Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 12. september 2016 - Strasbourg

4. Meddelelse fra formanden
CRE

Formanden havde den 6. juli 2016 pålagt Janusz Korwin-Mikke en sanktion i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 166 (punkt 8 i protokollen af 7.7.2016) på grund af hans uacceptable bemærkninger om afrikanske migranter på mødet den 7. juni 2016. Janusz Korwin-Mikke havde appelleret denne afgørelse den 18. juli 2016.

Præsidiet havde behandlet denne appel og havde enstemmigt bekræftet formandens afgørelse. Sanktionen bestod for det første i fratagelse af retten til dagpenge i ti dage og for det andet i udelukkelse fra deltagelse i Parlamentets aktiviteter i en periode på fem fortløbende mødedage i Parlamentet eller i et af dets organer, udvalg eller delegationer, uden at det berørte medlems stemmeret på plenarmødet. Sanktionen trådte i kraft samme dag, den 12. september 2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik