Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 12. září 2016 - Štrasburk

5. Složení Parlamentu

Příslušné italské orgány Evropskému parlamentu oznámily, že Angelo Ciocca, kterým je nahrazen Gianluca Buonanno, byl s platností od 7. července 2016 zvolen poslancem Parlamentu.

Parlament vzal tuto skutečnost na vědomí s platností od 7. července 2016.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Angelo Ciocca v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí