Indeks 
Protokół
PDF 269kWORD 82k
Czwartek, 7 lipca 2016 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Petycje
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 6.Wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (debata)
 7.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  7.1.Sytuacja osób cierpiących na albinizm w Afryce, zwłaszcza w Malawi
  7.2.Bahrajn
  7.3.Mjanma/ Birma, w szczególności sytuacja Rohindżów
 8.Komunikat Przewodniczącego
 9.Głosowanie
  9.1.Sytuacja osób cierpiących na albinizm w Afryce, zwłaszcza w Malawi (głosowanie)
  9.2.Bahrajn (głosowanie)
  9.3.Mjanma/ Birma, w szczególności sytuacja Rohindżów (głosowanie)
  9.4.71. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (głosowanie)
  9.5.Wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (głosowanie)
  9.6.Sprzeciw na mocy art. 106: dopuszczone oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Bariery pozataryfowe dla eksporterów żywności na rynku wewnętrznym UE (debata)
 14.Transfer danych osobowych do Chin (debata)
 15.Stosowanie prawodawstwa dotyczącego płacy minimalnej w sektorze transportu (debata)
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

DEVE, AFET, BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET, BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej strony (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

DEVE, ENVI

- Wniosku dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

PETI, AFET

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Republiką Wysp Marshalla dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Kiribati dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Zastąpienie członka Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej - kandydat portugalski (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Dominique Martin. Projekt rezolucji na rzecz długoterminowej polityki zarządzania przepływami migracyjnymi (B8-0722/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie kompetencji Unii Europejskiej w dziedzinie prawa socjalnego (B8-0727/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wniosku dotyczącego działań wspierających rozwój turystyki i podnoszenie wartości europejskiego dziedzictwa artystycznego i kulturowego (B8-0730/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

CULT

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie małżeństw dziewczynek w Turcji (B8-0740/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie sytuacji bezdomnych (B8-0741/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn (B8-0742/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

FEMM

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wniosku o podjęcie działań mających na celu zmniejszenie różnic istniejących między państwami członkowskimi w dziedzinie badań naukowych i rozwoju poprzez modernizację krajowej infrastruktury w dążeniu do innowacyjnego i jednolitego wzrostu we wszystkich państwach UE (B8-0743/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie regulacji dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (B8-0744/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie fuzji Deutsche Börse i London Stock Exchange (B8-0746/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie immunitetu parlamentarnego posłów Ludowej Partii Demokratycznej (HDP) (B8-0747/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie konieczności przeprowadzenia kampanii informacyjnych na temat zagrożeń związanych z chlamydią i badań klinicznych przydatnych w jej diagnozowaniu (B8-0748/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie walki z ubóstwem energetycznym (B8-0749/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

EMPL

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie hodowli kur niosek (B8-0750/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wspierania innowacyjnych form finansowania (B8-0751/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ECON

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie właściwego sposobu odżywiania się dla zapobiegania chorobie Alzheimera (B8-0752/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie ograniczenia użytkowania plastikowych toreb w Europie (B8-0773/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie statusu pracowników transgranicznych będących przedstawicielami samorządów lokalnych (B8-0774/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFCO

- Louis Aliot, Edouard Ferrand i Philippe Loiseau. Projekt rezolucji w sprawie identyfikowalności, zgodności i zakłóceń konkurencji w przywozie win stołowych z Hiszpanii do Francji (B8-0775/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wniosku o większe uregulowanie zautomatyzowanego transportu osobowego, ze szczególnym uwzględnieniem problemu bezpieczeństwa ruchu drogowego i odpowiedzialności w razie wypadku samochodowego (B8-0776/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Piernicola Pedicini. Projekt rezolucji w sprawie naruszenia wolności wypowiedzi i informacji w regionie Basilicata (B8-0777/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ochrony zwierząt i prawidłowego zarządzania ogrodami zoologicznymi (B8-0778/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie Czarnogóry jako 29. członka NATO (B8-0779/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie rozprzestrzeniania się w Unii Europejskiej barszczu mantegazyjskiego oraz związanych z tym zagrożeń (B8-0780/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie dobrostanu zwierząt (B8-0781/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie zniesienia obniżonej stawki VAT od działalności związanej z końmi (B8-0782/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

CULT

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie postępowania wszczętego przez Komisję w związku z reformą konstytucyjną w Polsce (B8-0783/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania imigracji na Majotcie (B8-0784/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

DEVE

- Dominique Bilde i Steeve Briois. Projekt rezolucji w sprawie rynku uprawnień do emisji (B8-0785/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie całkowitego wyeliminowania cukru i alkoholu etylowego z zakresu negocjacji w ramach umowy o wolnym handlu z Mercosurem (B8-0786/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie porażki polityki otwartości finansowej i polityki oszczędności promowanych przez Komisję Europejską (B8-0787/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie uruchomionego przez EBC programu wykupu w sektorze przedsiębiorstw (B8-0788/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zwiększenia wypłaty dywidend przez przedsiębiorstwa francuskie (B8-0789/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie niepokojąco powolnej redukcji długu prywatnego w strefie euro (B8-0790/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie reformy zasad horyzontalnych, którym podlegają „grupy eksperckie” (B8-0791/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFCO

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie ochrony europejskiego modelu społecznego w ramach negocjowanych obecnie umów o wolnym handlu (B8-1452/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie skrócenia terminów płatności dla MŚP (B8-1453/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

JURI


3. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 215 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 6 lipca 2016 r.

(*) (nr 0546/2016); (*) (nr 0547/2016); (*) (nr 0548/2016); (*) (nr 0549/2016); (*) (nr 0550/2016); (*) (nr 0551/2016); (*) (nr 0552/2016); Rubén García (nr 0553/2016); (*) (nr 0554/2016); (*) (nr 0555/2016); César Martínez López-Rey (nr 0556/2016); (*) (nr 0557/2016); Reinhold Hellwig (nr 0558/2016); (*) (nr 0559/2016); (*) (nr 0560/2016); Floriana Lipparini (nr 0561/2016); (*) (nr 0562/2016); (*) (nr 0563/2016); Deepak Rajani (nr 0564/2016); (*) (nr 0565/2016); (*) (nr 0566/2016); (*) (nr 0567/2016); (*) (nr 0568/2016); Manuela Giacomini (nr 0569/2016); (*) (nr 0570/2016); (*) (nr 0571/2016); Francesco Zangari (nr 0572/2016); (*) (nr 0573/2016); (*) (nr 0574/2016); (*) (nr 0575/2016); (*) (nr 0576/2016); (*) (nr 0577/2016); (*) (nr 0578/2016); Maria Cipparrone (nr 0579/2016); (*) (nr 0580/2016); (*) (nr 0581/2016); (*) (nr 0582/2016); Konstantinos Giannopoulos (nr 0583/2016); (*) (nr 0584/2016); (*) (nr 0585/2016); (*) (nr 0586/2016); Mario Cavaliere (nr 0587/2016); (*) (nr 0588/2016); (*) (nr 0589/2016); (*) (nr 0590/2016); (*) (nr 0591/2016); Celine Lamy (nr 0592/2016); (*) (nr 0593/2016); (*) (nr 0594/2016); (*) (nr 0597/2016); (*) (nr 0598/2016); (*) (nr 0599/2016); (*) (nr 0600/2016); (*) (nr 0601/2016); (*) (nr 0602/2016); (*) (nr 0603/2016); (*) (nr 0604/2016); (*) (nr 0605/2016); (*) (nr 0606/2016); Jorge Rodríguez Gómez (Unión de Uniones de Castilla-La Mancha) (nr 0607/2016); (*) (nr 0608/2016); (*) (nr 0609/2016); (*) (nr 0610/2016); (*) (nr 0611/2016); (*) (nr 0612/2016); (*) (nr 0613/2016); (*) (nr 0614/2016); (*) (nr 0615/2016); (*) (nr 0616/2016); (*) (nr 0617/2016); (*) (nr 0618/2016); Olga Stinka (nr 0619/2016); (*) (nr 0620/2016); (*) (nr 0621/2016); (*) (nr 0622/2016); (*) (nr 0623/2016); Katarzyna Waciakowska (nr 0624/2016); (*) (nr 0625/2016); (*) (nr 0626/2016); (*) (nr 0627/2016); Verdún Pérez (nr 0628/2016); (*) (nr 0629/2016); (*) (nr 0630/2016); Monica Ravalico (nr 0631/2016); (*) (nr 0632/2016); (*) (nr 0633/2016); (*) (nr 0634/2016); (*) (nr 0635/2016); (*) (nr 0636/2016); F. Javier Boter Sans (nr 0637/2016); (*) (nr 0638/2016); Fabrice Goossens (nr 0639/2016); (*) (nr 0640/2016); (*) (nr 0641/2016); (*) (nr 0642/2016); (*) (nr 0643/2016); Verdún Pérez (nr 0644/2016); Miroslav Jurčo (nr 0645/2016); (*) (nr 0646/2016); (*) (nr 0647/2016); (*) (nr 0648/2016); Miroslav Lidinský (nr 0649/2016); (*) (nr 0650/2016); (*) (nr 0651/2016); Ramón Vázquez Díaz (nr 0652/2016); (*) (nr 0653/2016); Tommy Hildorsson (nr 0654/2016); (*) (nr 0655/2016); (*) (nr 0656/2016); Simon Reinelt (nr 0657/2016); (*) (nr 0658/2016); (*) (nr 0659/2016); Kateřina Koleva (nr 0660/2016); Yochana Darling (nr 0661/2016); Khourshid Rizgar Ali (nr 0662/2016); Alexandros Manolopoulos (nr 0663/2016); (*) (nr 0664/2016); (*) (nr 0665/2016); Ivan Lozo (nr 0666/2016); (*) (nr 0667/2016); (*) (nr 0668/2016); (*) (nr 0669/2016); (*) (nr 0670/2016); (*) (nr 0671/2016); (*) (nr 0672/2016); (*) (nr 0673/2016); Ștefan Valentin Varga (nr 0674/2016); Ștefan Covaci (nr 0675/2016); (*) (nr 0676/2016); (*) (nr 0677/2016); Jan-Erik Hansen (nr 0678/2016); (*) (nr 0679/2016); (*) (nr 0680/2016); (*) (nr 0681/2016); (*) (nr 0682/2016); (*) (nr 0683/2016); (*) (nr 0684/2016); (*) (nr 0685/2016); (*) (nr 0686/2016); Peter Hollatz (nr 0687/2016); (*) (nr 0688/2016); (*) (nr 0689/2016); (*) (nr 0690/2016); (*) (nr 0691/2016); (*) (nr 0692/2016); Jens Genzer (nr 0693/2016); Hans-Christoph Paul (nr 0694/2016); (*) (nr 0695/2016); (*) (nr 0696/2016); (*) (nr 0697/2016); (*) (nr 0698/2016); (*) (nr 0699/2016); Jens Genzer (nr 0700/2016); (*) (nr 0701/2016); Pedro Pozas Terrados (Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España)) (nr 0702/2016); (*) (nr 0703/2016); (*) (nr 0704/2016); Jan Timmer (nr 0705/2016); Agnieszka Gawlik (nr 0706/2016); (*) (nr 0707/2016); (*) (nr 0708/2016); Gaetano Vilno (Associazione D.E.C.I.B.A) (nr 0709/2016); Leandro Martínez-Zurita Julià (nr 0710/2016); (*) (nr 0711/2016); (*) (nr 0712/2016); (*) (nr 0713/2016); Peadar Farrell (nr 0714/2016); (*) (nr 0715/2016); Elisabeth De Wachter (Shakti vzw) (nr 0716/2016); Giancarlo Cavallo (nr 0717/2016); (*) (nr 0718/2016); (*) (nr 0719/2016); (*) (nr 0720/2016); (*) (nr 0721/2016); (*) (nr 0722/2016); Bert Van Vossole (nr 0723/2016); Daniela Massetti (nr 0724/2016).

(*) Nazwisko poufne

Petycje nr 0595/2016 i nr 0596/2016 zostały wycofane z rejestru ogólnego w związku z ich wycofaniem przez składającego te dwie petycje po ich wpisaniu do rejestru.

Przewodniczący poinformował, że w dniu 6 lipca 2016 r. przesłał do komisji przedmiotowo właściwej – zgodnie z przepisami art. 215 ust. 13 Regulaminu – petycje adresowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują lub nie mają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.


4. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekt aktu delegowanego, w stosunku do którego zmieniono termin zgłoszenia sprzeciwu z 1 do 3 miesięcy na wniosek komisji przedmiotowo właściwej:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny zestaw informacji dotyczących umów finansowych, które to informacje należy uwzględnić w szczegółowym rejestrze, oraz okoliczności, w jakich należy nakładać ten wymóg (C(2016)03356 – 2016/2777(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od daty otrzymania w dniu 7 czerwca 2016 r. na wniosek właściwej komisji
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Projekt aktu delegowanego przekazany Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie przeglądu wysokości stawek w przypadku podróży służbowych urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej w państwach członkowskich (C(2016)04164 – 2016/2830(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od daty otrzymania w dniu 7 lipca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI
Opinia: BUDG


5. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Decyzja Komisji w sprawie dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla sektora budowlanego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (D044470/03 - 2016/2823(RPS) - termin: 6 października 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 9 (D044972/02 - 2016/2822(RPS) - termin: 7 października 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON (art. 54 Regulaminu)
opinia: JURI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (D045062/03 - 2016/2825(RPS) - termin: 7 października 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: REGI

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę Rady 75/324/EWG w odniesieniu do maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia dozowników aerozoli oraz mająca na celu dostosowanie jej przepisów dotyczących oznakowania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (D045112/01 - 2016/2821(RPS) - termin: 7 października 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI (art. 54 Regulaminu)
opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Projekt rozporządzenia Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (D045481/01 - 2016/2826(RPS) - termin: 7 października 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do karwonu, fosforanu diamonu, Saccharomyces cerevisiae szczep LAS02 i serwatki (D045754/02 - 2016/2828(RPS) - termin: 8 września 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI


6. Wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem uwag podsumowujących Komitetu do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ [2015/2258(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Helga Stevens przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Rosa Estaràs Ferragut (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PETI).

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: Martina Anderson (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Richard Howitt (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Heidi Hautala (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Davor Škrlec (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Silvia Costa (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Heidi Hautala (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Rosa Estaràs Ferragut (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Ádám Kósa w imieniu grupy PPE, Vilija Blinkevičiūtė w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia, Czesław Hoc w imieniu grupy ECR, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Kostadinka Kuneva w imieniu grupy GUE/NGL, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ádáma Kósę, Lampros Fountoulis niezrzeszony, David Casa, Marita Ulvskog, Notis Marias, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Mireille D'Ornano, Marek Plura, Valdemar Tomaševski, Beatriz Becerra Basterrechea, Marina Albiol Guzmán, Sofia Ribeiro, Kateřina Konečná i Michaela Šojdrová.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Therese Comodini Cachia, Nicola Caputo, Heinz K. Becker, Seán Kelly, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Epitideios i Danuta Jazłowiecka.

Głos zabrała Marianne Thyssen.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Helga Stevens.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.5 protokołu z dnia 7.7.2016.


7. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 6.7.2016)


7.1. Sytuacja osób cierpiących na albinizm w Afryce, zwłaszcza w Malawi

Projekty rezolucji B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016 i B8-0911/2016 (2016/2807(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Ignazio Corrao, Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Hilde Vautmans i Lola Sánchez Caldentey przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Cécile Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, Diane James w imieniu grupy EFDD, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Caputo i Georgios Epitideios.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly i Notis Marias.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.1 protokołu z dnia 7.7.2016.


7.2. Bahrajn

Projekty rezolucji B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016 i B8-0909/2016 (2016/2808(RSP))

Mark Demesmaeker, Michel Reimon, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Pier Antonio Panzeri, Marietje Schaake i Marie-Christine Vergiat przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Jiří Pospíšil w imieniu grupy PPE, Richard Howitt w imieniu grupy S&D, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Seán Kelly, Julie Ward i Laima Liucija Andrikienė.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ana Gomes, Notis Marias i Nicola Caputo.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.2 protokołu z dnia 7.7.2016.


7.3. Mjanma/ Birma, w szczególności sytuacja Rohindżów

Projekty rezolucji B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016 i B8-0917/2016 (2016/2809(RSP))

Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Urmas Paet i Marie-Christine Vergiat przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, António Marinho e Pinto w imieniu grupy ALDE, i Marc Tarabella.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil i Eduard Kukan.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.3 protokołu z dnia 7.7.2016.


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

8. Komunikat Przewodniczącego

Zgodnie z art. 166 Regulaminu przewodniczący podjął decyzję o nałożeniu sankcji na Janusza Korwin-Mikkego z powodu wygłoszonych przez niego niedopuszczalnych uwag na temat migrantów afrykańskich w trakcie posiedzenia w dniu 7 czerwca 2016 r. Sankcja obejmuje - po pierwsze - utratę prawa do otrzymywania dziennej diety na utrzymanie przez okres 10 dni, po drugie - zawieszenie uczestnictwa posła w całości prac Parlamentu i jego organów na okres 5 następujących po sobie dni, w czasie których obraduje Parlament lub którykolwiek z jego organów, komisji lub delegacji, począwszy od dnia 12 września 2016 r. O decyzji tej zainteresowanego poinformowano wczoraj.

Przewodniczący oświadczył również, że poinformowano go o innym wystąpieniu Janusza Korwin-Mikkego dzisiaj rano, które mogło zawierać niedopuszczalne uwagi.


9. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


9.1. Sytuacja osób cierpiących na albinizm w Afryce, zwłaszcza w Malawi (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016 (2016/2807(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0897/2016

(zastępujący B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Brian Hayes, Deirdre Clune i Inese Vaidere w imieniu grupy PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato i Damiano Zoffoli w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki i Arne Gericke w imieniu grupy ECR;

—   Hilde Vautmans, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl, Angelika Mlinar i Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos i Stelios Kouloglou w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec i Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini i Laura Agea w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0314)


9.2. Bahrajn (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016 (2016/2808(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0900/2016

(zastępujący B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes i Deirdre Clune w imieniu grupy PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato i Damiano Zoffoli w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki i Arne Gericke w imieniu grupy ECR;

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen i Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes i Maria Heubuch w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0315)

(Projekt rezolucji B8-0909/2016 stał się bezprzedmiotowy.)


9.3. Mjanma/ Birma, w szczególności sytuacja Rohindżów (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016 (2016/2809(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0910/2016

(zastępujący B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Brian Hayes i Deirdre Clune w imieniu grupy PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli i Claudia Țapardel w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Arne Gericke i Notis Marias w imieniu grupy ECR;

—   Urmas Paet, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl i Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou i Josu Juaristi Abaunz w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes i Maria Heubuch w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0316)

Wystąpienia

Bruno Gollnisch, w sprawie sankcji nałożonej na Janusza Korwina-Mikke (pkt 8 protokołu z dnia 7.7.2016).


9.4. 71. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (głosowanie)

Sprawozdanie wraz z wnioskiem dotyczącym zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych [2016/2020(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0317)


9.5. Wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem uwag podsumowujących Komitetu do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ [2015/2258(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Helga Stevens (A8-0203/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0318)


9.6. Sprzeciw na mocy art. 106: dopuszczone oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0842/2016 (2016/2708(RPS))

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0319)


10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Andrey Kovatchev - A8-0146/2016
Paloma López Bermejo, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Jean-Luc Mélenchon, Krisztina Morvai

Sprawozdanie Helga Stevens - A8-0203/2016
Ádám Kósa, Krisztina Morvai, Cécile Kashetu Kyenge, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Stanislav Polčák

Sprzeciw na mocy art. 106: dopuszczone oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności - 2016/2708(RPS) - B8-0842/2016
Nicola Caputo, Catherine Stihler, Krisztina Morvai, Seán Kelly


11. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.00 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Bariery pozataryfowe dla eksporterów żywności na rynku wewnętrznym UE (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000073/2016), które skierował Czesław Adam Siekierski, w imieniu komisji AGRI, do Komisji: Istnienie na rynku wewnętrznym UE barier pozataryfowych dla eksporterów żywności (2016/2681(RSP)) (B8-0707/2016)

Czesław Adam Siekierski rozwinął pytanie.

Violeta Bulc (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Albert Deß w imieniu grupy PPE, Marc Tarabella w imieniu grupy S&D, Beata Gosiewska w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, Jordi Sebastià w imieniu grupy Verts/ALE, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Krisztina Morvai niezrzeszona, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia, Andreas Schwab, Clara Eugenia Aguilera García, Bronis Ropė, Daniel Buda i Nicola Caputo.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, i Jozo Radoš.

Głos zabrała Violeta Bulc.

Debata została zamknięta.


14. Transfer danych osobowych do Chin (debata)

Oświadczenie Komisji: Transfer danych osobowych do Chin (2016/2762(RSP))

Violeta Bulc (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Axel Voss w imieniu grupy PPE, Andrejs Mamikins w imieniu grupy S&D, Beatrix von Storch w imieniu grupy EFDD, Tomáš Zdechovský i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Angel Dzhambazki i Ivan Jakovčić.

Głos zabrała Violeta Bulc.

Debata została zamknięta.


15. Stosowanie prawodawstwa dotyczącego płacy minimalnej w sektorze transportu (debata)

Oświadczenie Komisji: Stosowanie prawodawstwa dotyczącego płacy minimalnej w sektorze transportu (2016/2815(RSP))

Violeta Bulc (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski w imieniu grupy PPE, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, która nie zgodziła się pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Doru-Claudian Frunzulică, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki temu ostatniemu, który nie odpowiedział, gdyż Przewodniczący uznał, że nie jest to pytanie do Kosmy Złotowskiego, Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Danutę Jazłowiecką, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia, Dariusz Rosati, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Różę Gräfin von Thun und Hohenstein, Inés Ayala Sender, Richard Sulík, Matthijs van Miltenburg, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anne Sander, Paloma López Bermejo, Anne Sander, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Richarda Sulíka, Andrejs Mamikins i Bolesław G. Piecha.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, José Inácio Faria i Julia Pitera.

Głos zabrała Elżbieta Katarzyna Łukacijewska w sprawie prowadzenia debaty (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Głos zabrała Violeta Bulc.

Debata została zamknięta.

Głos zabrał José Inácio Faria.


16. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.

°
° ° °

Głos zabrali: Danuta Jazłowiecka i Nicola Caputo w sprawie przebiegu ostatniej debaty (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).


17. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 12 września 2016 r. do 15 września 2016 r.


18. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Dodds, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik, Wikström

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności