Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 12 września 2016 r. - Strasburg

5. Skład Parlamentu

Właściwe organy włoskie powiadomiły o wyborze Angela Ciocki w miejsce Gianluki Buonanna na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 7 lipca 2016 r.

Parlament przyjął ten fakt do wiadomości ze skutkiem od dnia 7 lipca 2016 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Angelo Ciocca bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności