Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 september 2016 - Strasbourg

4. Meddelande från talmannen
CRE

Den 6 juli 2016 beslutade talmannen att ålägga ledamoten Janusz Korwin-Mikke en påföljd, i enlighet med artikel 166 i arbetsordningen (punkt 8 i protokollet av den 7.7.2016), på grund av dennes oacceptabla kommentarer om afrikanska migranter under sammanträdet den 7 juni 2016. Janusz Korwin-Mikke överklagade detta beslut den 18 juli 2016.

Presidiet har behandlat överklagandet och enhälligt bekräftat talmannens beslut. Påföljden innebar för det första indragning av rätten till dagtraktamente under 10 dagar och, för det andra, avstängning från deltagande i all verksamhet inom parlamentet under fem på varandra följande dagar, under vilka parlamentet eller något av dess organ eller utskott eller någon av dess delegationer sammanträder, utan att det påverkar ledamotens rätt att rösta i plenum. Påföljden trädde i kraft innevarande dag, dvs. den 12 september 2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy