Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 september 2016 - Strasbourg

6. Valprövning

På förslag från JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandaten för följande ledamöter: Laima Liucija Andrikienė från och med den 30 maj 2016, Urszula Krupa från och med den 24 juni 2016 och Manuel dos Santos från och med den 28 juni 2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy