Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

7. Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας

Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της βουλευτικής ασυλίας του Hermann Winkler στο πλαίσιο ποινικής δίωξης που ασκήθηκε εις βάρος του.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή JURI.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου