Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 12 września 2016 r. - Strasburg

4. Komunikat Przewodniczącego
CRE

W dniu 6 lipca 2016 r. Przewodniczący nałożył na Janusza Korwina-Mikkego sankcję zgodnie z art. 166 Regulaminu (pkt 8 protokołu z dnia 7.7.2016) z powodu niedopuszczalnych uwag na temat migrantów afrykańskich, jakich poseł dopuścił się na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2016 r. Janusz Korwin-Mikke odwołał się od tej decyzji w dniu 18 lipca 2016 r.

Prezydium rozpatrzyło to odwołanie i jednogłośnie potwierdziło decyzję Przewodniczącego. Sankcja polega po pierwsze na utracie prawa do otrzymywania dziennej diety na utrzymanie przez okres 10 dni, a po drugie na czasowym zawieszeniu uczestnictwa w całości prac Parlamentu na okres 5 następujących po sobie dni, w czasie których obraduje Parlament lub którykolwiek z jego organów, komisji lub delegacji, bez uszczerbku dla prawa posła do głosowania na posiedzeniu plenarnym. Sankcja wchodzi w życie w dniu dzisiejszym, 12 września 2016 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności