Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 12. september 2016 - Strasbourg

5. Parlamentets sammensætning

De kompetente italienske myndigheder havde meddelt, at Angelo Ciocca var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Gianluca Buonanno med virkning fra den 7. juli 2016.

Parlamentet tog dette til efterretning med virkning fra den 7. juli 2016.

Angelo Ciocca deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik