Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 12 september 2016 - Straatsburg

5. Samenstelling Parlement

De bevoegde Italiaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Angelo Ciocca tot lid van het Parlement, ter vervanging van Gianluca Buonanno, met ingang van 7 juli 2016.

Het Parlement neemt er kennis van met ingang van 7 juli 2016.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Angelo Ciocca, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Juridische mededeling - Privacybeleid