Kazalo 
Zapisnik
PDF 254kWORD 237k
Četrtek, 7. julij 2016 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Peticije
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 5.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 6.Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (razprava)
 7.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
7.1.Položaj albinov v Afriki, zlasti v Malaviju
  
7.2.Bahrajn
  
7.3.Mjanmar, zlasti položaj ljudstva Rohingja
 8.Sporočilo predsedujočega
 9.Čas glasovanja
  
9.1.Položaj albinov v Afriki, zlasti v Malaviju (glasovanje)
  
9.2.Bahrajn (glasovanje)
  
9.3.Mjanmar, zlasti položaj ljudstva Rohingja (glasovanje)
  
9.4.71. zasedanje generalne skupščine ZN (glasovanje)
  
9.5.Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (glasovanje)
  
9.6.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: dovoljene zdravstvene trditve na živilih (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Netarifne ovire za izvoznike hrane na notranjem trgu EU (razprava)
 14.Prenos osebnih podatkov na Kitajsko (razprava)
 15.Uporaba zakona o minimalni plači v prometnem sektorju (razprava)
 16.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 17.Datum naslednjih sej
 18.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za azil in razveljavitvi Uredbe(EU) št. 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

DEVE, AFET, BUDG

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotovitvi nadaljnje makrofinančne pomoči Hašemitski kraljevini Jordaniji (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AFET, BUDG

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter državami Južnoafriške razvojne skupnosti (SADC), ki izvajajo SGP, na drugi strani (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

DEVE, ENVI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

PETI, AFET

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Marshallovi otoki o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Kiribati o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Zamenjava člana Evropskega računskega sodišča - portugalski kandidat (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE))

posredovano

pristojni :

CONT

2) od poslancev Parlamenta: predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Dominique Martin. Predlog resolucije o politiki za dolgoročno obvladovanje migracijskih tokov (B8-0722/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Dominique Martin. Predlog resolucije o pristojnostih Evropske unije na področju socialne zakonodaje (B8-0727/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zahtevi za več podpornih ukrepov za razvoj turizma ter evropske umetnostne in kulturne dediščine (B8-0730/2016)

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

CULT

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o porokah deklic v Turčiji (B8-0740/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o razmerah, v katerih živijo brezdomci (B8-0741/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o razliki v plačah med ženskami in moškimi (B8-0742/2016)

posredovano

pristojni :

FEMM

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pozivu k ukrepanju za zmanjšanje obstoječih razlik med državami članicami na področju raziskav in razvoja s posodobitvijo nacionalne infrastrukture z namenom vzpostavitve inovativne in enotne rasti v vseh državah članicah EU (B8-0743/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zakonodaji o materialih, namenjenih za stik z živili (B8-0744/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o združitvi Deutsche Börse in London Stock Exchange (B8-0746/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o poslanski imuniteti poslancev HDP (B8-0747/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o potrebi po kampanjah obveščanja o nevarnostih obolenja za klamidijo ter o kliničnih preiskavah za postavljanje diagnoze (B8-0748/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o boju proti energetski revščini (B8-0749/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

EMPL

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o reji kokoši nesnic (B8-0750/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o spodbujanju inovativnih oblik financiranja (B8-0751/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o pravilni prehrani za preprečevanje Alzheimerjeve bolezni (B8-0752/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o zmanjšanju uporabe plastičnih vrečk v Evropi (B8-0773/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o statusu izvoljenih lokalnih predstavnikov, ki so obmejni delavci (B8-0774/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFCO

- Louis Aliot, Edouard Ferrand in Philippe Loiseau. Predlog resolucije o sledljivosti, skladnosti in izkrivljanju konkurence pri uvozu namiznih vin iz Španije v Francijo (B8-0775/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zahtevi po večji regulaciji na področju avtomatiziranih osebnih vozil, s posebnim poudarkom na problematiki varnosti v cestnem prometu in odgovornosti v primeru prometnih nesreč (B8-0776/2016)

posredovano

pristojni :

TRAN

- Piernicola Pedicini. Predlog resolucije o kršitvah svobode izražanja in obveščanja v Bazilikati (B8-0777/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zaščiti živali in pravilnem upravljanju živalskih vrtov (B8-0778/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o Črni gori kot 29. članici Nata (B8-0779/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o nevarnosti in širitvi orjaškega dežna v Uniji (B8-0780/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o dobrobiti živali (B8-0781/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o davku na konjeniške dejavnosti (B8-0782/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

CULT

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o postopku, ki ga je Komisija sprožila v zvezi z ustavno reformo na Poljskem (B8-0783/2016)

posredovano

pristojni :

AFCO

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o boju proti priseljevanju na Mayotte (B8-0784/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

DEVE

- Dominique Bilde in Steeve Briois. Predlog resolucije o trgu s pravicami do onesnaževanja (B8-0785/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o dokončni izključitvi sladkorja in etanola iz pogajanj o prostotrgovinskem sporazumu z Mercosurjem (B8-0786/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o neuspehu politik finančne odprtosti in varčevalnih ukrepov, ki ju spodbuja Evropska komisija (B8-0787/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o programu odkupa v podjetniškem sektorju, ki ga je uvedla Evropska centralna banka (B8-0788/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o porastu izplačil dividend v francoskih podjetjih (B8-0789/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaskrbljujoče počasnem zmanjševanju zasebnega dolga v euroobmočju (B8-0790/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o prenovi horizontalnih pravil, ki urejajo področje skupin strokovnjakov (B8-0791/2016)

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

AFCO

- Dominique Martin. Predlog resolucije o ohranitvi evropskega socialnega modela v sporazumih o prosti trgovini, o katerih potekajo pogajanja (B8-1452/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

- Dominique Martin. Predlog resolucije o skrajšanju plačilnih rokov za mala in srednja podjetja (B8-1453/2016)

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

JURI


3. Peticije

V skladu s členom 215(6) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

6. julija 2016

(*) (št. 0546/2016); (*) (št. 0547/2016); (*) (št. 0548/2016); (*) (št. 0549/2016); (*) (št. 0550/2016); (*) (št. 0551/2016); (*) (št. 0552/2016); Rubén García (št. 0553/2016); (*) (št. 0554/2016); (*) (št. 0555/2016); César Martínez López-Rey (št. 0556/2016); (*) (št. 0557/2016); Reinhold Hellwig (št. 0558/2016); (*) (št. 0559/2016); (*) (št. 0560/2016); Floriana Lipparini (št. 0561/2016); (*) (št. 0562/2016); (*) (št. 0563/2016); Deepak Rajani (št. 0564/2016); (*) (št. 0565/2016); (*) (št. 0566/2016); (*) (št. 0567/2016); (*) (št. 0568/2016); Manuela Giacomini (št. 0569/2016); (*) (št. 0570/2016); (*) (št. 0571/2016); Francesco Zangari (št. 0572/2016); (*) (št. 0573/2016); (*) (št. 0574/2016); (*) (št. 0575/2016); (*) (št. 0576/2016); (*) (št. 0577/2016); (*) (št. 0578/2016); Maria Cipparrone (št. 0579/2016); (*) (št. 0580/2016); (*) (št. 0581/2016); (*) (št. 0582/2016); Konstantinos Giannopoulos (št. 0583/2016); (*) (št. 0584/2016); (*) (št. 0585/2016); (*) (št. 0586/2016); Mario Cavaliere (št. 0587/2016); (*) (št. 0588/2016); (*) (št. 0589/2016); (*) (št. 0590/2016); (*) (št. 0591/2016); Celine Lamy (št. 0592/2016); (*) (št. 0593/2016); (*) (št. 0594/2016); (*) (št. 0597/2016); (*) (št. 0598/2016); (*) (št. 0599/2016); (*) (št. 0600/2016); (*) (št. 0601/2016); (*) (št. 0602/2016); (*) (št. 0603/2016); (*) (št. 0604/2016); (*) (št. 0605/2016); (*) (št. 0606/2016); Jorge Rodríguez Gómez (Unión de Uniones de Castilla-La Mancha) (št. 0607/2016); (*) (št. 0608/2016); (*) (št. 0609/2016); (*) (št. 0610/2016); (*) (št. 0611/2016); (*) (št. 0612/2016); (*) (št. 0613/2016); (*) (št. 0614/2016); (*) (št. 0615/2016); (*) (št. 0616/2016); (*) (št. 0617/2016); (*) (št. 0618/2016); Olga Stinka (št. 0619/2016); (*) (št. 0620/2016); (*) (št. 0621/2016); (*) (št. 0622/2016); (*) (št. 0623/2016); Katarzyna Waciakowska (št. 0624/2016); (*) (št. 0625/2016); (*) (št. 0626/2016); (*) (št. 0627/2016); Verdún Pérez (št. 0628/2016); (*) (št. 0629/2016); (*) (št. 0630/2016); Monica Ravalico (št. 0631/2016); (*) (št. 0632/2016); (*) (št. 0633/2016); (*) (št. 0634/2016); (*) (št. 0635/2016); (*) (št. 0636/2016); F. Javier Boter Sans (št. 0637/2016); (*) (št. 0638/2016); Fabrice Goossens (št. 0639/2016); (*) (št. 0640/2016); (*) (št. 0641/2016); (*) (št. 0642/2016); (*) (št. 0643/2016); Verdún Pérez (št. 0644/2016); Miroslav Jurčo (št. 0645/2016); (*) (št. 0646/2016); (*) (št. 0647/2016); (*) (št. 0648/2016); Miroslav Lidinský (št. 0649/2016); (*) (št. 0650/2016); (*) (št. 0651/2016); Ramón Vázquez Díaz (št. 0652/2016); (*) (št. 0653/2016); Tommy Hildorsson (št. 0654/2016); (*) (št. 0655/2016); (*) (št. 0656/2016); Simon Reinelt (št. 0657/2016); (*) (št. 0658/2016); (*) (št. 0659/2016); Kateřina Koleva (št. 0660/2016); Yochana Darling (št. 0661/2016); Khourshid Rizgar Ali (št. 0662/2016); Alexandros Manolopoulos (št. 0663/2016); (*) (št. 0664/2016); (*) (št. 0665/2016); Ivan Lozo (št. 0666/2016); (*) (št. 0667/2016); (*) (št. 0668/2016); (*) (št. 0669/2016); (*) (št. 0670/2016); (*) (št. 0671/2016); (*) (št. 0672/2016); (*) (št. 0673/2016); Ștefan Valentin Varga (št. 0674/2016); Ștefan Covaci (št. 0675/2016); (*) (št. 0676/2016); (*) (št. 0677/2016); Jan-Erik Hansen (št. 0678/2016); (*) (št. 0679/2016); (*) (št. 0680/2016); (*) (št. 0681/2016); (*) (št. 0682/2016); (*) (št. 0683/2016); (*) (št. 0684/2016); (*) (št. 0685/2016); (*) (št. 0686/2016); Peter Hollatz (št. 0687/2016); (*) (št. 0688/2016); (*) (št. 0689/2016); (*) (št. 0690/2016); (*) (št. 0691/2016); (*) (št. 0692/2016); Jens Genzer (št. 0693/2016); Hans-Christoph Paul (št. 0694/2016); (*) (št. 0695/2016); (*) (št. 0696/2016); (*) (št. 0697/2016); (*) (št. 0698/2016); (*) (št. 0699/2016); Jens Genzer (št. 0700/2016); (*) (št. 0701/2016); Pedro Pozas Terrados (Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España)) (št. 0702/2016); (*) (št. 0703/2016); (*) (št. 0704/2016); Jan Timmer (št. 0705/2016); Agnieszka Gawlik (št. 0706/2016); (*) (št. 0707/2016); (*) (št. 0708/2016); Gaetano Vilno (Associazione D.E.C.I.B.A) (št. 0709/2016); Leandro Martínez-Zurita Julià (št. 0710/2016); (*) (št. 0711/2016); (*) (št. 0712/2016); (*) (št. 0713/2016); Peadar Farrell (št. 0714/2016); (*) (št. 0715/2016); Elisabeth De Wachter (Shakti vzw) (št. 0716/2016); Giancarlo Cavallo (št. 0717/2016); (*) (št. 0718/2016); (*) (št. 0719/2016); (*) (št. 0720/2016); (*) (št. 0721/2016); (*) (št. 0722/2016); Bert Van Vossole (št. 0723/2016); Daniela Massetti (št. 0724/2016).

(*) ime vlagatelja zaupno

Peticiji št. 0595/2016 in št. 0596/2016 sta bili umaknjeni, ker ju je po zabeležbi vlagatelj umaknil.

Predsednik je sporočil, da je v skladu z določbami člena 215(13) Poslovnika 6. julija 2016 pristojnemu odboru posredoval peticije, ki so jih na Evropski parlament naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni izmed držav članic.


4. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Osnutek delegirane uredbe, za katero je bil rok na zahtevo pristojnega odbora z enega podaljšan na tri mesece:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo minimalni nabor informacij o finančnih pogodbah, ki jih morajo vsebovati podrobne evidence, in okoliščine, v katerih je treba zahtevo uveljaviti (C(2016)03356 – 2016/2777(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma predložitve dne 7. junija 2016 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

Osnutek delegiranega akta, ki je bil posredovan Parlamentu:

- Delegirana uredba Komisije o pregledu lestvice za službena potovanja uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije v državah članicah (C(2016)04164 - 2016/2830(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 7. julija 2016
Posredovano pristojnemu odboru: JURI
Posredovano za mnenje: BUDG


5. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Sklep Komisije o referenčnem dokumentu v zvezi z najboljšimi praksami okoljskega ravnanja, sektorskimi kazalniki okoljske uspešnosti in merili odličnosti za gradbeni sektor v skladu z Uredbo (ES) št. 1221/2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (D044470/03 - 2016/2823(RPS) - rok: 6. oktober 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Mednarodnega standarda računovodskega poročanja 9 (D044972/02 - 2016/2822(RPS) - rok: 7. oktober 2016)
posredovano pristojni: ECON (člen 54 Poslovnika)
mnenje: JURI (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi prilog k Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (D045062/03 - 2016/2825(RPS) - rok: 7. oktober 2016)
posredovano pristojni: REGI

- Direktiva Komisije o spremembi Direktive Sveta 75/324/EGS glede najvišjega dovoljenega tlaka aerosolnih razpršilnikov in za prilagoditev njenih določb o označevanju Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (D045112/01 - 2016/2821(RPS) - rok: 7. oktober 2016)
posredovano pristojni: ENVI (člen 54 Poslovnika)
mnenje: IMCO (člen 54 Poslovnika)

- osnutek uredbe Komisije o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 808/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo (D045481/01 - 2016/2826(RPS) - rok: 7. oktober 2016)
posredovano pristojni: ITRE

-Uredba Komisije o spremembi Priloge IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede karvona, diamonijevega fosfata, Saccharomyces cerevisiae, sev LAS02, in sirotke (D045754/02 - 2016/2828(RPS) - rok: 8. september 2016)
posredovano pristojni: ENVI


6. Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (razprava)

Poročilo o izvajanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s posebnim poudarkom na sklepnih ugotovitvah Odbora Združenih narodov za pravice invalidov [2015/2258(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Helga Stevens je predstavila poročilo.

Govorila je Rosa Estaràs Ferragut (pripravljavka mnenja odbora PETI).

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Govorili so Martina Anderson (pripravljavka mnenja odbora LIBE), Richard Howitt (pripravljavec mnenja odbora AFET), Heidi Hautala (pripravljavka mnenja odbora DEVE), Davor Škrlec (pripravljavec mnenja odbora TRAN), Silvia Costa (pripravljavka mnenja odbora CULT), Heidi Hautala (pripravljavka mnenja odbora JURI), Rosa Estaràs Ferragut (pripravljavka mnenja odbora FEMM) Ádám Kósa v imenu skupine PPE, Vilija Blinkevičiūtė v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Czesław Hoc v imenu skupine ECR, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL, Tatjana Ždanoka v imenu skupine Verts/ALE, Laura Agea v imenu skupine EFDD, Joëlle Mélin v imenu skupine ENF, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ádám Kósa, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, David Casa, Marita Ulvskog, Notis Marias, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Mireille D'Ornano, Marek Plura, Valdemar Tomaševski, Beatriz Becerra Basterrechea, Marina Albiol Guzmán, Sofia Ribeiro, Kateřina Konečná in Michaela Šojdrová.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Therese Comodini Cachia, Nicola Caputo, Heinz K. Becker, Seán Kelly, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Epitideios in Danuta Jazłowiecka.

Govorila je Marianne Thyssen.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorila je Helga Stevens.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.5 zapisnika z dne 7.7.2016.


7. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 6.7.2016)


7.1. Položaj albinov v Afriki, zlasti v Malaviju

predlogi resolucij B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016 in B8-0911/2016 (2016/2807(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Ignazio Corrao, Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Hilde Vautmans in Lola Sánchez Caldentey so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Cécile Kashetu Kyenge v imenu skupine S&D, Diane James v imenu skupine EFDD, Janusz Korwin-Mikke samostojni poslanec, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Caputo in Georgios Epitideios.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Seán Kelly in Notis Marias.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.1 zapisnika z dne 7.7.2016.


7.2. Bahrajn

predlogi resolucij B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016 in B8-0909/2016 (2016/2808(RSP))

Mark Demesmaeker, Michel Reimon, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Pier Antonio Panzeri, Marietje Schaake in Marie-Christine Vergiat so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE, Richard Howitt v imenu skupine S&D, Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE, Edouard Ferrand v imenu skupine ENF, Seán Kelly, Julie Ward in Laima Liucija Andrikienė.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ana Gomes, Notis Marias in Nicola Caputo.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.2 zapisnika z dne 7.7.2016.


7.3. Mjanmar, zlasti položaj ljudstva Rohingja

predlogi resolucij B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016 in B8-0917/2016 (2016/2809(RSP))

Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Urmas Paet in Marie-Christine Vergiat so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Pavel Svoboda v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, António Marinho e Pinto v imenu skupine ALDE, in Marc Tarabella.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Jiří Pospíšil in Eduard Kukan.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.3 zapisnika z dne 7.7.2016.


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

8. Sporočilo predsedujočega

V skladu s členom 166 Poslovnika je predsednik odločil, da izreče kazen Januszu Korwin-Mikkeju zaradi nesprejemljivih pripomb na temo afriških migrantov, ki jih je izrekel na seji dne 7. junija 2016. Kazen je sestavljena, prvič, iz izgube pravice do izplačila dnevnic za deset dni in, drugič, iz začasne izključitve za obdobje petih zaporednih dni s sej Parlamenta ali katerega koli od njegovih organov, odborov ali delegacij, začenši z 12. septembrom 2016. Poslanec je bil seznanjen z odločitvijo.

Predsednik je obvestil, da je bil obveščen o še enem govoru Janusza Korwin-Mikkeja danes zjutraj, ki bi lahko bil neprimeren.


9. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


9.1. Položaj albinov v Afriki, zlasti v Malaviju (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016 (2016/2807(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0897/2016

(ki nadomešča B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Brian Hayes, Deirdre Clune in Inese Vaidere v imenu skupine PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato in Damiano Zoffoli v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki in Arne Gericke v imenu skupine ECR;

—   Hilde Vautmans, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl, Angelika Mlinar in Dita Charanzová v imenu skupine ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos in Stelios Kouloglou v imenu skupine GUE/NGL;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec in Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini in Laura Agea v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0314)


9.2. Bahrajn (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016 (2016/2808(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0900/2016

(ki nadomešča B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes in Deirdre Clune v imenu skupine PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato in Damiano Zoffoli v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki in Arne Gericke v imenu skupine ECR;

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen in Dita Charanzová v imenu skupine ALDE;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes in Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0315)

(Predlog resolucije B8-0909/2016 je brezpredmeten.)


9.3. Mjanmar, zlasti položaj ljudstva Rohingja (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016 (2016/2809(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0910/2016

(ki nadomešča B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Brian Hayes in Deirdre Clune v imenu skupine PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli in Claudia Țapardel v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Arne Gericke in Notis Marias v imenu skupine ECR;

—   Urmas Paet, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl in Dita Charanzová v imenu skupine ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou in Josu Juaristi Abaunz v imenu skupine GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes in Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0316)

Govori

Bruno Gollnisch o kazni, naloženi Januszu Korwin-Mikkeju (točka 8 zapisnika z dne 7.7.2016).


9.4. 71. zasedanje generalne skupščine ZN (glasovanje)

Poročilo s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o 71. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov [2016/2020(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0317)


9.5. Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (glasovanje)

Poročilo o izvajanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s posebnim poudarkom na sklepnih ugotovitvah Odbora Združenih narodov za pravice invalidov [2015/2258(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Helga Stevens (A8-0203/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0318)


9.6. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: dovoljene zdravstvene trditve na živilih (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0842/2016 (2016/2708(RPS))

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0319)


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Andrey Kovatchev - A8-0146/2016
Paloma López Bermejo, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Jean-Luc Mélenchon, Krisztina Morvai

Poročilo: Helga Stevens - A8-0203/2016
Ádám Kósa, Krisztina Morvai, Cécile Kashetu Kyenge, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Stanislav Polčák

Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: dovoljene zdravstvene trditve na živilih - 2016/2708(RPS) - B8-0842/2016
Nicola Caputo, Catherine Stihler, Krisztina Morvai, Seán Kelly


11. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.00, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

12. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


13. Netarifne ovire za izvoznike hrane na notranjem trgu EU (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000073/2016), ki ga je postavil Czesław Adam Siekierski v imenu odbora AGRI Komisiji: Netarifne ovire za izvoznike hrane na notranjem trgu EU (2016/2681(RSP)) (B8-0707/2016)

Czesław Adam Siekierski je predstavil vprašanje.

Violeta Bulc (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Albert Deß v imenu skupine PPE, Marc Tarabella v imenu skupine S&D, Beata Gosiewska v imenu skupine ECR, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Stefan Eck v imenu skupine GUE/NGL, Jordi Sebastià v imenu skupine Verts/ALE, David Coburn v imenu skupine EFDD, Krisztina Morvai samostojna poslanka, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, Clara Eugenia Aguilera García, Bronis Ropė, Daniel Buda in Nicola Caputo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, in Jozo Radoš.

Govorila je Violeta Bulc.

Razprava se je zaključila.


14. Prenos osebnih podatkov na Kitajsko (razprava)

Izjava Komisije: Prenos osebnih podatkov na Kitajsko (2016/2762(RSP))

Violeta Bulc (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Axel Voss v imenu skupine PPE, Andrejs Mamikins v imenu skupine S&D, Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD, Tomáš Zdechovský in Seán Kelly.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Angel Dzhambazki in Ivan Jakovčić.

Govorila je Violeta Bulc.

Razprava se je zaključila.


15. Uporaba zakona o minimalni plači v prometnem sektorju (razprava)

Izjava Komisije: Uporaba zakona o minimalni plači v prometnem sektorju (2016/2815(RSP))

Violeta Bulc (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Janusz Lewandowski v imenu skupine PPE, Jutta Steinruck v imenu skupine S&D, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Ivan Jakovčić, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Doru-Claudian Frunzulică, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Kosmi Złotowskemu, ki nanj ni odgovoril, saj je predsednik menil, da vprašanje ni naslovljeno nanj, Martina Dlabajová v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Danuta Jazłowiecka, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Dariusz Rosati, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Inés Ayala Sender, Richard Sulík, Matthijs van Miltenburg, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Anne Sander, Paloma López Bermejo, Anne Sander, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Richard Sulík, Andrejs Mamikins in Bolesław G. Piecha.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, José Inácio Faria in Julia Pitera.

Govorila je Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, o poteku razprave (predsednik je podal pojasnila).

Govorila je Violeta Bulc.

Razprava se je zaključila.

Govoril je José Inácio Faria.


16. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.

°
° ° °

Govorila sta Danuta Jazłowiecka in Nicola Caputo o poteku zadnje razprave (predsedujoči je podal pojasnila).


17. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 12. septembra 2016 do 15. septembra 2016.


18. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik, Wikström

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov