Index 
Proces-verbal
PDF 266kWORD 246k
Joi, 7 iulie 2016 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Depunere de documente
 3.Petiții
 4.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 5.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 6.Punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap (dezbatere)
 7.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  
7.1.Situația persoanelor cu albinism din Africa, în special în Malawi
  
7.2.Bahrain
  
7.3.Myanmar, în special situația populației Rohingya
 8.Comunicarea Președintelui
 9.Votare
  
9.1.Situația persoanelor cu albinism din Africa, în special în Malawi (vot)
  
9.2.Bahrain (vot)
  
9.3.Myanmar, în special situația populației Rohingya (vot)
  
9.4.Cea de-a 71-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (vot)
  
9.5.Punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap (vot)
  
9.6.Obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Mențiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare (vot)
 10.Explicații privind votul
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 13.Bariere netarifare pentru exportatorii de produse alimentare pe piața internă a UE (dezbatere)
 14.Transferul de date cu caracter personal către China (dezbatere)
 15.Introducerea unor legi privind salariul minim în sectorul transporturilor (dezbatere)
 16.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 17.Calendarul următoarelor ședințe
 18.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

DEVE, AFET, BUDG

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de acordare a unei noi asistențe macrofinanciare pentru Regatul Hașemit al Iordaniei (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AFET, BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat economic între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

DEVE, ENVI

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1030/2002 din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

PETI, AFET

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Insulelor Marshall privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Republica Kiribati privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Înlocuirea unui membru al Curții de Conturi Europene - candidatul portughez (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE))

retrimis

fond :

CONT

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție în favoarea unei politici de gestionare pe termen lung a fluxurilor de migrație (B8-0722/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la competențele Uniunii Europene în domeniul dreptului social (B8-0727/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea unor acțiuni mai susținute în vederea dezvoltării turismului și a promovării patrimoniului artistic și cultural european (B8-0730/2016)

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

CULT

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la miresele copii din Turcia (B8-0740/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la situația persoanelor fără adăpost (B8-0741/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la diferențele de remunerare între femei și bărbați (B8-0742/2016)

retrimis

fond :

FEMM

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea unor intervenții care să reducă decalajul dintre statele membre în domeniul cercetării și dezvoltării, prin măsuri de modernizare a infrastructurilor naționale în vederea realizării unei creșteri inovatoare și uniforme în toate statele membre ale UE (B8-0743/2016)

retrimis

fond :

ITRE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la reglementarea materialelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare (B8-0744/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la fuziunea Deutsche Börse/London Stock Exchange (B8-0746/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la imunitatea parlamentară a deputaților din HDP (B8-0747/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea unor campanii informative cu privire la riscurile infectării cu Chlamydia și la existența unor examene medicale utile pentru diagnosticarea acesteia (B8-0748/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea sărăciei energetice (B8-0749/2016)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

EMPL

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la creșterea găinilor ouătoare (B8-0750/2016)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la promovarea unor forme inovatoare de finanțare (B8-0751/2016)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ECON

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la o alimentație corespunzătoare în vederea prevenirii bolii Alzheimer (B8-0752/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la reducerea utilizării de pungi de plastic în Europa (B8-0773/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la statutul aleșilor locali lucrători frontalieri (B8-0774/2016)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFCO

- Louis Aliot, Edouard Ferrand Philippe Loiseau. Propunere de rezoluție referitoare la trasabilitatea și conformitatea importurilor în Franța de vinuri de masă produse în Spania și la denaturarea concurenței generată de acestea (B8-0775/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea unei mai bune legiferări în ceea ce privește transportul privat automatizat, în special cu privire la problema siguranței rutiere și a responsabilității în caz de accidente rutiere (B8-0776/2016)

retrimis

fond :

TRAN

- Piernicola Pedicini. Propunere de rezoluție referitoare la încălcarea libertății de exprimare și de informare în Basilicata (B8-0777/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la protecția animalelor și administrarea corectă a grădinilor zoologice (B8-0778/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la Muntenegru, în calitatea sa de al 29-lea membru al NATO (B8-0779/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la pericolele legate de răspândirea în Europa a speciei Heracleum mantegazzianum (B8-0780/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la bunăstarea animalelor (B8-0781/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la taxa privind activitățile ecvestre (B8-0782/2016)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la procedura inițiată de Comisie cu privire la reforma constituțională din Polonia (B8-0783/2016)

retrimis

fond :

AFCO

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea imigrației în Mayotte (B8-0784/2016)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

DEVE

- Dominique Bilde Steeve Briois. Propunere de rezoluție referitoare la piața drepturilor de poluare (B8-0785/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser și Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție vizând excluderea definitivă a zahărului și a etanolului din negocierile din cadrul acordului de liber schimb cu Mercosur (B8-0786/2016)

retrimis

fond :

INTA

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la eșecul politicilor de deschidere financiară și de austeritate promovate de Comisia Europeană (B8-0787/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la programul de achiziționare de obligațiuni în sectorul întreprinderilor lansat de BCE (B8-0788/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la distribuirea de dividende în tot mai multe întreprinderi franceze (B8-0789/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la lentoarea îngrijorătoare a reducerii datoriei private din zona euro (B8-0790/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la reforma normelor orizontale care reglementează „grupurile de experți” (B8-0791/2016)

retrimis

fond :

CONT

aviz :

AFCO

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la conservarea modelului social european în cadrul acordurilor de liber schimb în curs de negociere (B8-1452/2016)

retrimis

fond :

INTA

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la reducerea termenelor de plată pentru IMM-uri (B8-1453/2016)

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

JURI


3. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 215 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

6 iulie 2016

(*) (n° 0546/2016); (*) (n° 0547/2016); (*) (n° 0548/2016); (*) (n° 0549/2016); (*) (n° 0550/2016); (*) (n° 0551/2016); (*) (n° 0552/2016); Rubén García (n° 0553/2016); (*) (n° 0554/2016); (*) (n° 0555/2016); César Martínez López-Rey (n° 0556/2016); (*) (n° 0557/2016); Reinhold Hellwig (n° 0558/2016); (*) (n° 0559/2016); (*) (n° 0560/2016); Floriana Lipparini (n° 0561/2016); (*) (n° 0562/2016); (*) (n° 0563/2016); Deepak Rajani (n° 0564/2016); (*) (n° 0565/2016); (*) (n° 0566/2016); (*) (n° 0567/2016); (*) (n° 0568/2016); Manuela Giacomini (n° 0569/2016); (*) (n° 0570/2016); (*) (n° 0571/2016); Francesco Zangari (n° 0572/2016); (*) (n° 0573/2016); (*) (n° 0574/2016); (*) (n° 0575/2016); (*) (n° 0576/2016); (*) (n° 0577/2016); (*) (n° 0578/2016); Maria Cipparrone (n° 0579/2016); (*) (n° 0580/2016); (*) (n° 0581/2016); (*) (n° 0582/2016); Konstantinos Giannopoulos (n° 0583/2016); (*) (n° 0584/2016); (*) (n° 0585/2016); (*) (n° 0586/2016); Mario Cavaliere (n° 0587/2016); (*) (n° 0588/2016); (*) (n° 0589/2016); (*) (n° 0590/2016); (*) (n° 0591/2016); Celine Lamy (n° 0592/2016); (*) (n° 0593/2016); (*) (n° 0594/2016); (*) (n° 0597/2016); (*) (n° 0598/2016); (*) (n° 0599/2016); (*) (n° 0600/2016); (*) (n° 0601/2016); (*) (n° 0602/2016); (*) (n° 0603/2016); (*) (n° 0604/2016); (*) (n° 0605/2016); (*) (n° 0606/2016); Jorge Rodríguez Gómez (Unión de Uniones de Castilla-La Mancha) (n° 0607/2016); (*) (n° 0608/2016); (*) (n° 0609/2016); (*) (n° 0610/2016); (*) (n° 0611/2016); (*) (n° 0612/2016); (*) (n° 0613/2016); (*) (n° 0614/2016); (*) (n° 0615/2016); (*) (n° 0616/2016); (*) (n° 0617/2016); (*) (n° 0618/2016); Olga Stinka (n° 0619/2016); (*) (n° 0620/2016); (*) (n° 0621/2016); (*) (n° 0622/2016); (*) (n° 0623/2016); Katarzyna Waciakowska (n° 0624/2016); (*) (n° 0625/2016); (*) (n° 0626/2016); (*) (n° 0627/2016); Verdún Pérez (n° 0628/2016); (*) (n° 0629/2016); (*) (n° 0630/2016); Monica Ravalico (n° 0631/2016); (*) (n° 0632/2016); (*) (n° 0633/2016); (*) (n° 0634/2016); (*) (n° 0635/2016); (*) (n° 0636/2016); F. Javier Boter Sans (n° 0637/2016); (*) (n° 0638/2016); Fabrice Goossens (n° 0639/2016); (*) (n° 0640/2016); (*) (n° 0641/2016); (*) (n° 0642/2016); (*) (n° 0643/2016); Verdún Pérez (n° 0644/2016); Miroslav Jurčo (n° 0645/2016); (*) (n° 0646/2016); (*) (n° 0647/2016); (*) (n° 0648/2016); Miroslav Lidinský (n° 0649/2016); (*) (n° 0650/2016); (*) (n° 0651/2016); Ramón Vázquez Díaz (n° 0652/2016); (*) (n° 0653/2016); Tommy Hildorsson (n° 0654/2016); (*) (n° 0655/2016); (*) (n° 0656/2016); Simon Reinelt (n° 0657/2016); (*) (n° 0658/2016); (*) (n° 0659/2016); Kateřina Koleva (n° 0660/2016); Yochana Darling (n° 0661/2016); Khourshid Rizgar Ali (n° 0662/2016); Alexandros Manolopoulos (n° 0663/2016); (*) (n° 0664/2016); (*) (n° 0665/2016); Ivan Lozo (n° 0666/2016); (*) (n° 0667/2016); (*) (n° 0668/2016); (*) (n° 0669/2016); (*) (n° 0670/2016); (*) (n° 0671/2016); (*) (n° 0672/2016); (*) (n° 0673/2016); Ștefan Valentin Varga (n° 0674/2016); Ștefan Covaci (n° 0675/2016); (*) (n° 0676/2016); (*) (n° 0677/2016); Jan-Erik Hansen (n° 0678/2016); (*) (n° 0679/2016); (*) (n° 0680/2016); (*) (n° 0681/2016); (*) (n° 0682/2016); (*) (n° 0683/2016); (*) (n° 0684/2016); (*) (n° 0685/2016); (*) (n° 0686/2016); Peter Hollatz (n° 0687/2016); (*) (n° 0688/2016); (*) (n° 0689/2016); (*) (n° 0690/2016); (*) (n° 0691/2016); (*) (n° 0692/2016); Jens Genzer (n° 0693/2016); Hans-Christoph Paul (n° 0694/2016); (*) (n° 0695/2016); (*) (n° 0696/2016); (*) (n° 0697/2016); (*) (n° 0698/2016); (*) (n° 0699/2016); Jens Genzer (n° 0700/2016); (*) (n° 0701/2016); Pedro Pozas Terrados (Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España)) (n° 0702/2016); (*) (n° 0703/2016); (*) (n° 0704/2016); Jan Timmer (n° 0705/2016); Agnieszka Gawlik (n° 0706/2016); (*) (n° 0707/2016); (*) (n° 0708/2016); Gaetano Vilno (Associazione D.E.C.I.B.A) (n° 0709/2016); Leandro Martínez-Zurita Julià (n° 0710/2016); (*) (n° 0711/2016); (*) (n° 0712/2016); (*) (n° 0713/2016); Peadar Farrell (n° 0714/2016); (*) (n° 0715/2016); Elisabeth De Wachter (Shakti vzw) (n° 0716/2016); Giancarlo Cavallo (n° 0717/2016); (*) (n° 0718/2016); (*) (n° 0719/2016); (*) (n° 0720/2016); (*) (n° 0721/2016); (*) (n° 0722/2016); Bert Van Vossole (n° 0723/2016); Daniela Massetti (n° 0724/2016).

(*) Nume confidențial

Petițiile nr. 0595/2016 și 0596/2016 au fost scoase din registrul general în urma retragerii de către petiționar a celor două petiții ale sale după ce acestea au fost înregistrate.

Președintele a anunțat că, în conformitate cu articolul 215 alineatul (13) din Regulamentul de procedură, la 6 iulie 2016, a trimis spre examinare comisiei competente petițiile primite de Parlamentul European, care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nici nu au reședința sau sediul social într-un stat membru.


4. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiect de act delegat pentru care termenul a fost modificat de la 1 lună la 3 luni la cererea comisiei competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează un set minim de informații privind contractele financiare care trebuie să figureze în evidența detaliată și circumstanțele în care trebuie impusă această cerință (C(2016)03356 – 2016/2777(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 7 iunie 2016, la cererea comisiei competente.
retrimis fond: ECON

Proiect de act delegat transmis Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei privind revizuirea baremului aplicabil delegațiilor efectuate de funcționari și de ceilalți agenți ai Uniunii Europene în statele membre (C(2016)04164 - 2016/2830(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 7 iulie 2016
retrimis fond: JURI retrimis pentru aviz: BUDG


5. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Decizia Comisiei referitoare la documentul de referință privind cele mai bune practici de management de mediu, indicatorii sectoriali de performanță de mediu și parametrii de excelență pentru sectorul construcțiilor, elaborat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) (D044470/03 - 2016/2823(RPS) - termen: 6 octombrie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară IFRS 9 (D044972/02 - 2016/2822(RPS) - termen: 7 octombrie 2016)
retrimis fond: ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
aviz: JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (D045062/03 - 2016/2825(RPS) - termen: 7 octombrie 2016)
retrimis fond: REGI

- Directiva Comisiei de modificare a Directivei 75/324/CEE a Consiliului în ceea ce privește presiunea maximă permisă a generatoarelor de aerosoli și în vederea adaptării dispozițiilor privind etichetarea la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (D045112/01 - 2016/2821(RPS) - termen: 7 octombrie 2016)
retrimis fond: ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
aviz: IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Proiect de regulament al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională (D045481/01 - 2016/2826(RPS) - termen: 7 octombrie 2016)
retrimis fond: ITRE

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește carvona, diamoniul fosfat, Saccharomyces cerevisiae tulpina LAS02 și zerul (D045754/02 - 2016/2828(RPS) – termen: 8 septembrie 2016) retrimis fond: ENVI


6. Punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, îndeosebi a observațiilor finale ale Comitetului UNCRPD [2015/2258(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Helga Stevens și-a prezentat raportul.

A intervenit Rosa Estaràs Ferragut (raportoarea pentru aviz a Comisiei PETI).

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit: Martina Anderson (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), Richard Howitt (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Heidi Hautala (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE), Davor Škrlec (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Silvia Costa (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Heidi Hautala (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI), Rosa Estaràs Ferragut (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM) Ádám Kósa, în numele Grupului PPE, Vilija Blinkevičiūtė, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Czesław Hoc, în numele Grupului ECR, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ádám Kósa, Lampros Fountoulis, neafiliat, David Casa, Marita Ulvskog, Notis Marias, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Mireille D'Ornano, Marek Plura, Valdemar Tomaševski, Beatriz Becerra Basterrechea, Marina Albiol Guzmán, Sofia Ribeiro, Kateřina Konečná și Michaela Šojdrová.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Therese Comodini Cachia, Nicola Caputo, Heinz K. Becker, Seán Kelly, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Epitideios și Danuta Jazłowiecka.

A intervenit Marianne Thyssen.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

A intervenit Helga Stevens.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.5 al PV din 7.7.2016.


7. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 6.7.2016.)


7.1. Situația persoanelor cu albinism din Africa, în special în Malawi

Propuneri de rezoluții B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016 și B8-0911/2016 (2016/2807(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Ignazio Corrao, Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Hilde Vautmans și Lola Sánchez Caldentey au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, Diane James, în numele Grupului EFDD, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Caputo și Georgios Epitideios.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly și Notis Marias.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.1 al PV din 7.7.2016.


7.2. Bahrain

Propuneri de rezoluții B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016 și B8-0909/2016 (2016/2808(RSP))

Mark Demesmaeker, Michel Reimon, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Pier Antonio Panzeri, Marietje Schaake și Marie-Christine Vergiat au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE, Richard Howitt, în numele Grupului S&D, Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Seán Kelly, Julie Ward și Laima Liucija Andrikienė.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ana Gomes, Notis Marias și Nicola Caputo.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.2 al PV din 7.7.2016.


7.3. Myanmar, în special situația populației Rohingya

Propuneri de rezoluții B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016 și B8-0917/2016 (2016/2809(RSP))

Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Urmas Paet și Marie-Christine Vergiat au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Pavel Svoboda, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, António Marinho e Pinto, în numele Grupului ALDE, și Marc Tarabella.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil și Eduard Kukan.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.3 al PV din 7.7.2016.


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

8. Comunicarea Președintelui

În conformitate cu articolul 166 din Regulamentul de procedură, Președintele a hotărât să impună o sancțiune împotriva lui Janusz Korwin-Mikke din cauza declarațiilor sale inaceptabile cu privire la migranții africani din cursul ședinței din 7 iunie 2016. Sancțiunea constă, în primul rând, în pierderea dreptului la diurnă pe o perioadă de 10 zile și, în al doilea rând, în suspendarea participării sale la totalitatea activităților Parlamentului și organelor sale pe o perioadă de cinci zile consecutive în care Parlamentul sau oricare dintre organele acestuia, comisiile sau delegațiile, se reunesc, începând cu 12 septembrie 2016. Decizia a fost notificată ieri persoanei în cauză.

Președintele a anunțat, de asemenea, că a fost informat cu privire la o altă intervenție a lui Janusz Korwin-Mikke din această dimineață, care ar putea să conțină declarații inacceptabile.


9. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


9.1. Situația persoanelor cu albinism din Africa, în special în Malawi (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016 (2016/2807(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0897/2016

(care înlocuiește B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Brian Hayes, Deirdre Clune și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato și Damiano Zoffoli, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki și Arne Gericke, în numele Grupului ECR;

—   Hilde Vautmans, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl, Angelika Mlinar și Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec și Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini și Laura Agea, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0314)


9.2. Bahrain (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016 (2016/2808(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0900/2016

(care înlocuiește B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes și Deirdre Clune, în numele Grupului PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato și Damiano Zoffoli, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki și Arne Gericke, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen și Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes și Maria Heubuch, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0315)

(Propunerea de rezoluție B8-0909/2016 a devenit caducă.)


9.3. Myanmar, în special situația populației Rohingya (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016 (2016/2809(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0910/2016

(care înlocuiește B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Brian Hayes și Deirdre Clune, în numele Grupului PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli și Claudia Țapardel, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Arne Gericke și Notis Marias, în numele Grupului ECR;

—   Urmas Paet, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl și Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou și Josu Juaristi Abaunz, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes și Maria Heubuch, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0316)

Intervenții

Bruno Gollnisch, cu privire la sancțiunea impusă lui Janusz Korwin-Mikke (punctul 8 al PV din 7.7.2016).


9.4. Cea de-a 71-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (vot)

Raport conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind cea de a 71-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite [2016/2020(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0317)


9.5. Punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, îndeosebi a observațiilor finale ale Comitetului UNCRPD [2015/2258(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Helga Stevens (A8-0203/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0318)


9.6. Obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Mențiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare (vot)

Propunere de rezoluție B8-0842/2016 (2016/2708(RPS))

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0319)


10. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Andrey Kovatchev - A8-0146/2016
Paloma López Bermejo, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Jean-Luc Mélenchon, Krisztina Morvai

Raport Helga Stevens - A8-0203/2016
Ádám Kósa, Krisztina Morvai, Cécile Kashetu Kyenge, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Stanislav Polčák

Obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: mențiunile de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare - 2016/2708(RPS) - B8-0842/2016
Nicola Caputo, Catherine Stihler, Krisztina Morvai, Seán Kelly


11. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 13.00, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

12. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


13. Bariere netarifare pentru exportatorii de produse alimentare pe piața internă a UE (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000073/2016) adresată de Czesław Adam Siekierski, în numele Comisiei AGRI, Comisiei: Existența unor bariere netarifare pentru exportatorii de produse alimentare pe piața internă a UE (2016/2681(RSP)) (B8-0707/2016)

Czesław Adam Siekierski a dezvoltat întrebarea.

Violeta Bulc (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Albert Deß, în numele Grupului PPE, Marc Tarabella, în numele Grupului S&D, Beata Gosiewska, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, Jordi Sebastià, în numele Grupului Verts/ALE, David Coburn, în numele Grupului EFDD, Krisztina Morvai, neafiliată, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, Clara Eugenia Aguilera García, Bronis Ropė, Daniel Buda și Nicola Caputo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, și Jozo Radoš.

A intervenit Violeta Bulc.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Transferul de date cu caracter personal către China (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Transferul de date cu caracter personal către China (2016/2762(RSP))

Violeta Bulc (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Axel Voss, în numele Grupului PPE, Andrejs Mamikins, în numele Grupului S&D, Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD, Tomáš Zdechovský și Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Angel Dzhambazki și Ivan Jakovčić.

A intervenit Violeta Bulc.

Dezbaterea s-a încheiat.


15. Introducerea unor legi privind salariul minim în sectorul transporturilor (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Introducerea unor legi privind salariul minim în sectorul transporturilor (2016/2815(RSP))

Violeta Bulc (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Janusz Lewandowski, în numele Grupului PPE, Jutta Steinruck, în numele Grupului S&D, care a refuzat o întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de Ivan Jakovčić, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Doru-Claudian Frunzulică, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” acestuia din urmă, care nu a răspuns deoarece Președintele a considerat că întrebarea nu i se adresează lui Kosma Złotowski, Martina Dlabajová, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Danuta Jazłowiecka, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Dariusz Rosati, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Inés Ayala Sender, Richard Sulík, Matthijs van Miltenburg, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Anne Sander, Paloma López Bermejo, Anne Sander, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Richard Sulík, Andrejs Mamikins și Bolesław G. Piecha.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, José Inácio Faria și Julia Pitera.

A intervenit Elżbieta Katarzyna Łukacijewska cu privire la desfășurarea dezbaterii (Președintele a făcut precizări în acest sens).

A intervenit Violeta Bulc.

Dezbaterea s-a încheiat.

A intervenit José Inácio Faria.


16. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.

°
° ° °

Au intervenit: Danuta Jazłowiecka și Nicola Caputo cu privire la desfășurarea ultimei dezbateri (Președintele a făcut precizări în acest sens).


17. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 12 septembrie 2016 și 15 septembrie 2016.


18. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 16.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik, Wikström

Aviz juridic - Politica de confidențialitate