Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 12 септември 2016 г. - Страсбург

4. Съобщение на председателството
CRE

На 6 юли 2016 г. председателят наложи санкция на Janusz Korwin-Mikke в съответствие с член 166 от Правилника за дейността на ЕП (точка 8 от протокола от 7.7.2016 г) заради неприемливите му коментари по адрес на африканските мигранти, направени по време на пленарното заседание на 7 юни 2016 г. Janusz Korwin-Mikke обжалва решението на 18 юли 2016 г.

Бюрото разгледа жалбата и потвърди единодушно решението на председателя. Санкцията се състои, на първо място, от лишаване от право на надбавка за дневни разходи за срок от 10 дни и, в допълнение към това, временно отстраняване от участие във всички дейности на Парламента за срок от пет последователни дни, в които Парламентът или който и да е от неговите органи, комисии или делегации заседават, без да се накърнява упражняването на правото на члена на ЕП на гласуване в пленарна зала. Действието на санкцията влиза в сила от днес, 12 септември 2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност