Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 12. septembra 2016 - Štrasburg

5. Zloženie Parlamentu

Príslušné talianske úrady oznámili, že Angelo Ciocca bol s účinnosťou od 7. júla 2016 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Gianlucu Buonanna.

Parlament to vzal na vedomie s účinnosťou od 7. júla 2016.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu Angelo Ciocca zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia