Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 12 септември 2016 г. - Страсбург

5. Състав на Парламента

Италианските компетентни органи уведомяват за назначаването на Angelo Ciocca като член на Европейския парламент на мястото на Gianluca Buonanno, считано от 7 юли 2016 г.

Парламентът отбелязва това, считано от 7 юли 2016.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Angelo Ciocca заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

Правна информация - Политика за поверителност