill-organi, kumitati jew delegazzjonijiet tiegħu, u dan mit-12 ta' Settembru 2016. Id-deċiżjoni ġiet innotifikata lbieraħ lill-persuna kkonċernata.

Il-President ħabbar ukoll li ġie informat li dalgħodu Janusz Korwin-Mikke għamel intervent ieħor li seta' kien fih kummenti inaċċettabbli.


9. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


9.1. Sitwazzjoni tal-persuni li jbatu minn albiniżmu fl-Afrika, b'mod partikolari fil-Malawi (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016 (2016/2807(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0897/2016

(flok B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Brian Hayes, Deirdre Clune u Inese Vaidere f'isem il-Grupp PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato u Damiano Zoffoli f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki u Arne Gericke f'isem il-Grupp ECR;

—   Hilde Vautmans, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl, Angelika Mlinar u Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos u Stelios Kouloglou f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec u Bronis Ropė f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini u Laura Agea f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0314)


9.2. Bahrain (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016 (2016/2808(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0900/2016

(flok B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes u Deirdre Clune f'isem il-Grupp PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato u Damiano Zoffoli f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki u Arne Gericke f'isem il-Grupp ECR;

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen u Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes u Maria Heubuch f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u Isabella Adinolfi f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0315)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0909/2016 iddekadiet.)


9.3. Myanmar, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tar-Rohingya (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016 (2016/2809(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0910/2016

(flok B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Brian Hayes u Deirdre Clune f'isem il-Grupp PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli u Claudia Țapardel f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Arne Gericke u Notis Marias f'isem il-Grupp ECR;

—   Urmas Paet, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl u Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou u Josu Juaristi Abaunz f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes u Maria Heubuch f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u Isabella Adinolfi f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0316)

Interventi

Bruno Gollnisch, dwar il-piena imposta lil Janusz Korwin-Mikke (punt 8 tal-Minuti ta' 7.7.2016).


9.4. Il-71 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU (votazzjoni)

Rapport bi proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar il-71 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti [2016/2020(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0317)


9.5. Implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità b'riferiment partikolari għall-Osservazzjonijiet Konklużivi tal-Kumitat tan-NU dwar is-CRPD [2015/2258(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Helga Stevens (A8-0203/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0318)


9.6. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: indikazzjonijiet permessi dwar is-saħħa li jsiru fuq l-ikel (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0842/2016 (2016/2708(RPS))

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0319)


10. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Andrey Kovatchev - A8-0146/2016
Paloma López Bermejo, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Jean-Luc Mélenchon, Krisztina Morvai

Rapport Helga Stevens - A8-0203/2016
Ádám Kósa, Krisztina Morvai, Cécile Kashetu Kyenge, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Stanislav Polčák

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: indikazzjonijiet permessi dwar is-saħħa li jsiru fuq l-ikel - 2016/2708(RPS) - B8-0842/2016
Nicola Caputo, Catherine Stihler, Krisztina Morvai, Seán Kelly.


11. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.00. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

12. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


13. L-eżistenza ta' ostakli nontariffarji għall-esportaturi tal-ikel fis-suq intern tal-UE (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000073/2016) imressqa minn Czesław Adam Siekierski, f'isem il-Kumitat AGRI, lill-Kummissjoni: L-eżistenza ta' ostakli nontariffarji fuq l-esportaturi alimentari fis-suq intern tal-UE (2016/2681(RSP)) (B8-0707/2016)

Czesław Adam Siekierski daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija.

Interventi ta': Albert Deß f'isem il-Grupp PPE, Marc Tarabella f'isem il-Grupp S&D, Beata Gosiewska f'isem il-Grupp ECR, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, Stefan Eck f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jordi Sebastià f'isem il-Grupp Verts/ALE, David Coburn f'isem il-Grupp EFDD, Krisztina Morvai Membru mhux affiljata, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, Clara Eugenia Aguilera García, Bronis Ropė, Daniel Buda u Nicola Caputo.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn, u Jozo Radoš.

Intervent ta': Violeta Bulc.

Id-dibattitu ngħalaq.


14. Trasferiment ta' data personali liċ-Ċina (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Trasferiment ta' data personali liċ-Ċina (2016/2762(RSP))

Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Axel Voss f'isem il-Grupp PPE, Andrejs Mamikins f'isem il-Grupp S&D, Beatrix von Storch f'isem il-Grupp EFDD, Tomáš Zdechovský u Seán Kelly.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, Angel Dzhambazki u Ivan Jakovčić.

Intervent ta': Violeta Bulc.

Id-dibattitu ngħalaq.


15. Applikazzjoni tal-liġi dwar il-paga minima fis-settur tat-trasport (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Applikazzjoni tal-liġi dwar il-paga minima fis-settur tat-trasport (2016/2815(RSP))

Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Janusz Lewandowski f'isem il-Grupp PPE, Jutta Steinruck f'isem il-Grupp S&D, li rrifjutat mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Kosma Złotowski f'isem il-Grupp ECR, Doru-Claudian Frunzulică, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil dan tal-aħħar li ma weġbux minħabba li l-President qies li l-kwistjoni ma tirrigwardax lil Kosma Złotowski, Martina Dlabajová f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Danuta Jazłowiecka, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Dariusz Rosati, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Inés Ayala Sender, Richard Sulík, Matthijs van Miltenburg, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Anne Sander, Paloma López Bermejo, Anne Sander, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Richard Sulík, Andrejs Mamikins u Bolesław G. Piecha.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, José Inácio Faria u Julia Pitera.

Intervent ta': Elżbieta Katarzyna Łukacijewska dwar it-tmexxija tad-dibattitu (il-President iċċara xi punti).

Intervent ta': Violeta Bulc.

Id-dibattitu ngħalaq.

Intervent ta': José Inácio Faria.


16. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.

°
° ° °

Interventi ta': Danuta Jazłowiecka u Nicola Caputo dwar l-iżvolġiment tal-aħħar dibattitu (il-President iċċara xi punti).


17. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 12 ta' Settembru 2016 sad-data 15 ta' Settembru 2016.


18. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik, Wikström

Avviż legali - Politika tal-privatezza