Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

6. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να επικυρώσει τις εντολές των βουλευτών Laima Liucija Andrikienė με ισχύ από 30 Μαΐου 2016, Urszula Krupa με ισχύ από 24 Ιουνίου 2016 και Manuel dos Santos με ισχύ από 28 Ιουνίου 2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου